stat

Są wyniki tegorocznych matur. Zdało 77 proc. absolwentów

3 lipca 2018, 11:30
Wioleta Stolarska

Tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Z egzaminem maturalnym dobrze poradziło sobie na Pomorzu 77,1 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Problem z uzyskaniem pozytywnego wyniku miało z kolei 6,6 proc. uczniów - właśnie taki odsetek uczniów nie zdał matury. Pozostałe 16,3 procent uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.Podczas majowego maratonu egzaminacyjnego maturzyści mierzyli się obowiązkowo z zadaniami ustnymi z języka polskiego i wybranego języka nowożytnego oraz z częścią pisemną z języka ojczystego, matematyki i języka obcego.

- Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 14 803 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących i techników - poinformowała Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
W samym Trójmieście do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 6,7 tys. uczniów, a dokładnie: 3 873 uczniów z 67 szkół w Gdańsku, 2 386 uczniów z 35 szkół w Gdyni oraz 497 uczniów z 12 szkół w Sopocie.


Maturzyści lepsi z polskiego niż z matematykiTradycyjnie już uczniowie lepiej poradzili sobie w części obowiązkowej z pisemnym językiem polskim. Pomyślny wynik otrzymało 96 proc. maturzystów, ale już średni wynik uzyskany z egzaminu podstawowego z polskiego wyniósł 54 proc. Na nieobowiązkowej części rozszerzonej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych osiągali średnio wynik 44 proc.

Zdecydowanie gorzej prezentują się wyniki z matematyki. Egzaminu z "królowej nauk" nie zdało aż 19 proc. pomorskich uczniów. Średnia zdawalność z tego przedmiotu wyniosła kolejno 54 proc. z części podstawowej i 29 proc. z części rozszerzonej.

Lepiej uczniowie przygotowali się też do egzaminu z języka nowożytnego. Najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski. Na Pomorzu do matury z tego języka przystąpiło blisko 14 tys. uczniów, z czego 96 proc. z nich uzyskało na teście wynik pozytywny. Jak poinformowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, średnia na egzaminie podstawowym kształtowała się na poziomie 74 proc. Za zadania na poziomie rozszerzonym uczniowie otrzymywali średnio 58 proc.

Uczniowie byli również zobowiązani do przystąpienia do egzaminu rozszerzonego z wybranego przedmiotu. Na Pomorzu największym powodzeniem cieszyła się geografia. Do egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło ponad 3,4 tys. absolwentów szkół. Uzyskana przez maturzystów średnia wyniosła 29 proc.

Zobacz szczegółowe wyniki egzaminów dojrzałości

Maturzystom, którzy podczas tegorocznych egzaminów przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie poradzili sobie z jednym z nich (w części ustnej albo w części pisemnej) został wyznaczony dodatkowy termin: część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9 i część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 21-22 sierpnia 2018 r.

W 2017 roku egzamin dojrzałości zdało 78 proc. absolwentówW ubiegłym roku z egzaminem maturalnym dobrze poradziło sobie na Pomorzu 78 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Problem z uzyskaniem pozytywnego wyniku miało z kolei 7 proc. uczniów - właśnie taki odsetek uczniów nie zdał matury. Pozostałe 15 procent uczniów nie zaliczyło egzaminu z jednego przedmiotu (mogli podejść do niego w dodatkowym terminie).
Czy uważasz, że maturzyści uzyskali dobry wynik na egzaminie dojrzałości?
47%

nie, wyniki matury pokazują, że uczniowie mają duże braki

27%

nie wiem, ale wydaje się, że poziom ich wiedzy spada

13%

tak, chociaż wyniki pokazują, że matematyka sprawia im duży problem

13%

tak, zresztą wynik z matury nie sprawdza w pełni możliwości uczniów

łącznie głosów: 630