Studenci będą doradzać Polskiej Agencji Kosmicznej. Ruszył nabór

13 lutego 2020, 14:00
Kornel Machnikowski

Będą doradzać, ale też tworzyć własne projekty - już niedługo głos studentów będzie wyraźniej słyszalny w sektorze kosmicznym. Polska Agencja Kosmiczna planuje powołać Radę Studentów jako organ doradczy przy swoim prezesie. Jej członkami mogą zostać młodzi ludzie będący pasjonatami technologii kosmicznych, którzy działają w kołach naukowych, prowadzą badania lub mają na koncie publikacje związane z tą tematyką.Polska Agencja Kosmiczna otwiera się na młodych. Ogłoszony niedawno nabór ma zaowocować powołaniem do życia ciała doradczego, które integrować będzie studentów o podobnych zainteresowaniach i rozwijać u nich postawy pro-przedsiębiorcze oraz ich talenty. Rada będzie promować zaangażowanie młodych w projekty związane z inżynierią kosmiczną. Realizacja tych celów będzie możliwa dzięki udziałowi Rady w procesach decyzyjnych Polskiej Agencji Kosmicznej. Organ będzie także inicjować przedsięwzięcia skierowane do studentów, związane z edukacją na temat wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym.

- Chciałbym, żeby studenci mieli wpływ na to, jakie inicjatywy im oferujemy, żeby mieli przestrzeń, w której spotkają się przedstawiciele różnych kierunków, uczelni i regionów i która może stanowić zaczątek do współpracy. To jest Rada Studentów, ale i dla studentów. Powstała po to, abyśmy mogli wysłuchać ich rekomendacji, aby mogli doradzać i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć projekty - poinformował Michał Szaniawski, prezes POLSA.
Rada liczyć będzie 30 osób, a co roku następować ma wymiana 1/5 jej składu. Głównym wymogiem stawianym kandydatom jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
  • uczestnictwo w realizacji projektów z sektora kosmicznego, w szczególności realizowanych w ramach umów z Europejską Agencją Kosmiczną i organizacjami stowarzyszonymi,
  • posiadanie udokumentowanych osiągnięć w szeroko rozumianej dziedzinie nauk i technologii kosmicznych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach, wdrożenia i inne) lub prowadzenie badań w tym zakresie,
  • działanie w kole naukowym lub innej formie organizacyjnej realizującej i promującej działalność w sektorze kosmicznym i dziedzinach pokrewnych.

- Widzimy dużą potrzebę dyskusji zarówno z POLSA, jak i pomiędzy grupami studenckimi. Chcemy, aby nasze usługi, to, co robimy dla studentów, faktycznie odpowiadało ich potrzebom, a tego bez rozmów i wymiany wiedzy, doświadczeń nie da się osiągnąć. Mamy też nadzieję, że Rada przyczyni się do rozwoju umiejętności i postaw studentów i że razem stworzymy projekty, z których każda ze stron będzie dumna - dodała Kinga Gruszecka, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego 2020 roku, a wszystkie szczegóły, statut Rady oraz deklarację członkowską znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.
Działałe(a)ś lub działasz w jakiejś organizacji studenckiej?
16%

tak, nawet w kilku

24%

tak, bardzo mi się podobało

9%

tak, ale nie podobało mi się

43%

nie, to strata czasu

8%

nie, ale chciał(a)bym

zakończona

łącznie głosów: 58