stat

Szkoły szykują się na kolejne zmiany. Nowe przerwy, szafki i remonty stołówek

1 sierpnia 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioleta Stolarska

Dostęp do szafek szkolnych i wody, obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, nowa długość przerw - m.in. takie zmiany od nowego roku szkolnego wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły będą miały czas na przygotowanie nowych warunków do 1 marca 2019 roku. Dodatkowo placówki będą przystosowywać się także do nowego programu "Szkolna stołówka+".Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe rozporządzenie, które wprowadzi sporo zmian w szkołach. Z jego zapisów wynika m.in., że dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić uczniom dostęp do miejsc, w których będą mogli przechowywać podręczniki i przybory szkolne.

Resort chce też zmieniać nawyki żywieniowe uczniów i wyeliminować z ich diety napoje słodzone, dlatego szkoły, które do tej pory nie zapewniły dostępu do wody pitnej, teraz będą miały taki obowiązek.

Zmieni się też długość przerw - dotychczasowe 10 minut będzie wartością minimalną. Dodatkowo podczas przygotowania planu lekcji konieczne będzie uwzględnienie, aby przedmioty "wymagające intensywnego wysiłku umysłowego" realizować nie później niż na szóstej godzinie w danym dniu.

Rozszerzono też grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projektowane rozporządzenie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Według założeń resortu szkoły będą miały czas na przygotowanie zmian do 1 marca 2019 roku.

Stołówka szkolna plusKolejną nowością, którą MEN zamierza wprowadzić do szkół jest ogólnopolski program "Stołówka szkolna plus". Głównym założeniem jest, by samorządy lokalne (odpowiedzialne za finansowanie działalności podstawówek) miały obowiązek stworzenia uczniom odpowiednich warunków do tego, by już od początku edukacji mieli możliwość spożywania przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia, co ma przekładać się na poprawę stanu zdrowia uczniów.

W ramach programu w każdej placówce ma funkcjonować kuchnia, a także jadalnia.

- Spośród 69 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk 63 posiada własną kuchnię oraz stołówkę, w której spożywane są obiady. Zdecydowana większość uczniów szkoły z nich korzysta. Szkoły, które nie posiadają kuchni (sześć gdańskich szkół podstawowych) zapewniają dzieciom gorący posiłek w formie cateringu w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu - informuje Olimpia Schneider z gdańskiego magistratu.
Jak dodaje, w 2019 roku przebudowane zostaną bloki żywieniowe w dwóch szkołach podstawowych.

- W Sopocie wszystkie szkoły podstawowe wyposażone są w kuchnie i stołówki szkolne. Pomieszczenia kuchenne i jadalnie remontowane są na bieżąco, zgodnie z potrzebami i wymaganiami sanepidu. W roku szkolnym 2017/18 na 1422 uczniów szkół podstawowych, 1091 korzystało z codziennych obiadów szkolnych - przekonuje Piotr Płocki z sopockiego wydziału oświaty.
- We wszystkich gdyńskich szkołach podstawowych funkcjonują kuchnie i stołówki szkolne, które są sukcesywnie remontowane i doposażane w niezbędny sprzęt. Ze stołówek szkolnych korzystają wszyscy chętni zgłoszeni przez rodziców na obiady szkolne. Opłaty uiszczają rodzice zgodnie z regulaminem stołówek szkolnych. Rodzice o niskich dochodach mogą ubiegać się o dofinansowanie żywienia w szkole z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni - dodaje Agata Grzegorczyk z gdyńskiego magistratu.
Czy wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione ciepłe posiłki w szkole?
63%

zdecydowanie tak, to świetny pomysł

27%

posiłki powinny być tylko dla chętnych

4%

posiłki powinny być tylko dla osób z biednych rodzin

6%

tak, jeśli będą przygotowywane z uwzględnieniem alergii pokarmowych

zakończona

łącznie głosów: 473