Technologie kosmiczne i satelitarne. Nowe kierunki w Trójmieście

7 stycznia 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
Elżbieta Michalak

Uczelnie trójmiejskie nie przestają poszerzać swojej oferty. Pojawiają się kolejne, nowe kierunki studiów. W tym roku to m.in. technologie kosmiczne i satelitarne uruchamiane przez Politechnikę Gdańską w porozumieniu z Akademią Marynarki Wojennej i Akademią Morską, czy biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim, po którym można uzyskać tytuł inżyniera. Ale to nie koniec nowości.



Będą szkolić specjalistów od kosmosu

Technologie kosmiczne i satelitarne, czyli nowy, międzyuczelniany kierunek studiów w Trójmieście został utworzony przez Politechnikę Gdańską oraz dwie gdyńskie uczelnie: Akademię Morską i Akademię Marynarki Wojennej . Ruszy w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017. Będą to studia II stopnia, magisterskie.

- Jedną z przesłanek do utworzenia kierunku było powstanie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, która razem z Centrum Badań Kosmicznych PAN zapowiedziała współpracę przy tworzeniu programu studiów - mówi prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, jeden z inicjatorów utworzenia kierunku. - Jest to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju narodowego programu kosmicznego. Obecnie w województwie pomorskim działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.
W programie studiów poza przedmiotami podstawowymi, jak matematyka, fizyka czy mechanika, znajdą się też bardziej specjalistyczne, m.in. nawigacja i komunikacja satelitarna, robotyka i mechatronika satelitarna, czy analizy i przetwarzanie danych przestrzennych. W ramach kierunku planowane jest uruchomienie czterech specjalności: technologie informacyjne i elektroniczne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, wykorzystanie technologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce, morskie systemy satelitarne i kosmiczne oraz aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa.

Od roku akademickiego 2016/2017 PG zamierza też na studiach stacjonarnych I stopnia otworzyć kierunek ekonomia. Do wyboru będą tu trzy profile kształcenia: ekonomia społeczna, ekonomia międzynarodowa oraz ekonomia menadżerska.

- Absolwenci tego kierunku będą mieli szansę na zatrudnienie m.in. w dziedzinie analityki ekonomicznej, inwestycyjnej, w działach finansowych wszelkich przedsiębiorstw, administracji publicznej, w instytucjach międzynarodowych czy organizacjach pozarządowych - mówi Ewa Lach z biura prasowego Politechniki Gdańskiej.
Po UG z tytułem inżyniera

Ofertę wzbogaca też Uniwersytet Gdański, gdzie w roku akademickim 2016/2017 uruchomiony zostanie nowy kierunek - biznes chemiczny, prowadzony wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Ekonomiczny UG. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2016 roku, a studia ruszą w październiku 2016 roku.

- Biznes chemiczny to pierwszy tego typu w Polsce, unikatowy kierunek studiów o profilu inżyniersko-menadżerskim. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia są prowadzone wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego - mówi dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik UG. - Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego, jak i drugiego obszaru wiedzy.
Studia te mają przygotować kadrę inżyniersko-menadżerską dla branży chemicznej w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy), a także małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i in.).

Nowości na uczelniach prywatnych w 2016 r.

Dwa nowe kierunki otwiera Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: pedagogikę na studiach drugiego stopnia oraz psychologię w biznesie na studiach pierwszego stopnia.

- Kierunek pedagogika będzie kontynuacją studiów pierwszego stopnia i uprawni studenta do zdobycia tytułu magistra - mówi Mirka Siergiej z WSB. - Program kierunku psychologia w biznesie będzie natomiast przygotowywał kadrę menadżerską do efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o znajomość podstaw psychologii. Absolwent kierunku zyska takie umiejętności, jak: dobra organizacja pracy zespołowej, zdolność autoprezentacji, umiejętność analizowania zachowań partnerów biznesowych, prowadzenie negocjacji, umiejętności coachingowe, kreowanie własnego wizerunku czy skuteczne motywowanie zespołu. W planach mamy modyfikację oferty studiów podyplomowych. W chwili obecnej konsultowane są nowe pomysły.
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2016/2017 otwiera kierunek informatyka, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Poza tym na studiach pierwszego stopnia ruszy kierunek e-biznes, a na studiach drugiego stopnia analityk biznesowy.

- Nasza uczelnia prowadzi rekrutację zimową na semestr letni bieżącego roku akademickiego, a kandydaci, którzy w lutym rozpoczną naukę, mogą skorzystać z takich nowości jak: kryminalistyka i kryminologia oraz służby specjalne i policyjne na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne (pierwszy i drugi stopień) oraz administracja celna i skarbowa (I stopień) na kierunku administracja - mówi Alicja Peplińska z WSAiB.

Psychoseksuologia
to nowy kierunek Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

- Problemy z seksualnością dotyczą 43 proc. kobiet i 46 proc. mężczyzn - tak wynika ze statystyk. Osoby borykające się z trudnościami w tej sferze najczęściej szukają pomocy u lekarzy. Tymczasem w wielu przypadkach nie są to problemy medyczne i wówczas konieczna jest pomoc psychologa-seksuologa. Nasz nowy kierunek studiów będzie kształcić kadry specjalistów do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi - mówi Danuta Pawlak z SWPS w Sopocie.
Prace nad poszerzeniem oferty trwają też w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

- Z pewnością kandydatów na studia zainteresuje nasz nowy kierunek studiów licencjackich, dietetyka. Jesteśmy bowiem jedyną wyższą, niepubliczną uczelnią na Pomorzu, która ma w swojej ofercie ten kierunek - mówi Aleksandra Budzisz z WSZ w Gdańsku. - Rekrutację na studia niestacjonarne na semestr letni prowadzimy do 15 lutego 2016 r.
W Ateneum - Szkole Wyższej, na Międzyuczelnianym Wydziale Lingwistyczno-Biznesowym prowadzonym wspólnie z Sopocką Szkołą Wyższą powstał kierunek professional business competence (profesjonalne kompetencje w biznesie).

- Kierunek powstał jako odpowiedź na oczekiwania firm branży BPO/SSC - mówi Katarzyna Krawczyńska z Ateneum - Szkoły Wyższej. - Wyposaży on absolwentów w wiedzę ekonomiczną i filologiczną oraz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie księgowego lub finansisty - samodzielnego pracownika instytucji administracyjno-finansowych sektora BPO/SSC, sprawnie komunikującego się w dwóch językach obcych w środowisku biznesowo-księgowym.
W Sopockiej Szkole Wyższej wśród nowych kierunków są również finanse i rachunkowość ACCA, które mają ruszyć na przełomie lutego i marca 2016 r.

- ACCA jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów na świecie. To jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie - mówi Sylwia Broda Z SSW. - Ten kierunek daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów oraz rachunkowości, uczy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa, a także pozwala specjalizować się w audycie i podatkach.
Kolejna nowość to business and languages. Rozpoczęcie pierwszego roku studiów na tym kierunku będzie możliwe w październiku 2016 r.

- Studenci tego kierunku będą dobrze przygotowywani do prowadzenia działalności gospodarczej w dwóch językach obcych, z partnerami biznesowymi z różnych środowisk kulturowych - tłumaczy Sylwia Broda. - Absolwent będzie działać jako łącznik między firmą i międzynarodowym środowiskiem biznesowym. Będzie w stanie prowadzić interesy firmy lub organizacji, wyznaczać cele, tłumaczyć obcojęzyczne dokumenty biznesowe. Zostanie doskonale przygotowany do pracy w międzynarodowych korporacjach oraz centrach usług wspólnych.
W Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy można było podjąć studia w języku angielskim na studiach pierwszego stopnia o specjalności international meetings management oraz management in the hospitality industry. W nowym roku akademickim 2016/2017 WSTiH planuje uruchomić również studia II stopnia w języku angielskim na specjalności management in the hospitality industry.
Jak oceniasz ofertę trójmiejskich uczelni?
17%

bardzo dobrze, w większości przypadków jest bogata

40%

dobrze, choć niektóre kierunki są słabe i nie dają pewnej przyszłości

8%

w porównaniu z innymi polskimi uczelniami słabo

35%

źle i irytuje mnie ciągłe tworzenie nowych, zupełnie bezsensownych kierunków studiów

zakończona

łącznie głosów: 193

Elżbieta Michalak