Twórcza edukacja

17 września 2003 (artykuł sprzed 18 lat)
PiF
Warsztaty twórczości po polsku i angielsku, zajęcia artystyczne oraz udział w grupach konkursowych Odysei Umysłów to oferta gdańskiego Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB. W bieżącym roku dwie drużyny z ośrodka zdobyły złote medale w finale Odysei Umysłów w USA. W sumie wśród trofeów drużyn DAMB-u są już cztery złote krążki.

- Jeśli w porę nie uświadomimy sobie zdolności dziecka i nie zaczniemy ich rozwijać, nieprzeciętne umiejętności giną, dziecko staje się jednym z wielu. Nigdy się nie dowiemy, co w nim drzemie - mówią Dorota Hazuka-Furgalska, psycholog i Barbara Secke, pedagog, szefowe ośrodka.

Dlatego chodzi im o wyłowienie dzieci zdolnych, które nie zauważone często mogą zniknąć w grupie rówieśników lub ze względu na swoją inność być przez nie odtrącone. Często również nauczyciele nie bardzo wiedzą jak się z nimi obchodzić.

Dlatego zajęcia przygotowane w ośrodku kładą duży nacisk na rozwijanie twórczych zdolności u dzieci i młodzieży. Obejmują m.in. integrację grupy, poznanie technik twórczego myślenia, współpracę w zespole, a także formy literackie, plastyczne, teatralne i muzyczne.

Dzieci i młodzież mogą również rozwijać swoje zdolności w języku angielskim, biorąc udział w warsztacie twórczości prowadzonym w tym właśnie języku.
- Chodzi nam przede wszystkim o rozwijanie u dzieci inwencji twórczej i wyobraźni. Często więc liczy się głównie pomysł, a niekoniecznie wykonanie - tłumaczy Barbara Secke.

Nie zabraknie także tradycyjnych już grup przygotowujących się do konkursu Odysei Umysłu, którego finał, jak co roku, odbędzie się w USA. W tym roku szkolnym 2003/2004 będzie ich 6.
Oferta obejmuje nie tylko zajęcia dla dzieci i młodzieży. Skierowana jest także do nauczycieli i rodziców. Obejmuje m.in. badanie możliwości intelektualnych dzieci i porady dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym.

- Chcemy pokazać jak pracować z dziećmi zdolnymi oraz jak rozpoznać, że są one zdolne. Wbrew powszechnie przyjętym teoriom nie muszą to być wcale dzieci grzeczne, dobrze ułożone. Wprost przeciwnie. Mogą to być najbardziej nieznośni uczniowie - mówi Dorota Hazuka-Furgalska.
Podsumowaniem całego roku pracy są wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży na Kaszubach i w górach, podzielone w zależności od wieku uczestników. Biorą w nich udział zarówno uczestnicy zajęć w ośrodku, jak i dzieci i młodzież spoza DAMB-u. Obozy obejmują zarówno zajęcia twórcze m.in. w języku angielskim, jak i wiele innych atrakcji jak np. jazda konna, wędrówki górskie, czy dyskoteki.

- Bardzo miło spędzaliśmy czas. Zajęcia były ciekawe i dobrze zaplanowane. Były też ogniska i specjalna noc duchów dla młodszych grup. Nawet się bali - opowiada Jan Piotrowski, który był na obozie w Lewinie Kłodzkim.

Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB działa od 1996 roku. Drużyny DAMB-u wielokrotnie brały udział w finałach odbywającej się co roku w USA Odysei Umysłu. W 2001 roku, jako pierwszy ośrodek w Polsce, zdobył dwa złote medale. Dwa kolejne złote medale drużyny ośrodka zdobyły w bieżącym roku.

Szczegółowych informacji udzielają Dorota Hazuka-Furgalska i Barbara Secke, pod nr. tel. 0 501 54 81 81 i 0 503 01 02 13 lub 556 13 69 po 16.30. Informacje uzyskać można również na stronie www.damb.org.

PiF