stat

Uniwersytet Gdański w międzynarodowych rankingach

11 lipca 2018, 9:30
Ewa Palińska

Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym w czerwcu międzynarodowym rankingu QS World University Ranking 2019. UG uplasował się też na 10. pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Uczelnia została również uwzględniona w Emerging Economies University Ranking 2018.QS World University Ranking, obok Times Higher Education, U-Multirank oraz Rankingu Szanghajskieg, uznawany jest za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych. Uniwersytet Gdański znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich, jako jedna z 14 polskich szkół wyższych oraz jedyna uczelnia akademicka z Pomorza, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych 5. miejsce.

- Uniwersytet Gdański w QS World University Ranking pojawił się po raz pierwszy, co jest dużym osiągnięciem. Ponadto, w tym najważniejszym rankingu światowych uczelni, mierzącym naukowy prestiż akademicki, nasz uniwersytet znalazł się jako jedyny z pomorskich uczelni - mówi prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. - Wśród kryteriów była brana pod uwagę m.in. liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Zgodnie z przyjętą przez Senat uczelni Polityką rozwoju badań naukowych na Uniwersytecie Gdańskim zakładamy rozszerzenie działań na rzecz umiędzynarodowienia uczelni oraz podjęcie dodatkowych aktywności w celu skutecznego upowszechniania wyników badań w obiegu informacji naukowej poprzez ich publikowanie w coraz lepszych wydawnictwach i periodykach oraz wsparcie trybu otwartego dostępu.
Ranking mierzący naukowy prestiż akademicki uczelni powstaje w oparciu o sześć kryteriów: uznanie w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczbę cytowań oraz liczbę studentów i pracowników z zagranicy.

Na czterech pierwszych miejscach w aktualnym rankingu znalazły się wyłącznie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University i California Institute of Technology (Caltech). Pierwszą piątkę zamyka najlepsza uczelnia europejska - University of Oxford.

Uniwersytet Gdański może się również poszczycić uzyskaniem 10. pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła uczelnia w tym zestawieniu, daje jej równocześnie prymat wśród wszystkich uczelni z Pomorza, a także 7. miejsce w gronie klasycznych uniwersytetów w kraju. Ranking dostarcza informacji o najbardziej popularnych uczelniach na świecie oraz w poszczególnych krajach. Popularność uczelni mierzona jest poprzez analizę popularności ich stron internetowych.

Warto również podkreślić obecność Uniwersytetu Gdańskiego w innym międzynarodowym rankingu - The Emerging Economies University Ranking 2018. Ranking opracowany przez cenionego światowego eksperta w dziedzinie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, firmę Times Higher Education obejmuje zestawienie porównujące uczelnie z państw określanych jako "rynki wschodzące". W najnowszym rankingu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, spośród których Uniwersytet Gdański uplasował się na 9. miejscu.

- Obecność również w uniRank Polish University Ranking 2018 i Emerging Economies University Rankings 2018 pokazuje, że pozycja międzynarodowa UG sukcesywnie wzrasta, co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszego rozwoju - podsumowuje prof. Stępnowski.
Ranking tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań - kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia.
Jakie masz wykształcenie?
80%

wyższe

15%

średnie

1%

zasadnicze zawodowe

0%

gimnazjalne

4%

podstawowe

łącznie głosów: 569