stat

Wyniki egzaminów gimnazjalnych. Jak poradzili sobie uczniowie?

16 czerwca 2017, 11:15
Dominika Majewska

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, do którego uczniowie trzecich klas przystąpili w dniach 19-21 kwietnia. Uczniowie z Pomorza najlepiej poradzili sobie z językiem polskim.Podczas trzydniowego maratonu egzaminacyjnego sprawdzono wiedzę uczniów z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języka obcego.

W części pierwszej - humanistycznej - gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W części drugiej z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. Na koniec uczniowie zmierzyli się z testem z wybranego języka obcego nowożytnego.

Na Pomorzu do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło ponad 22 tys. uczniów z 418 placówek. W samym Trójmieście z zadaniami egzaminacyjnymi zmagało się ok. 6 tys. uczniów: 3712 w Gdańsku, 1975 w Gdyni i 232 w Sopocie.

Najtrudniejsza "królowa nauk"

Podczas tegorocznych egzaminów uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniami humanistycznymi. Tutaj uzyskana przez pomorskich uczniów średnia wyniosła 58 proc. z części poświęconej wiedzy o społeczeństwie i historii oraz 68 proc. z języka polskiego. Gimnazjaliści wykazali się m.in. umiejętnością czytania ze zrozumieniem i wykorzystywania zdobytych w trakcie lektury informacji.

Gimnazjaliści z Pomorza zdobyli też średnio 47 proc. z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. Najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne. Nieco lepszy wynik uczniowie uzyskali rozwiązując zadania z części przyrodniczej - średnia wyniosła tu 51 proc. Najwięcej problemów uczniom przysporzyło w tej części zadanie z fizyki, dotyczące zastosowania do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego.

Najwięcej uczniów na Pomorzu zdecydowało się w tym roku zdawać egzamin z języka nowożytnego z angielskiego. Można było do niego podejść na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. W pierwszym przypadku uczniowie uzyskali średnio 66 proc., w rozszerzonej wersji najwięcej uczniów w regionie osiągnęło wynik na poziomie 48 proc.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH NA POMORZU

Egzamin gimnazjalny przepustką do wymarzonej szkoły

Uczniowie mogą poznać swoje indywidualne wyniki wchodząc na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i logując się do panelu ucznia. Gimnazjaliści mogą również sprawdzić swój wynik wybierając się do swojej szkoły. Bardziej szczegółowe informacje na temat wyników egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku poda w poniedziałek - wówczas zostaną przedstawione dane dotyczące zdawalności w poszczególnych powiatach.

Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale przepisy nie określają progu zdawalności. W praktyce oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Czy uważasz, że likwidacja gimnazjów to dobry pomysł?
34%

tak, wprowadzenie gimnazjów było chybionym pomysłem

19%

tak, chociaż ich likwidacja powinna być lepiej przygotowana, a cały proces powinien trwać dłużej

41%

nie, obecny system się sprawdzał i służył uczniom

6%

nie mam zdania, ale uważam że szkolnictwo potrzebuje zmian

łącznie głosów: 881

Dominika Majewska