Wyniki matur 2021. Jak poradzili sobie uczniowie?

5 lipca 2021, 10:50
Wioleta Stolarska
Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego uzyskało na Pomorzu 71,5 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych - zaliczyli wszystkie egzaminy. Więcej zdjęć (7)

Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego uzyskało na Pomorzu 71,5 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych - zaliczyli wszystkie egzaminy.

fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego uzyskało na Pomorzu 71,5 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych - zaliczyli wszystkie egzaminy.

fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Znamy wyniki matur 2021. Pozytywny wynik uzyskało na Pomorzu 71,5 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych - zaliczyli wszystkie egzaminy. Niestety 9 proc. uczniów nie zdało matury - to oznacza, że czeka ich poprawka w przyszłym roku. Pozostałe 19,5 proc. uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminu z jednego przedmiotu, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. Z kolei w ubiegłym roku na Pomorzu zdało 71,6 proc. maturzystów, a w 2019 roku 78,4 proc.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni

Pobierz aplikację: Android | iPhone


Maturzyści poznali wyniki egzaminu maturalnego, który ponownie ze względu na pandemię koronawirusa odbywał się na specjalnych zasadach. Wyniki można było sprawdzić od godz. 8:30 w systemach informatycznych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła - zdający otrzymali je od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

Czytaj też: Rekrutacja na uczelniach wyższych. Jaki będzie rok akademicki 2021/2022?

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2021 r.) - odsetek sukcesów. Więcej zdjęć (7)

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2021 r.) - odsetek sukcesów.

mat. OKE Gdańsk

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2021 r.) - odsetek sukcesów.

mat. OKE Gdańsk

W części obowiązkowej z języka polskiego pomyślny wynik otrzymało 91 proc. maturzystów, średni wynik uzyskany z egzaminu podstawowego z polskiego wyniósł 54 proc. na poziomie podstawowym. Na nieobowiązkowej części rozszerzonej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych osiągali średnio wynik 43 proc.

Z egzaminem z matematyki maturzyści poradzili sobie nieco gorzej. Tu wynik pozytywny otrzymało 76 proc. absolwentów. Średni wynik z tego przedmiotu wynosił kolejno 54 proc. z części podstawowej i 32 proc. z części rozszerzonej.

Jeśli chodzi o egzamin z języka nowożytnego, to maturzyści najliczniej zdecydowali się zdawać angielski. Na Pomorzu 94 proc. maturzystów uzyskało na teście wynik pozytywny. Średnia na egzaminie podstawowym kształtowała się na poziomie 77 proc. Za zadania na poziomie rozszerzonym uczniowie otrzymywali średnio 67 proc.

Trudny egzamin w czasie pandemiiWedług danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w tym roku w samym Trójmieście do egzaminów maturalnych po raz pierwszy przystąpiło 7510 uczniów (w sumie egzaminy napisało 9675 osób - tak jak w ubiegłych latach chęć przystąpienia do matury zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników) ze 104 szkół - 63 w Gdańsku, 33 w Gdyni i 8 w Sopocie. Z kolei w całym województwie pomorskim do egzaminów przystąpiło 17 223 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Studia w Trójmieście? Zobacz oferty szkól wyższych - publicznych i prywatnych


Tegoroczne egzaminy maturalne odbyły się w wyjątkowych warunkach. W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzaminy maturalne przeprowadzono na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musiał przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Absolwenci nie musieli w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie musieli też przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Czytaj też: Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2021. Jak poszło uczniom z Trójmiasta?

Matura 2021. Kiedy termin poprawki?Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

W 2020 roku zdało 71,6 proc. absolwentówW ubiegłym roku pozytywny wynik na egzaminie dojrzałości uzyskało na Pomorzu 71,6 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych - zaliczyli wszystkie egzaminy. Niestety 9,8 proc. uczniów wówczas nie zdało matury, a pozostałe 18,6 proc. uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminu z jednego przedmiotu, mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego. Z kolei w 2019 roku na Pomorzu zdało 78,4 proc. maturzystów.
Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na wyniki egzaminów?
61%

zdecydowanie tak

32%

raczej nie powinna, ale pewnie wiele osób, którym się nie powiodło, będzie tak myśleć

7%

zdecydowanie nie

zakończona

łącznie głosów: 845

Opinie wybrane


wszystkie opinie (56)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.