Coraz więcej emerytów w Polsce. Kraj się starzeje

4 maja 2021, 9:30
Robert Kiewlicz
W najbliższych latach liczba osób odchodzących z rynku pracy będzie znacząco przewyższać liczbę osób, które będą rozpoczynać karierę zawodową.

Więcej zdjęć (4)

W najbliższych latach liczba osób odchodzących z rynku pracy będzie znacząco przewyższać liczbę osób, które będą rozpoczynać karierę zawodową.

fot. 123rf/123rfaurinko

W najbliższych latach liczba osób odchodzących z rynku pracy będzie znacząco przewyższać liczbę osób, które będą rozpoczynać karierę zawodową.

fot. 123rf/123rfaurinko

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat coraz więcej Polaków odkładało moment przejścia na emeryturę i wybierało dłuższą aktywność zawodową. W 2020 roku liczba emerytów, którym ZUS wypłaca emerytury, przekroczy 6 mln osób, a prognozy demograficzne nie są optymistyczne. Jak podaje Instytut Emerytalny, w 2050 roku około jedną trzecią naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku powyżej 65. roku życia. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.Z prognozy ZUS-u wynika, że do 2080 r. liczba osób w wieku produkcyjnym osiągnie niewiele ponad 14 mln, a osób w wieku poprodukcyjnym przekroczy 15 mln. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.

- Wraz ze "starzeniem się" społeczeństwa na znaczeniu zyskiwać będzie grupa osób w wieku produkcyjnym. To od tej grupy zależeć będzie tempo rozwoju gospodarki oraz bezpieczeństwo socjalne osób w wieku przedprodukcyjnym oraz osób w wieku po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto zatem na podstawie dowodów naukowych szukać nowych możliwości optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich polskiej gospodarki, pozwalających na rozwój kraju - komentuje dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. - Warto mieć na uwadze, że o sile polskiej gospodarki oraz kondycji rynku pracy w najbliższych latach decydować będą głównie trendy wynikające ze struktury demograficznej.
Ubytek ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2020-2038. Więcej zdjęć (4)

Ubytek ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2020-2038.

źródło: Instytut Emerytalny

Ubytek ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2020-2038.

źródło: Instytut EmerytalnyLikwidacja OFE. Składki do ZUS czy do IKE?Liczba osób odchodzących z rynku pracy będzie znacząco przewyższać liczbę tych, którzy będą rozpoczynać karierę zawodową. W 2020 r. pełnoletność osiągnęło 353,8 tys. osób, podczas gdy w wiek emerytalny weszło 520 tys. osób. W praktyce oznacza to, że w ciągu najbliższej dekady z polskiego rynku pracy zniknie 1 mln osób. W perspektywie roku 2038 będzie to 2,3 mln osób. To tak jakby w najbliższych latach wszyscy mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania i Bydgoszczy zniknęli z rynku pracy.

Polska się wyludnia i starzeje- Bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego, warto w szczególności wskazać, że do 2050 r. liczba ludności Polski wyniesie 33,1 mln osób, obniżając się względem 2016 r. o 5,4 mln osób - czytamy w raporcie Instytutu Emerytalnego. - W przypadku osób w wieku produkcyjnym prognozowany jest spadek liczby Polaków o 8 mln osób. Z kolei w najstarszej części populacji nastąpi wzrost o 4,4 mln osób - z 7,5 mln do 11,9 mln. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym z 7 mln obniży się do 5,3 mln (spadek o 1,7 mln osób). Poniższy wykres prezentuje, jak kształtować się będzie liczba ludności Polski na koniec 2049 r. względem stanu z 2016 r.
Prognoza liczby ludności Polski 2020-2080. Więcej zdjęć (4)

Prognoza liczby ludności Polski 2020-2080.

źródło: Instytut Emerytalny

Prognoza liczby ludności Polski 2020-2080.

źródło: Instytut Emerytalny


Z kolei na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do Prognozy liczby ludności Polski do 2080 r. wynika, że w ciągu najbliższych dekad populacja Polski będzie systematycznie maleć, by w 2080 r. osiągnąć 30,3 mln osób.

Coraz później decydujemy się na emeryturęTrzeba pamiętać, że emerytura to uprawnienie, a nie obowiązek. ZUS przyznaje świadczenie na wniosek. Coraz więcej osób decyduje się wydłużyć swoją aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, gdyż jest to dla nich korzystne.

Struktura ludności Polski według grup wieku. Więcej zdjęć (4)

Struktura ludności Polski według grup wieku.

źródło: Instytut Emerytalny

Struktura ludności Polski według grup wieku.

źródło: Instytut Emerytalny


- Jednymi z elementów przyszłej emerytury są kwota opłaconych składek i wiek, w którym wnioskujemy o świadczenie. Odczekanie nawet jednego roku i kontynuacja pracy pozwalają otrzymać świadczenie wyższe o ok. 10 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do wyliczenia świadczenia - informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u województwa pomorskiego.

Dla jednych emerytura bez podatku, dla innych wyższe składkiNa przestrzeni ostatnich lat widać, że Polacy coraz chętniej pracują dłużej. W 2020 r. 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Dla porównania, w 2017 r. aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast, 7,7 proc. w ciągu roku, zaś 4 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień.
Twoja przyszła emerytura:
12%

spokojnie wystarczy na komfortowe życie

17%

pozwoli się jedynie utrzymać, ale nie wystarczy na nieprzewidziane wydatki

30%

będzie raczej niska i wymagać będzie zaciskania pasa

41%

raczej nie liczę na emeryturę

zakończona

łącznie głosów: 1042

Opinie wybrane


wszystkie opinie (262)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.