stat

Druk ZUS RMUA tylko raz w roku?

11 grudnia 2011 (artykuł sprzed 6 lat)
Joanna Wszeborowska
Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę, iż pracodawca obowiązany będzie przekazywać pracownikowi druk ZUS RMUA raz w roku.

Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę, iż pracodawca obowiązany będzie przekazywać pracownikowi druk ZUS RMUA raz w roku.

© Julien BASTIDE - Fotolia.com

Druk ZUS RMUA potocznie nazywany odcinkiem płacowym lub payslipem często służył pracownikowi jako potwierdzenie ubezpieczenia. Wraz z nowym roku pracodawcy będą mogli przekazywać pracownikowi informację z raportów miesięcznych - druk ZUS RMUA - raz na rok lub na żądanie pracownika, jednak nie częściej niż raz na miesiąc. W jaki sposób pracownik będzie mógł zatem potwierdzić swoje ubezpieczenie?-Natknąłem się ostatnio na informację, że od przyszłego roku pracownicy nie będą otrzymywać co miesiąc "payslipów" (odcinków płacowych), czy to prawda? Czy faktycznie wchodzą nowe przepisy? Zazwyczaj ten druk był potrzebny, aby pokazać u lekarza, że jestem ubezpieczony. W jaki sposób będę mógł to udowodnić, skoro nie będę otrzymywał druku ZUS RMUA? - pyta Karol z Gdyni.

Na wątpliwości naszego czytelnika odpowiadają eksperci z Kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

Wraz z początkiem 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawą deregulacyjną bis). Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę, iż pracodawca obowiązany będzie przekazywać pracownikowi druk ZUS RMUA raz w roku, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą pracownika - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

Zgodnie jednak z art. 41 ust. 8b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w znowelizowanym brzmieniu, pracodawca jest obowiązany przekazać druk ZUS RMUA na żądanie pracownika - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni. Jeżeli więc wolą Czytelnika jest dalsze posługiwanie się ww. drukiem przy wykazaniu ubezpieczenia zdrowotnego podczas wizyty u lekarza, wystarczy aby zgłosił pracodawcy żądanie comiesięcznego wydawania omawianego dokumentu.

Na marginesie wskazuję, iż druk ZUS RMUA nie jest jedynym dokumentem wykazującym uprawnienie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie bowiem z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego (która to stanowi podstawowy dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne) wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zamiast druku ZUS RMUA można więc przedstawić aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację ubezpieczeniową. 

ZUS RMUA nie jest więc jedynym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, dlatego też w ocenie ustawodawcy zasadne okazało zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez pracodawcę pracownikowi informacji z raportów miesięcznych - raz na rok lub na żądanie pracownika, nie częściej niż raz na miesiąc.

Masz wątpliwości, czy Twój pracodawca postępuje zgodnie z Kodeksem Pracy? Na Twoje pytania związane z prawem pracy, z przyjemnością odpowiedzą nasi eksperci z kancelarii prawnych. Skorzystaj z naszego formularza!


Opracowała