Orlen wycofuje Energę z giełdy. Kolejne wezwanie na akcje

21 września 2020, 19:00
Robert Kiewlicz
Najnowszy artukuł na ten temat

NWZ Energi za wycofaniem akcji z GPW

PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. W ramach ostatniego wezwania do sprzedaży koncern przejął 333,31 mln zł akcji Energi stanowiących 80,5 proc. jej kapitału. Większość akcji Orlen kupił od Skarbu Państwa. Były to akcje stanowiące 51,52 proc. kapitału Energi. Ich koszt to 1,781 mld zł. Wezwanie na 20 proc. akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada 2020 r.Cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen będzie dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych.

W tym celu złożony został wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Podjęte działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen. W kwietniu br. PKN Orlen nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Energa zniknie z warszawskiej giełdy- Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski. Skuteczna integracja w ramach Grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100 proc. akcji Grupy Energa. Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne. Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. 

Orlen ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji EnergiPrzypomnijmy, że pod koniec marca 2020 r. PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa. W maju Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA w odpowiedzi na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Grupę Energa.

W grudniu 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, czyli 100 proc. kapitału, po 7 zł za sztukę. Ostatecznie PKN Orlen w ramach wezwania do sprzedaży przejął 333,31 mln zł akcji Energi (po 8,35 zł za sztukę) stanowiących 80,5 proc. jej kapitału.
Wycofanie Energi z giełdy to:
13%

słuszna decyzja, spółka będzie pod kontrolą jednego podmiotu

22%

trudno mi to ocenić, nie znam intencji Orlenu wobec Energi

65%

zła decyzja, spółka przestanie być zupełnie transparentna

zakończona

łącznie głosów: 964