Pływający terminal gazowy. Podpisano porozumienie

23 września 2020, 15:00
Wioletta Kakowska-Mehring

Były plany, potem badanie rynku, a teraz jest... list intencyjny. Plan umiejscowienia na Zatoce Gdańskiej pływającego terminalu gazowego FSRU jest coraz bliżej realizacji. To wciąż nie konkrety, ale zawsze krok do przodu.Przedstawiciele Gaz-Systemu, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy postawieniu terminala regazyfikacyjnego FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit). Chodzi o statek regazyfikacyjno-magazynowy LNG, który będzie umiejscowiony w rejonie Gdańska. Na obecnym etapie Gaz-System założył postawienie w porcie jednostki o przepustowości 4,5 mld m sześc. rocznie. Realizacja FSRU obejmuje także jego integrację z systemem przesyłowym, dzięki czemu powstanie nowy fizyczny punkt wejścia do krajowego systemu przesyłowego.

Gospodarka morska w Trójmieście- Cieszymy się, że Gaz-System wybrał nasz port jako najlepszą lokalizację dla terminala. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby przeładunków w porcie, jak również otworzy zupełnie nową grupę ładunkową, jaką jest skroplony gaz ziemny. To duża szansa także dla podmiotów z regionu, które będą mogły korzystać z tego surowca za pośrednictwem naszego portu, wykorzystując go do własnych procesów. Jego największą zaletą jest wydajność, gdyż z 1 m sześc. płynnego LNG po regazyfikacji otrzymujemy 600 m sześc. produktu w postaci gazowej - mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Dokument określa rolę każdej ze stron przy realizacji programu. Obejmuje on również listę przedsięwzięć niezbędnych do jego realizacji. List intencyjny stanowi podstawę do zawarcia odrębnego porozumienia, które określi zasady współpracy i jej zakres pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2026-2027. Według wcześniejszych zapowiedzi terminal miał rozpocząć działalność operacyjną w pierwszej połowie 2021 r.

Firmy w Trójmieście. Stocznie i przemysł morski- Budowa pływającego terminala LNG na wodach Zatoki Gdańskiej dyskutowana była od długiego czasu. Uwzględnia się ją również w planach zagospodarowania przestrzennego wód Portu Gdańsk, które obecnie są procedowane przez Urząd Morski w Gdyni. Obiekty hydrotechniczne, na przykład aktualnie modernizowane i nowo budowane przez nas falochrony osłonowe w Porcie Północnym, oprócz funkcji ściśle związanych z bezpieczeństwem żeglugi, ułatwią również realizację planowanego przedsięwzięcia - powiedział kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Budowa Terminalu FSRU została wpisana w 2020 r. na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.

Na Litwie to działa
Od 2015 roku pływający terminal LNG działa w litewskim porcie Kłajpeda. To gazowiec zaadaptowany na potrzeby magazynowania i regazyfikacji gazu skroplonego typu FSRU. Zakotwiczony jest w pobliżu specjalnie przygotowanego dla niego nabrzeża. Jednostka ma ok. 300 m długości i ma na pokładzie cztery zbiorniki mogące pomieścić 170 tys. m sześc. LNG - z tego powodu terminal nie może przyjmować największych gazowców Q-Flex i Q-Max, mieszczących ponad 200 tys. m sześc. LNG. Płynny surowiec po regazyfikacji jest natychmiast wtłaczany do sieci. Jednostka była dzierżawiona od norweskiej spółki Hoegh LNG. W 2018 r. litewski parlament zgodził się na wykupienie pływającego terminala. Umowa wykupu jest tajna, jednak według medialnych spekulacji Litwa ma zapłacić za terminal od 120 mln do 160 mln euro.