Ponad 300 mln zł postojowego dla samozatrudnionych

16 lipca 2020, 8:15
erka

Pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (gdański i słupski) wypłaciły prawie 158 tys. zł świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie blisko 307 mln zł. ZUS wypłaca świadczenia postojowe od 15 kwietnia 2020 roku.Do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia. Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić jeszcze kilka warunków, m.in. na wniosku składanym w lipcu przychód w czerwcu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w maju). Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, tak aby pieniądze były wypłacane jak najszybciej i trafiały do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej przez pandemię koronawirusa.

Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, uprawniony, o ile spełnia pozostałe, będzie mógł samodzielnie złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS. Przepis ten wejdzie w życie 24 lipca 2020 r. Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem otrzymania postojowego kolejny raz jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub wykonującego umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku, się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

Świadczenie wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1,3 tys zł, a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, z przychodem poniżej 1,3 tys. zł, otrzymają sumę przychodów z niezrealizowanych umów.

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. Od marca do czerwca założono ponad 600 tys. profili na PUE. To rekordowy przyrost, dotychczas przybywało przeciętnie 60-70 tys. nowych użytkowników miesięcznie. Łącznie klienci ZUS założyli już blisko 4,5 mln profili.

erka