Rekordowy przeładunek paliw w Gdyni

26 października 2020, 16:30
VIK

Do Portu Gdynia dotarł z Primorska największy zbiornikowiec, jaki w tym roku będzie rozładowywany w tutejszym porcie. Statek "Torm Loiuse" dostarczył 37 tys. ton oleju napędowego, który trafi do bazy paliw PERN w Dębogórzu.Statek "Torm Loiuse" pływa pod duńską banderą, a jego nośność wynosi blisko 50.000 DWT. Jednostka mierzy 183 metry długości przy szerokości 32,5 metra. Na pokładzie przywiózł aż 37 tys. ton oleju napędowego. W Gdyni w 2019 r. przeładowano 1862,7 tys. ton paliw płynnych. Port Gdynia specjalizuje się w przeładunku gotowego oleju napędowego, który rurociągiem trafia do bazy paliw PERN w Dębogórzu.

Zbiorniki PERN powstają w DębogórzuDlatego Zarząd Morskiego Portu Gdynia, w związku z obserwowanymi wzrostami przeładunków paliw płynnych na rynku transportu morskiego, podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu modernizację Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia. Stanowisko umiejscowione przy falochronie, wyposażone zostało w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi, który do użytkowania został oddany w marcu 2020 r. Przebudowana została także stała instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych oraz instalacji zasilania i sterowania.

Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze poprawią bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzą obszar stref gaszenia, co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona została również sama instalacja do przeładunku paliw, wykonano roboty czerpalne do gł. -12,0 m, przeprowadzono wymianę urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi statków  do 80 tys. DWT (statki o wymiarach pow. 230 m x 39 m wymagają asysty statku pożarniczego).

Gospodarka morska w TrójmieścieDo końca 2020 r. prognozowane jest również ukończenie modernizacji istniejącego, starszego nalewaka. Łączny koszt wszystkich zrealizowanych inwestycji to 11 mln zł.


Rozbudowuje się też sama baza paliw w Dębogórzu. Trwa budowa dwóch nowych zbiorników po 32 tys. m sześc. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 r. Po rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrośnie do prawie 260 tys. m sześc. Zbiorniki w Dębogórzu to element II etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc., drugi etap - obecnie realizowany - to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. sześc., również w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie przygotowywany jest III etap. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami.

VIK