stat

Rozliczanie dni świątecznych spędzanych w pracy

19 czerwca 2017, 9:30

Niektórzy pracodawcy wymagają, żeby pracownik stawił się w pracy również w dni świąteczne. Jest to prawnie dozwolone m.in. w gastronomii, pracy związanej z transportem czy komunikacją. Pracownicy, którzy podejmą się pracy w święto mają jednak prawo do rekompensaty.Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczane są dni świąteczne spędzane w pracy. Czy za pracę w święto przysługują mi 2 dni wolne?

Odpowiedzi na to pytanie udziela Jan Ozolin z Kancelarii Adwokackiej Jan Ozolin.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku ustawodawca określił, że dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, jest także trzynaście świąt o charakterze narodowym lub kościelnym.

Przez pracę świadczoną w dniu wolnym należy rozumieć pracę wykonywaną między godziną 6 rano w dniu świątecznym a godziną 6 rano w dniu następnym, z zastrzeżeniem, że u danego pracodawcy może zostać ustalona inna godzina. W tym czasie wykonywanie obowiązków zawodowych dozwolone jest jedynie w przypadkach wymienionych w art. 1519a § 3 oraz art. 15110 kodeksu pracy. Chodzi tu między innymi o pracę w placówkach handlowych, w gastronomii, związaną z transportem czy komunikacją, a także o pracę wykonywaną w ruchu ciągłym.

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie czytelnika - trzeba zauważyć, że art. 151 11 § 1 kodeksu pracy przewiduje, iż pracownikowi świadczącemu pracę świąteczną przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy, jeden za każde przepracowane święto.

Dzień wolny powinien zostać udzielony pracownikowi maksymalnie do końca okresu rozliczeniowego, a ustawodawca nie przewidział żadnych możliwości udzielenia go w terminie późniejszym, np. poprzez przedłużenie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli z jakichś powodów terminowe udzielenie dnia wolnego z tytułu pracy świątecznej nie jest możliwe, pracownikowi należy się dodatek do wynagrodzenia, który, stosownie do treści art. 15111 § 3 w zw. z art. 15111 kodeksu pracy powinien wynieść 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.
Czy zdarzyło ci się pracować w dzień świąteczny?
65%

tak, czasami mam zmiany w dni ustawowo wolne od pracy

17%

kilka razy mi się zdarzyło, ale były to wyjątkowe sytuacje

18%

nie, nigdy nie było takiej potrzeby

łącznie głosów: 304