Multimedia Polska musi zwrócić klientom opłaty

24 września 2020, 8:00
VIK

Multimedia Polska musi zwrócić konsumentom bezprawnie pobrane kary za wypowiedzenie umów przy braku zgody na wprowadzone przez operatora zmiany programowe. Chodzi o sprawę z 2016 roku. Sąd apelacyjny oddalił apelację spółki, ale też nieznacznie zmniejszył karę nałożoną przez UOKiK. Wyrok jest prawomocny.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w lutym 2016 zdecydował, że sieć kablowa Multimedia Polska ma zapłacić 4,81 mln zł kary i zapewnić klientom rekompensaty, ponieważ nie przyznawała im prawa do niezaakceptowania zmian na liście oferowanych kanałów i wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów. We wtorek, 22 czerwca tego roku, UOKiK poinformował, że sąd apelacyjny nieznacznie zmniejszył karę nałożoną na Multimedia Polska przez prezesa urzędu, ale też oddalił apelację spółki - podał portal wirtualnemedia.pl.

Zarzutem postawionym firmie było gwarantowanie klientom jedynie liczby kanałów w ramach pakietu telewizji, natomiast wymiana kanału na inny miała nie upoważniać konsumenta do bezkosztowego wypowiedzenia umowy. Z ustaleń Urzędu, po analizie skarg klientów oraz rozmów sprzedażowych, wynikało, że operator wprowadzał zmiany w pakietach programów zawartych w umowach z abonentami. Z jednej strony dodawane były nowe kanały, ale z drugiej usuwane inne lub zamieniane. Urząd uznał, że takie postępowanie narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Teraz operator musi zwrócić klientom opłaty pobrane za rozwiązanie umów. Dlatego też UOKiK zachęca do składania reklamacji w tej sprawie, bo to one będą podstawą do zwrotu pieniędzy. Firma będzie miała także obowiązek umożliwienia konsumentom objętym zmianami programowymi wypowiedzenie umowy w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych przez operatora, zwrotu bezprawnie pobranych kar od konsumentów, którzy wypowiedzieli umowy z powodu braku akceptacji zmian programowych, skierowania do konsumentów informacji o przysługujących im prawach, które zostały naruszone, a także publikację decyzji na stronie internetowej.

Przypomnijmy, że dziś Multimedia Polska należy do spółki Vectra. W lutym tego roku sfinalizowano zakup 100 proc. akcji spółki. W wyniku transakcji grupa Vectra oferuje usługi ponad 1,7 mln abonentom, a w zasięgu jej sieci znajduje się ok. 4,4 mln gospodarstw domowych.

VIK