Świadczenia chorobowe dla powracających z zagranicy

23 marca 2020, 7:40
VIK
Najnowszy artukuł na ten temat

Mniej ślubów w Trójmieście. Także tych plenerowych

Objęci obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, trzeba w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny złożyć specjalne oświadczenie.Każdy, kto przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbyć obowiązkową kwarantannę, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zakończenia. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek w ciągu siedmiu dni przekazuje tam oświadczenie ubezpieczonego. Również może to zrobić za pośrednictwem PUE.

- Zarówno płatnik składek, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Trzeba pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, to powinna ona poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe - czytamy w komunikacie ZUS.
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną, nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

VIK