UOKiK ukarał za koncentrację bez zgody

23 września 2020, 9:15
VIK

Przejęcie Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni przez AmeriGas Polska odbyło się z naruszeniem przepisów dotyczących koncentracji - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej sytuacji nałożono na spółkę karę w wysokości 730 tys. zł.AmeriGas Polska przejął kontrolę nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody prezesa UOKiK, mimo że przedsiębiorca miał taki obowiązek. Spółki zawarły umowę zastawu, która gwarantowała AmeriGas dodatkowe uprawnienia, dzięki którym mogła ona wywierać wpływ na kluczowe decyzje dotyczące zarządzania Centrum Dystrybucji Gazu. Zawarcie umowy zastawu na akcjach lub udziałach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie wymaga uzyskania zgody prezesa UOKiK, pod warunkiem że przedsiębiorca nie będzie wykonywał praw z tych akcji lub udziałów (z wyjątkiem prawa do ich sprzedaży). Natomiast AmeriGas korzystało z tych uprawnień, np. blokując sprzedaż zorganizowanej części mienia Centrum Dystrybucji Gazu, które następnie zostało częściowo nabyte przez AmeriGas.

- Spółka AmeriGas nie zgłosiła Urzędowi faktu dokonania koncentracji, dowiedzieliśmy się o tym z innych źródeł. Firma miała świadomość istnienia takiego obowiązku, gdyż w innej sprawie występowała o zgodę prezesa Urzędu - wtedy przepisy były jasne dla przedsiębiorcy. Spółka w mojej opinii działała od początku umyślnie, łamiąc w ten sposób obowiązujące przepisy prawa chroniące konkurencję na rynku. W tej sprawie nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących i zdecydowałem o nałożeniu sankcji finansowej - mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kara nałożona na AmeriGas wyniosła 730 tys. zł. Spółka może się odwołać od decyzji.

Spółka Centrum Dystrybucji Gazu powstała w 2001 roku i od początku swojego istnienia koncentruje się na rozwoju sprzedaży butli gazowych.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej.

VIK