stat

Urząd Pracy ma program dla powracających z zagranicy

3 grudnia 2019, 10:00
Wioletta Kakowska-Mehring

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił projekt "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" wspierający osoby powracające do kraju z emigracji. Oferta skierowana jest zarówno do powracających z zagranicy, jak i do pomorskich pracodawców, którzy poszukują pracowników w kluczowych branżach.- Dlaczego warto mieszkać i pracować w Pomorskiem? Może z powodu wyjątkowej lokalizacji w sąsiedztwie plaż, lasów i jezior? Może ze względu na różnorodną ofertę edukacyjną, rozrywkową, kulturalną i sportową? Może dlatego, że mamy najczystsze powietrze w kraju? A może dlatego, że województwo pomorskie stwarza możliwości włączenia się do budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki w niezwykle atrakcyjnym regionie, na co wskazują rankingi potwierdzające, że to świetne miejsce do rozwoju zawodowego i życia na wysokim poziomie - czytamy na stronie projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję".

Oferty pracy w TrójmieścieJednak same zalety świetnego miejsca do życia mogą być niewystarczające, dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, przygotował specjalny program zachęt, aby powracający z emigracji wybrali właśnie Pomorze. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tak, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy i zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy.

Jednak świeże powietrze i klimat to nie wszystko. Dynamiczny wzrost gospodarczy w regionie generuje powstawanie nowych miejsc pracy nie tylko w tradycyjnych gałęziach gospodarczych, jak budownictwo, transport, logistyka, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, handel, usługi opiekuńcze, przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in. meblarstwo i motoryzacja, przemysł spożywczy, stoczniowy i morski, ale również w nowoczesnych usługach dla biznesu, IT (informatyka), ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) oraz w przemyśle petrochemicznym. Na Pomorzu łatwo można znaleźć pracę, stopa bezrobocia wyniosła w październiku 2019 r. zaledwie 4,4 proc. i jest to najlepszy wynik w skali ostatnich 30 lat. 

Więcej informacji o projekcie na specjalnej stronie.

Do kogo skierowany jest projektProjekt jest stworzony z myślą o tych osobach, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wróciły z zagranicy (albo planują powrót), skończyły 30 lat, są (albo zostaną) mieszkańcami województwa pomorskiego i przebywały za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej sześciu miesięcy w jednym lub łącznie w kilku  wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i jednocześnie należą do jednej z poniższych grup docelowych:
 • osoby pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby pozostające bez pracy nienależące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej, tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maksymalnie 20 proc. wszystkich uczestników).


Co konkretnie można zyskać?


 • Pomoc doradcy zawodowego, z którym zostanie wypracowany plan działania dopasowany do predyspozycji. Jeśli będzie to niezbędne, doradca określi również najbardziej odpowiednią ścieżkę szkoleniową, tak aby uzupełnić lub zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe. 
 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym, w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w sektorze ICT, BPO i IT.
 • Stypendium  szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatek relokacyjny, który ułatwi start w nowym miejscu po powrocie do kraju.
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje uznany i rozpoznawalny w ww. branżach.
 • Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia  na terenie województwa pomorskiego i ofertę pracy u sprawdzonego pracodawcy.
 • Pomoc w  adaptacji w nowym miejscu w związku z długoterminowym pobytem w innym kraju.
 • Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne.
 • Sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które potwierdzą posiadane kwalifikacje.
 • Zwrot kosztów dojazdu w trakcie: poradnictwa EURES, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia.
Czy urzędowe programy mogą pomóc w znalezieniu pracy?
18%

tak, mogą być wsparciem, zwłaszcza w wymiarze szkoleniowym i doradczym

63%

nie, takie programy nie pomagają, to marnotrawstwo publicznych pieniędzy

19%

trudno powiedzieć, może komuś są potrzebne

zakończona

łącznie głosów: 379