Zasiłek do 24 maja. Rodzice maluchów mają wybór

4 maja 2020, 15:15
Wioletta Kakowska-Mehring

Już oficjalnie ogłoszono, że rodzice dzieci do lat ośmiu mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy aż do 24 maja. Potem rozważane jest uruchomienie szkół. O zasiłek mogą się też ubiegać rodzice maluchów, pomimo że żłobki i przedszkola mogą pracować już od 6 maja.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do ósmego roku życia oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, i do 18 lat w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony o 21 dni - od 4 do 24 maja 2020 r. 

- Jednak od 6  maja otwarcie placówek jest możliwe, ale nieobowiązkowe. Decyzja zależy od organu założycielskiego i powinna być podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami. Nawet jeżeli władze samorządowe zdecydują o otwarciu placówek, rodzice mają wybór, czy posłać do nich dziecko, czy nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego ZUS.
Przypomnijmy, że w wypadku dzieci do ósmego roku życia liczy się data urodzin. Zasiłek należy się nie dłużej niż dzień przed ósmymi urodzinami. I tak, gdy dziecko kończy osiem lat, np. 5 maja tego roku, to zasiłek od 4 maja już się nie należy. Gdy osiem lat skończy np. 20 maja tego roku, to rodzic może wnioskować o zasiłek tylko do 19 maja.

Co ważne, dodatkowy zasiłek nie wlicza się do maksymalnego okresu zasiłkowego (60 dni), mającego zastosowanie w przypadku "zwykłego" nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które nie ma związku z obecną sytuacją i ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jeśli prowadzimy własną działalność, to wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca, to wystarczy złożyć u niego oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl.

- Trzeba jednak zaznaczyć, że środki na zasiłki pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie stanowią one obciążenia dla pracodawców - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński.
Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Oblicza się go za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także za dni wolne od pracy. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy.