Związkowcy chcą wyższej płacy minimalnej w 2022 r. Proponują 3,1 tys. zł brutto

23 sierpnia 2021, 8:00
erka
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje, aby wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł w 2022 r. Więcej zdjęć (1)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje, aby wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł w 2022 r.

fot. 123rf/avqqav

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje, aby wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł w 2022 r.

fot. 123rf/avqqav

Płaca minimalna w 2022 roku powinna wynieść 3,1 tys. zł brutto - postulują trzy centrale związkowe: OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna ma wynosić 3 tys. zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2,8 tys. zł.- Postulowany przez Związek wyższy wzrost minimalnego wynagrodzenia na poziomie 3,1 tys. zł wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami z ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej aż 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę - czytamy w stanowisku NSZZ "Solidarność".
Zdaniem OPZZ płaca minimalna powinna wzrosnąć o 10,71 proc. Niezależnie od powyższego OPZZ zaapelowało o wprowadzenie w ramach Polskiego Ładu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zwiększą kwotę wolną od podatku i pracownicze koszty uzyskania przychodów oraz zagwarantują mechanizm ich corocznej waloryzacji, co zapewni wzrost wynagrodzenia netto osób najmniej zarabiających.

Płaca minimalna powinna być wyższaPrezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" stwierdza, że wysokość zaproponowanego wynagrodzenia w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. w kwocie 3 tys. zł oraz wysokość minimalnej godzinowej stawki w kwocie 19,60 zł odbiega od propozycji przedstawionej we wspólnych stanowiskach strony pracowników Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2021 r. oraz z dnia 19 lipca 2021 r.

OPZZ zauważa, że podniesienie płacy minimalnej o 10,71 proc. jest możliwe w sytuacji rosnącej wydajności pracy, stabilnej kondycji ekonomicznej firm i rosnących oszczędności przedsiębiorców zdeponowanych na kontach bankowych. Uwzględnić należy także, że Polska jest niechlubnym liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (5 proc.) Powoduje to, że zmniejsza się siła nabywcza i tak już niskich wynagrodzeń. 

Dochód gwarantowany. Czy warto dać wszystkim po równo?Rośnie inflacja, rosną cenyJak zaznaczają związkowcy, postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska, jak i Narodowy Bank Polski w swoich prognozach wskazują na znacznie wyższe od zakładanego w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 tempo wzrostu produktu krajowego brutto - na poziomie 5,2 proc. (KE) i 5,4 proc. (NBP).

Ceny w sklepach coraz wyższe. Inflacja widoczna w sieciach handlowych- Zdaniem tych instytucji w 2022 r. wyższa będzie od zakładanej także inflacja. Ceny mają wzrosnąć o 3,1 proc. (KE) i 3,3 proc. (NBP). Wyższy wzrost gospodarczy i inflację prognozuje ponadto Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jej zdaniem PKB w 2022 r. wzrośnie o 4,7 proc., a inflacja o 3,3 proc. Także wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą - twierdzą przedstawiciele "Solidarności".

Jednocześnie "Solidarność" z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustawową dotyczącą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co stanowi realizację postulatu Związku. Jednocześnie uznaje za konieczne zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz wprowadzenie mechanizmu ich corocznej waloryzacji, co będzie istotnym elementem wzrostu wynagrodzenia netto osób najmniej zarabiających.
Czy zauważasz, że rosną ceny usług i produktów?
93%

tak i są one coraz dotkliwsze dla mojego portfela

5%

tak, jednak wzrost jest nieznaczny

2%

nie, zupełnie tego nie odczuwam

zakończona

łącznie głosów: 1467

erka

Opinie wybrane


wszystkie opinie (467)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.