Osiem ofert w przetargu na drogę dla rowerów na Wyspie Sobieszewskiej

28 lipca 2020, 14:05
Joanna Skutkiewicz

Poznaliśmy oferty w przetargu na budowę kolejnego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej, znajdującego się wzdłuż ulic ŚwibnieńskiejMapka i AkwenowejMapka na Wyspie Sobieszewskiej. Ścieżka poprowadzi do granicy miasta Gdańska z gminą Cedry Wielkie. Do przetargu, ogłoszonego na początku czerwca, wpłynęło osiem ofert.Nowa droga rowerowa rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Boguckiego i ŚwibnieńskiejMapka. Miłośnicy jednośladów będą mogli dojechać nowo wybudowanym, siedmiokilometrowym fragmentem drogi aż do gminy Cedry Wielkie, gdzie zjadą na projektowaną ścieżkę.


Nowa droga rowerowa na Wyspie SobieszewskiejNie tylko droga rowerowaPoza trasą dla rowerów, na odcinku drogi powstaną: nowe oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne oraz studzienki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 15 miesięcy od podpisania umowy. Na realizację tego zadania przeznaczone jest ponad 9.1 mln złotych. Do przetargu wpłynęło osiem ofert, z których największy budżet zakłada firma STRABAG Sp. z o. o. - przewidują na to 6 745 226,70 złotych. Kolejne oferty wpłynęły od przedsiębiorstw: TSG Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, Eurovia Polska S.A., B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, "WPRD Gravel" Sp. z o.o. oraz Kruszywo Sp. z o.o.

Zaplanowana droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tego samego programu w Gdańsku powstała droga rowerowa na ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad 14 mln złotych.