stat

Czy służby mundurowe lubią rowerzystów? Pytamy w Gdańsku i Gdyni

1 grudnia 2019, 11:00
Adam Majewski

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mają zdanie o rowerzystach policjanci i strażnicy miejscy. W jaki sposób czuwają nad bezpieczeństwem cyklistów? Z naszych rozmów wynika, że... mundur wcale nie jest taki straszny, jak go niektórzy malują.Zapytaliśmy Straż Miejską w Gdańsku wprost, czy lubi rowerzystów.

- Jeśli chodzi o gdańską straż miejską - jak najbardziej lubimy rowerzystów - mówi st. inspektor ds. kontaktu z mediami Marta Drzewiecka ze Straży Miejskiej w Gdańsku. - Z myślą o nich przygotowaliśmy akcję dotyczącą bezpieczeństwa i dobrych obyczajów na rowerze. Podczas spotkań w różnych punktach miasta rowerzyści otrzymali od mundurowych ulotki z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawierały też sugestie dotyczące rowerowego savoir-vivre, jak i drobny upominek - pokrowiec na siodełko.
- Nasze obserwacje pokazują, że ze znajomością przepisów, które obowiązują rowerzystów, bywa bardzo różnie - dodaje st. inspektor Drzewiecka. - Dobrze byłoby, gdyby osoby korzystające z rowerów zapoznały się z tymi przepisami. Druga rzecz to kulturalne zachowanie wobec innych uczestników ruchu.
Pobierz ulotkę dla rowerzystów od Straży Miejskiej w Gdańsku

Rowerzyści mniej problematyczni niż kierowcy autOkazuje się, że gdańscy i gdyńscy strażnicy miejscy mają więcej problemów z kierowcami samochodów niż z rowerzystami. Pytani o relacje między tymi dwiema grupami podają, że to kierowcy najczęściej trafiają do statystyk. Powodem jest parkowanie na drodze dla rowerów. Wynika to najpewniej z przewagi liczebnej kierujących samochodami.

- Do najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów należy nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów - mówi nadkomisarz Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Niedostateczna wiedza odnośnie do zasad pierwszeństwa na przejazdach rowerowych, brak nawyku wypatrywania cyklistów na drodze oraz wyprzedzanie w zbyt bliskiej odległości to błędy, które kierowcy popełniają najczęściej, narażając przy tym życie oraz zdrowie użytkowników dwóch kółek.

Piesi mają pierwszeństwoZ kolei rowerzyści są odnotowywani w statystykach straży w Gdańsku za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na drodze z łączonym ruchem rowerowo-pieszym oraz naruszanie przepisów dotyczących korzystania z chodnika. Od początku roku strażnicy podjęli 25 interwencji wobec rowerzystów. To raczej niewiele.

- Rowerzyści najczęściej popełniają wykroczenia polegające na jeździe po chodniku oraz przejściu dla pieszych - informuje Leonard Wawrzyniak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdyni.
Przykłady częstych wykroczeń odnotowanych przez policję w Gdańsku to niestosowanie się do znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej.

- Rowerzyści są sprawcami wypadków z przyczyny nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu, niedostosowania prędkości do warunków ruchu czy nieprawidłowego zachowania wobec pieszego - zlicza nadkomisarz Ciska z komendy Policji w Gdańsku. - Cykliści powinni pamiętać, by upewnić się, czy w trakcie skręcania nie zajadą drogi innym pojazdom oraz powinni sygnalizować kolizyjne manewry. Podczas zbliżania się do skrzyżowania i podczas ich pokonywania cykliści nie powinni też rozwijać nadmiernych prędkości.
- Rowerzyści, pamiętajcie, że swoimi rowerami możecie osiągać duże prędkości - dodaje nadkomisarz Ciska. - To one mogą być zgubne i powodować, że nie zostaniecie w porę dostrzeżeni przez pieszych lub kierujących samochodami.

Spędziliśmy dzień z rowerowym patrolem straży miejskiejHulaj hulajnogaStraż Miejska w Gdańsku nie porównuje statystyk dla rowerzystów i osób przemieszczających się na hulajnogach.

- Nie można porównać rowerów do hulajnóg, gdyż te pierwsze to pojazdy, a drugie nie - wyjaśnia brak takich zestawień porównawczych rzecznik gdyńskiej straży.

Mevo odleciałoZapytaliśmy służby mundurowe, czy zniknięcie z trójmiejskich ulic Mevo wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na ciągach pieszych, drogach rowerowych i samochodowych? Czy daje się odczuć jakąś zmianę po upadku metropolitarnego systemu rowerów współdzielonych?

- Trudno nam ocenić i generalizować - mówi st. inspektor Drzewiecka ze Straży Miejskiej w Gdańsku. - Jednak osoby, które korzystają z rowerów sporadycznie, często mają mniejszą wiedzę na temat obowiązujących przepisów niż te, które jeżdżą często.
- Trudno powiedzieć, czy zniknięcie z trójmiejskich ulic Mevo spowodowało spadek liczby wykroczeń popełnianych przez rowerzystów, ponieważ nie prowadzono rozgraniczenia na te dwie grupy rowerów - mówi Leonard Wawrzyniak z gdyńskiej Straży Miejskiej. - Obecnie wpływ na spadek tych wykroczeń ma pogorszenie się warunków pogodowych, tj. obniżenie temperatury powietrza wynikające ze zmiany pory roku, które zniechęca wiele osób do jazdy na rowerze.

Prawo należy znać i go przestrzegaćSłużby mundurowe zarówno w Gdańsku, jak i Gdyni zalecają, aby rowerzyści przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Powstały one, aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom.

W ramach realizacji swoich zadań Wydział Ruchu Drogowego gdańskiej komendy wytypował miejsca i odcinki szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów na podstawie danych z lat 2016-2018. W tym okresie do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów doszło w następujących miejscach:


Policja kieruje patrole ruchu drogowego w wymienione miejsca - obejmuje je szczególnym nadzorem.

- Jeśli ktoś jest świadkiem wykroczenia popełnianego przez osobę na rowerze, może to zgłosić na numer telefonu 986. Mało jest jednak skarg na rowerzystów. Takie zgłoszenia są bardzo sporadyczne - dodaje st. inspektor Drzewiecka z gdańskiej straży.

Gdańsk. Straż miejska edukuje rowerzystówKonsekwentnie dla bezpieczeństwa- Mając na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie bezpiecznych warunków wszystkim jego uczestnikom, a w szczególności rowerzystom, policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przygotowali koncepcję działań profilaktycznych pod nazwą "Sezon rowerowy trwa - pamiętaj o bezpieczeństwie" - mówi nadkomisarz Magdalena Ciska. - W ramach tego programu funkcjonariusze podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

- Według założeń programu od kilku lat organizowane są tzw. "Dni bezpieczeństwa", podczas których policjanci ruchu drogowego przy najbardziej uczęszczanych drogach dla rowerów organizują punkty kontrolne. Na tych punktach funkcjonariusze przekazują rowerzystom ulotki, mapy rowerowe, odblaski oraz elementy oświetlenia do roweru. Policjanci sprawdzają też wyposażenie rowerów, światła i inne urządzenia.

Z zebranych głosów policji i miejskich straży w Gdańsku i Gdyni wynika, że służby nie śpią i starają się coś robić. Nie tylko zbierają wybrane statystyki, edukują i promują. Podejmują także działania polegające na patrolowaniu newralgicznych miejsc, jak i kontrolowaniu rowerzystów. I dobrze, bo stawką jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, ścieżek rowerowych czy chodników.
Czy dostałe(a)ś upomnienie lub mandat za jazdę na rowerze?
5%

kolekcjonuję mandaty

9%

zdarzyło mi się, ale nauczyło mnie to czegoś

30%

nigdy nie dostałe(a)m mandatu

56%

nawet nie wiem, jak wygląda upomnienie czy mandat dla rowerzysty

zakończona

łącznie głosów: 234