Gdynia. Rowery pojadą Estakadą Kwiatkowskiego

4 sierpnia 2020, 16:00
Joanna Skutkiewicz

Gdynia poszukuje projektantów do przedsięwzięcia stworzenia połączenia rowerowego poprzez Estakadę Kwiatkowskiego. Dzięki możliwości przejazdu przez jedną z głównych arterii Gdyni, rowerzyści pomiędzy ul. UnrugaMapka a ul. MorskąMapka pokonają dystans zmniejszony o ponad połowę - z 6 do 2.5 km.


Inwestycja "Estakada Kwiatkowskiego połączenie rowerowe z dzielnicami północnymi" obejmie odcinek ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego od wysokości ul. Morskiej do okolic węzła drogowego na wysokości ul. Janka Wiśniewskiego. Tam przewidziana jest lokalizacja dla rampy zjazdowej z estakady na istniejącą już drogę rowerową.

- Rowerzyści od dłuższego czasu wskazywali na konieczność udrożnienia połączenia rowerowego bezpośrednio z dzielnic północnych do ul. Morskiej - wskazuje Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej. - Na zdjęciach satelitarnych widać nawet wydeptaną ścieżkę, którą rowerzyści pokonują przechodząc przez tory. W dzielnicach północnych (Obłuże, Pogórze, Oksywie i Babie Doły) zamieszkuje łącznie ok. 50 tys. mieszkańców. Warto przypomnieć, że miasto obecnie szuka również wykonawcy projektu, który uwzględnia budowę brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Unruga - od estakady do ul. Bosmańskiej. Z kolei budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kwiatkowskiego - od ul. Unruga do ul. Płk. Dąbka, która jest fragmentem trasy EuroVelo 10, będzie budowana już niebawem.

- Gdynia stale inwestuje w powiększanie infrastruktury rowerowej - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Estakada Kwiatkowskiego to jedna z głównych arterii drogowych w Gdyni; cieszy mnie fakt, że fragment tego układu drogowego o intensywnym natężeniu ruchu zyska nowe połączenie rowerowe z północnymi dzielnicami naszego miasta.

Krótszy przejazd do północnych dzielnic GdyniDzięki realizacji takiego projektu, pomiędzy ul. Unruga a ul. Morską rowerzyści będą musieli pokonać tylko 2.5 km, a nie - jak wcześniej - aż 6. Dzięki temu połączenie rowerowe z północnymi dzielnicami miasta będzie o wiele sprawniejsze.

- Wykorzystując istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego rowerzyści zyskają szybsze, krótsze, łatwiejsze, słowem: bezpośrednie połączenie dzielnic północnych, w których zamieszkuje łącznie ok. 50 tys. mieszkańców, z ul. Morską - mówi Jakub Furkal. - Estakada będzie dostosowana do możliwości przejazdu rowerem, a wjazd na nią będzie odbywał się specjalnym spiralnym podjazdem.
- Inwestycja zakłada wykorzystanie ślepego chodnika technicznego, który będzie dostosowany do jazdy rowerem - dodaje. - Nie będzie to zatem pas rowerowy, a odseparowana od ruchu samochodowego droga rowerowa. W miejscu, w którym kończy się chodnik techniczny, różnica wysokości między powierzchnią estakady a gruntem wynosi 8,5 m. Powstanie tam podjazd w postaci tzw. "ślimaka" o nachyleniu nieprzekraczającym 5%.

Oferty zbierane do wrześniaMiasto zbiera oferty do 8 września. Kandydaci na wykonawców muszą przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, wykonać jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych. Muszą zobowiązać się także do wykonania zakresu prac projektowych maksymalnie w ciągu 50 tygodni od daty podpisania umowy. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto (60% wagi); pozostałe to: kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (30%) i okres wykonania zamówienia (10%).
Czy będziesz korzystać z przejazdu rowerowego Estakadą Kwiatkowskiego?
57%

tak

43%

nie

zakończona

łącznie głosów: 1211