Hulajnogi pojadą po drogach dla rowerów. Przyjęto projekt ustawy

27 stycznia 2021, 11:50
Joanna Skutkiewicz
Nowe przepisy dają użytkownikom rolek, wrotek i deskorolek pełne prawa na drogach dla rowerów. Więcej zdjęć (2)

Nowe przepisy dają użytkownikom rolek, wrotek i deskorolek pełne prawa na drogach dla rowerów.

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Nowe przepisy dają użytkownikom rolek, wrotek i deskorolek pełne prawa na drogach dla rowerów.

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

We wtorek, 26 stycznia 2021 r., rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany definiują, m.in. czym jest hulajnoga elektryczna i czy pojazdy tego typu mogą poruszać się po chodniku. W kontekście rowerzystów, najważniejszą regulacją zdaje się określenie obowiązku poruszania się przez użytkowników hulajnóg drogą dla rowerów, ale przy zachowaniu ograniczenia prędkości.


Choć hulajnogi elektryczne już od jakiegoś czasu lawinowo zyskują na popularności, do tej pory ich status nie był do końca określony. Nie było też wiadomo, czy użytkownicy hulajnóg mogą jechać po drodze przeznaczonej dla rowerów, czy raczej poruszać się po chodniku między pieszymi. Kontrowersje budziły także kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych, a raczej porzucania ich w rozmaitych miejscach miasta. Pomysł operatorów hulajnóg na pozostawienie jak największej wolności w użytkowaniu ich sprzętu nie był z założenia zły, jednak szybko okazało się, że wolność użytkowników hulajnóg zbyt mocno ingeruje w wolność pieszych - zwłaszcza osób niewidomych, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi oraz rowerzystów wypadających zza zakrętu wprost na leżące hulajnogi.

Definicje hulajnogi i UTOPrzyjęty projekt nowelizacji wreszcie reguluje sporne kwestie, zarówno te dotyczące jazdy, jak i warunków pozostawiania hulajnóg. By wprowadzić stosowne zmiany, należało jednak na początku określić, czego konkretnie one dotyczą. Z tego względu zdefiniowano ostatecznie hulajnogę elektryczną oraz urządzenie transportu osobistego (UTO).

Jak czytamy w projekcie, hulajnogą elektryczną jest pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Z kolei UTO, czyli urządzenie transportu osobistego, to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. To m.in. deskorolka elektryczna i elektryczne urządzenie samopoziomujące.

W nowelizacji ustawy określone zostały definicje poszczególnych pojazdów, ich prawa i dotyczące ich sankcje. Więcej zdjęć (2)

W nowelizacji ustawy określone zostały definicje poszczególnych pojazdów, ich prawa i dotyczące ich sankcje.

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

W nowelizacji ustawy określone zostały definicje poszczególnych pojazdów, ich prawa i dotyczące ich sankcje.

fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl


Hulajnogi pojadą po drogach dla rowerówNajważniejszymi regulacjami dotyczącymi użytkowania hulajnóg elektrycznych i UTO są następujące ustalenia:

- W części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych pieszy ma pierwszeństwo w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO).
- Jeśli droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów wyznaczony jest w kierunku, w którym chce poruszać się użytkownik hulajnogi lub urządzenia transportu osobistego, kierujący ma obowiązek z tego skorzystać. Określono jednak prędkość maksymalną: 20 km/h.
- Jeżeli brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą ma obowiązek korzystania z jezdni, jeśli ruch pojazdów na niej dozwolony jest z prędkością nie większą niż 30 km/h. Tutaj kierującego hulajnogą elektryczną również obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
- Użytkownik hulajnogi elektrycznej może poruszać się chodnikiem, jeśli chodnik ów znajduje się wzdłuż jezdni, przy której brakuje drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów, a ruch pojazdów na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 30 km/h.
- Do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Karta rowerowa to nie przeżytek. PORD egzaminuje dzieciKoniec z hulajnogami na środku chodnikaIstotne są także proponowane zmiany dotyczące parkowania hulajnóg elektrycznych. Po przyjęciu ustawy nie będzie można zostawić hulajnogi "gdzie bądź". Projekt ustawy wprowadza obowiązek pozostawiania tego typu pojazdów na chodniku w miejscu wyznaczonym do tego przez zarządcę drogi. Jeśli takiego miejsca brakuje, hulajnogę będzie można zostawić na chodniku, ale wyłącznie wtedy, gdy ustawi się ją jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do krawędzi chodnika i tylko w takim miejscu, gdzie szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych będzie nie mniejsza niż 1,5 m.

Czy hulajnogi będą parkowane po ludzku?Nowe prawa, nowe sankcjeW związku z nowymi przywilejami dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego wprowadza się także zmiany w Kodeksie wykroczeń. Przewiduje się mandaty w wysokości:
- 100 zł za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku,
- 100 zł za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
- 200 zł za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem,
- od 300 do 500 zł za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
- 350 zł za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

Rolkarze z pełnymi prawami na DDRW projekcie ustawy znajdują się również dobre wieści dla użytkowników tzw. urządzeń wspomagających ruch, czyli sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni: rolek, wrotek i deskorolek. Ustalono, że osoby korzystające z w/w urządzeń będą mogły poruszać się po drodze dla rowerów bez ograniczenia prędkości. Stają się tym samym pełnoprawnymi użytkownikami dróg rowerowych. Mogą również poruszać się po chodnikach i drodze dla pieszych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także uznawania ich pierwszeństwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na hulajnodze tylko w pojedynkę. Co grozi za jazdę w dwie osoby?Czy twoim zdaniem hulajnogi elektryczne powinny jeździć po drogach dla rowerów?
60%

tak, zdecydowanie

24%

nie jestem przekonany(a), ale nie mam lepszego pomysłu

14%

nie, nie powinny

2%

nie mam zdania

zakończona

łącznie głosów: 702

Opinie wybrane


wszystkie opinie (171)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.