Jak poruszać się rowerem po Trójmieście?

14 października 2018 (artykuł sprzed 3 lat)
Krzysztof Koprowski

Wszyscy mówią "ścieżki", choć tak naprawdę określeń na miejskie trasy dla rowerzystów jest wiele, a to najpopularniejsze jest akurat niepoprawne. Istnieje kilka sposobów prowadzenia rowerzystów po ulicach. Przedstawiamy je w krótkim zestawieniu oraz wyjaśniamy organizację ruchu na wybranych ulicach Trójmiasta, gdzie dochodzi do niepotrzebnych sprzeczek z kierowcami czy pieszymi.Wyznaczona droga dla rowerówWyznaczona droga dla rowerów to jedna z najczęściej stosowanych form prowadzenia ruchu rowerowego. Infrastruktura rowerowa może być "przyklejona" bezpośrednio do chodnika (na ogół to efekt budowy drogi dla rowerów kosztem pieszych) lub być poprowadzona w pewnym oddaleniu od niego.

W pierwszym przypadku o drodze dla rowerów (i pieszych) informuje kombinacja znaków C13 (obrazowo rower na niebieskim tle) i C16 (piesi na niebieskim tle), przedzielonych pionową linią, określając, którą częścią przestrzeni mają poruszać się piesi i rowerzyści.

Wzdłuż drogi dla rowerów odseparowanej od chodnika sytuuje się natomiast wyłącznie znak C13. Często w tej sytuacji stawia się też osobny znak C16 przy chodniku, którym mogą się poruszać wyłącznie piesi.

Kierowcy podczas skręcania powinni pamiętać, że rowerzysta ma pierwszeństwo przed nimi nie tylko w momencie, gdy znajduje się na przejeździe rowerowym, ale również, gdy do niego się zbliża. Prawo traktuje drogę dla rowerów jako dodatkową jezdnię, a więc kierując autem musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom (rowerom), którym przecinamy tor jazdy na wprost.

Ponadto rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów tylko wówczas, gdy ta jest poprowadzona w kierunku, w którym on zmierza. To oznacza, że w przypadku np. szerokich arterii z barierami w pasie rozdziału, rowerzysta ma obowiązek jazdy drogą dla rowerów wyłącznie jeżeli jest ona położona przy jezdni w kierunku, w którym zmierza.

Pasy rowerowe w jezdniachPasy rowerowe w jezdniach to znacznie rzadziej stosowanie rozwiązanie w Trójmieście niż wydzielone drogi dla rowerów. Spotkamy je m.in. na al. Jana Pawła II zobacz na mapie Gdańska, Wojska Polskiego zobacz na mapie Gdańska i Wita Stwosza zobacz na mapie Gdańska czy ul. Rajskiej zobacz na mapie Gdańska w Gdańsku.

Pasy rowerowe są jednokierunkowe, a więc poruszamy się po nich zgodnie z kierunkiem obowiązującym na danej jezdni (chyba, że oznakowanie mówi inaczej).

Po pasach rowerowych nie wolno poruszać się innym pojazdom, z wyjątkiem przekraczania ich w przypadku np. manewru skręcania, po wcześniejszym ustąpieniu pierwszeństwa rowerzyście. Nie wolno tutaj również parkować.

Rowerzysta, który chce skręcić z pasa rowerowego ma dwie możliwości wykonania tego manewru:
 1. poprzez opuszczenie "swojego" pasa ruchu i skorzystanie ze "zwykłego" pasa ruchu przeznaczonego do tego manewru,
 2. "na dwa", czyli przy skręcaniu w lewo należy na skrzyżowaniu skręcić w prawo i ustawić się przed pojazdami pokonującymi skrzyżowano na wprost (stosując się oczywiście do sygnalizacji świetlnej) - pod warunkiem, że dopuszczają takie rozwiązanie odpowiednie znaki.

Wzdłuż pasów w jezdni czasami instaluje się też osobne, niewielkie sygnalizatory dla rowerzystów. Światło zielone zapala się w nich nieco szybciej niż dla aut, aby ułatwić skręcanie przed samochodami.

Skręcanie w lewo "na dwa" na przykładzie ulic Wrocławia


Piesi i rowerzyści razem: ciągi pieszo-rowerowe, rowerowo-piesze oraz chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowegoCiągi pieszo-rowerowe to przestrzenie, po których dopuszczony jest jednocześnie ruch pieszych i rowerzystów na całej szerokości. Są one oznaczone kombinacją znaków C16 i C13, przedzielonych poziomą linią. Pieszy ma tutaj zawsze pierwszeństwo, choć można spotkać się z oznakowaniem, gdzie znak C13 jest w górnej części i wówczas rowerzysta teoretycznie ma pierwszeństwo przed pieszym (teoretycznie, ponieważ w przepisach nie ma takiego wzorca znaku).

W ostatnich latach coraz chętniej stosowane jest również dopuszczenie możliwości jazdy rowerem po chodnikach poprzez zastosowanie znaku C16 (droga dla pieszych) oraz tabliczki informującej, że nie dotyczy to rowerów. W przypadku takiego rozwiązania pieszy zawsze ma pierwszeństwo i może poruszać się całą szerokością chodnika.

Czym zatem się różni ciąg pieszo-rowerowy od chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego?

- Rowerzyści mają obowiązek poruszania się po ciągu pieszo-rowerowym, jeżeli jest on wyznaczony dla kierunku, w którym zmierzają lub zamierzają skręcić. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dopuszczenia ruchu rowerów po chodniku. Rowerzysta w tym przypadku ma prawo wyboru, czy będzie się poruszał po chodniku czy po jezdni - tłumaczy Remigiusz Kitliński, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Oznakowanie, dające wybór użytkownikom rowerów, jest stosowane w miejscach, gdzie krótkie odcinki dróg rowerowych nie są spójnym elementem sieci tras rowerowych lub z innych powodów nie spełniają standardów użytkowych.
Warto podkreślić, że przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne. W 2016 r. sąd stanął po stronie rowerzysty, który odwołał się od nałożonego mu pouczenia za niekorzystanie z ciągu pieszo-rowerowego. W 2011 r. usunięto bowiem z prawa o ruchu drogowym obowiązek korzystania z takiego rozwiązania, ale wciąż taki nakaz istnieje w dokumencie Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z 2002 r.

Kontraruch i kontrapasyKontraruch to dopuszczenie jazdy rowerzystów "pod prąd" na drogach jednokierunkowych. Możliwe jest to wyłącznie na ulicach, gdzie maksymalna prędkość została ograniczona do 30 km/h, a o możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach (za każdym razem przy prawej krawędzi jezdni) informują odpowiednie tabliczki umieszczone pod znakami zakazu wjazdu (B2) i droga jednokierunkowa (D3).

Kontrapasy są nieco bardziej rozbudowaną formą kontraruchu. To wydzielona przestrzeń w jezdni na wzór pasów rowerowych, która pozwala rowerzystom jechać w kierunku przeciwnym niż główny ruch pojazdów. Kontrapasy stosowane są w miejscach, gdzie dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

Ponieważ na kontrapasie niedopuszczalny jest ruch pojazdów silnikowych (z wyjątkiem jego przecięcia) oraz parkowanie, ich wyznaczenie gwarantuje swobodę przejazdu rowerzystów niezależnie od sytuacji na drodze np. w razie wystąpienia korków.

Należy pamiętać, że po kontrapasie poruszamy się wyłącznie w kierunku, w którym został on wyznaczony. Jadąc w kierunku przeciwnym należy skorzystać z pasów ruchu dla wszystkich pojazdów.

Droga dla rowerów, której nie ma na Podwalu GrodzkimPo krótkiej teorii pora na praktykę. Przedstawiamy kilka, budzących wciąż niejasności, rozwiązań w prowadzeniu ruchu rowerowego na terenie Gdańska.

Jednym z takich przykładów jest przestrzeń wzdłuż Podwala Grodzkiego zobacz na mapie Gdańska po stronie City Forum. Ponad 10 lat temu wraz z remontem ulicy wykonano tutaj wydzieloną drogę dla rowerów, przy której znajdują się znaki pionowe wskazujące jednak na ciąg pieszo-rowerowy. Nieco dalej w stronę Huciska nie mamy natomiast wydzielonej drogi rowerowej, zaś rowerzyści jeżdżą pomiędzy pieszymi.

Jak zatem traktować ten twór infrastrukturalny?

- Droga rowerowa wzdłuż Podwala Grodzkiego od hotelu Scandic zobacz na mapie Gdańska do Huciska zobacz na mapie Gdańska zmienia się w ciąg pieszo-rowerowy, na którym pierwszeństwo posiadają piesi. Odcinek od prokuratury zobacz na mapie Gdańska do Huciska przygotowany jest do przebudowy ze względu na duże natężenie ruchu pieszego i małą szerokość dla pieszych i rowerzystów. Przygotowana przebudowa zakłada reorganizację parkowania, dzięki czemu ciąg pieszo-rowerowy uzyska szerokość około 3,5 metra - mówi Kitliński.

Asfaltowy chodnik wzdłuż ul. 3 MajaWraz z budową Forum Gdańsk wzdłuż ul. 3 Maja zobacz na mapie Gdańska wykonano asfaltowy chodnik, będący ciągiem pieszo-rowerowym. Rozwiązanie to jest nie tylko szpetne, ale - ze względu na szerokość i brak słupków - zachęca wielu kierowców do parkowania mimo ponad tysiąca miejsc dla aut w centrum handlowym. Czy kierowcy mogą w ten sposób utrudniać ruch pieszych i rowerzystów?

- Wzdłuż ul. 3 Maja obowiązuje zakaz zatrzymywania z tabliczką informującą o tym, że stojące pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela - wyjaśnia kierownik Referatu Mobilności Aktywnej.

Długie Ogrody bez drogi dla rowerówWzdłuż ul. Długie Ogrody zobacz na mapie Gdańska kilkanaście lat temu wyznaczono wydzieloną drogę dla rowerów poprzez jej wymalowanie na chodniku i jezdni. Potem jednak wycofano się z tego rozwiązania, choć wciąż pozostały ślady po dawnym oznakowaniu, które powodują, że kierowcy trąbią na poruszających się po jezdni rowerzystów. Robią to oczywiście całkowicie niesłusznie.

- Wzdłuż ulicy Długie Ogrody nie ma już drogi dla rowerów. Ulica objęta jest ograniczeniem prędkości do 30 km/h, skrzyżowania z sąsiednimi ulicami są skrzyżowaniami równorzędnymi, a osoby poruszające się na rowerach powinny korzystać z jezdni. Dopiero od skrzyżowania z ulicą Siennicką zobacz na mapie Gdańska wydzielona jest droga rowerowa i jadący rowerami na Przeróbkę powinni z niej korzystać - wyjaśnia Kitliński.

Ulica Myśliwska: rowerem po chodniku lub jezdniąUlica Myśliwska zobacz na mapie Gdańska to podobny przypadek jak ul. Długie Ogrody. Tutaj także funkcjonowała niegdyś wydzielona droga dla rowerów, która na dodatek została wykonana z niewygodnej kostki betonowej w kolorze, którym zwyczajowo oznacza się chodniki.

Obecnie na tej ulicy rowerzyści mogą poruszać się na zasadach ogólnych wraz z pozostałymi pojazdami po jezdni lub korzystać z chodnika, na którym dopuszczono ruch rowerów.

Warto także zwrócić uwagę, że na jezdni ul. Myśliwskiej wymalowano tzw. sierżanty rowerowe. To oznakowanie ma uświadomić kierowcom, że jezdnią mogą poruszać się rowerzyści, zaś użytkownikom dwóch kółek przypominać o kierunku jazdy (oznakowanie tego typu wprowadzono do prawa głównie z myślą o pasach i kontrapasach rowerowych).

Kontrowersyjna (zlikwidowana) droga dla rowerów w OsowejNa koniec przypomnijmy jeszcze sytuację z ul. Wodnika zobacz na mapie Gdańska w Osowej, gdzie ponad rok temu doszło do pobicia rowerzysty przez kierowcę, który uważał, że powinien on korzystać z wydzielonej drogi dla rowerów.

Sęk w tym, że na odcinku Junony zobacz na mapie Gdańska - Węzeł Owczarnia zobacz na mapie Gdańska formalnie drogi rowerowej nie ma, choć istnieje jeszcze stare oznakowanie poziome. Jak przekonują urzędnicy (potwierdził to również wyrok sądu), rowerzyści powinni ten odcinek ul. Wodnika pokonywać jezdnią, zaś piesi mają do dyspozycji nieco szerszy niż zwykle chodnik.
Czy infrastruktura rowerowa w Trójmieście jest przemyślana?
4%

tak, jej wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń

40%

tak, choć w niektórych miejscach potrzebne są drobne poprawki

56%

nie, wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych

zakończona

łącznie głosów: 673

Opinie (312) ponad 10 zablokowanych

 • W myśl przepisow (30)

  Jeździmy rowerem stosując się do odpowiedniego kodeksu, tj artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym).
  Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:

  jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
  podczas złej

  Jeździmy rowerem stosując się do odpowiedniego kodeksu, tj artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym).
  Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:

  jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
  podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
  są spełnione jednocześnie trzy warunki:chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

  • 43 8

  • Problem w tym ze "prawo o ruchu drogowym" (ustawa) to jedno, a rozporządzenia to co innego (10)

   Droga dla rowerów zawsze musi być odseparowana od chodnika, nie może być jej częścią.
   Tak jest w PORDzie,

   Natomiast w rozporządzeniu zwykły chodnik może być droga dla rowerów i chodnikiem jednoczesne.

   burdel w przepisach jednym słowem. Nawet policjanci z drogówki nie wiedza jak to interpretować.

   • 18 4

   • jaka jest hierarhia aktów prawnych?

    co jest ważniejsze, ustawa czy rozporządzenie? to jest proste pytanie, na które jest prosta odpowiedź. nie ma co kombinować.

    • 9 1

   • W myśl przepisów Droga Rowerowa obok chodnika nie jest żadną drogą dla rowerów, a drogą pieszą i rowerową (7)

    Droga dla rowerów zawsze jest oddzielona od innych dróg i od chodnika i jest to wyraźnie uregulowane w ustawie.
    To, co jest w tym artykule wypisywane, najzwyczajniej wprowadza w błąd i zakłamuje prawo.
    Takiej

    Droga dla rowerów zawsze jest oddzielona od innych dróg i od chodnika i jest to wyraźnie uregulowane w ustawie.
    To, co jest w tym artykule wypisywane, najzwyczajniej wprowadza w błąd i zakłamuje prawo.
    Takiej redefinicji dokonuje się na podstawie rozporządzenia, ale jest to najzwyczajniej bezprawne i infantylne rozumowanie, gdyż minister określa tam wyłącznie jedną z form dróg rowerowych i pieszych, która w wyniku sąsiedztwa z chodnikiem nie jest już drogą rowerową, a drogą rowerową i pieszą z pionową kreską na znaku.
    Mnie ciągle zastanawia, kim są mitomani głoszący te herezje, że DDR może być DDRem obok chodnika?

    • 6 4

    • (6)

     Można prosić o zacytowanie, że ddr musi być odseparowana od chodnika?

     • 5 1

     • Prawo o ruchu drogowym (5)

      droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów,
      oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest
      oddzielona od innych dróg ( chodnik – droga przeznaczona do ruchu pieszych) lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
      pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

      • 8 2

      • (4)

       No to jeszcze poproszę o wymienienie lub wskazanie w przepisach:
       -jak wygląda oddzielenie konstrukcyjne
       -jakie urządzenia brd spełniają wymóg

       • 5 2

       • (1)

        oddzielona to oddzielona. Nie wiem jak inny kolor kostki może coś oddzielać ....ale znając życie to mogę jeszcze się zdziwić ;)

        • 2 2

       • Czyli inna nawierzchnia, inna wysokość ddr i chodnika to za mało?
        Czego oczekujecie, barierek, płotów, murów? Dla mnie to paranoja, wolę zwolnić przez niefrasobliwego pieszego niż wsmarować się w te elementy

        Czyli inna nawierzchnia, inna wysokość ddr i chodnika to za mało?
        Czego oczekujecie, barierek, płotów, murów? Dla mnie to paranoja, wolę zwolnić przez niefrasobliwego pieszego niż wsmarować się w te elementy konstrukcyjne przez niefrasobliwego rowerzystę.
        Pas zieleni, owszem czemu nie ale w wielu miejscach nie ma na to miejsca, poza tym średnia to separacja i często nieskuteczna.

        Jeżeli faktycznie zależy wam na polepszeniu infrastruktury rowerowej, to zamiast ględzić tutaj, weźcie się na prawdę do roboty. Łaźcie za urzędnikami, ślijcie pisma, konsultujcie projekty, organizujcie się i zrzeszajcie.

        • 1 1

       • tak oddzielona, by całkowicie zmniejszyć ryzyko wtargnięcia pieszego (1)

        Jak twoim zdaniem są oddzielone drogi piesze i rowerowe, by twierdzić, że jest to formalnie nadal ddr? Najzwyczajniej nijak!
        Jest duża dowolność przewidziana w tym zakresie dlatego nie musi być to dokładnie

        Jak twoim zdaniem są oddzielone drogi piesze i rowerowe, by twierdzić, że jest to formalnie nadal ddr? Najzwyczajniej nijak!
        Jest duża dowolność przewidziana w tym zakresie dlatego nie musi być to dokładnie wskazane, a wpisane do ustawy są szeroko rozumiane urządzenia bezpieczeństwa.
        Chyba, że uznajesz linię namalowanej farbą lub krawężnik pomiędzy asfaltem i chodnikiem za urządzenie bezpieczeństwa!
        Takie właśnie idiotyzmy próbują wmawiać zarządcy dróg, dodatkowo nielegalnie ograniczając ruch na sąsiadujących jezdniach. To jest kompletnym wywróceniem znaczenia przepisów o ruchu rowerów, które miały być wsparciem, a nie ograniczeniem.

        • 1 3

       • problem ryzyka "wtargnięcia pieszego"

        może mieć jedynie kolarz/cyklista jadący po mieście z klapkami na oczach i traktujący drogi dla rowerów jako szosę - pole treningu do tur de frans lub innego triathlonu.

        Jadąc zwykłym trybem po mieście

        może mieć jedynie kolarz/cyklista jadący po mieście z klapkami na oczach i traktujący drogi dla rowerów jako szosę - pole treningu do tur de frans lub innego triathlonu.

        Jadąc zwykłym trybem po mieście trzeba zachowywać gotowość do przewidzenia zachowań pieszych poruszających się obok drogi dla rowerów wygospodarowanej z chodnika.

        Trzeba się po prostu nastawić na potencjalne nieprzewidywalne zachowania pieszych i szanować ich tak, jak chcemy być szanowani w czasie jazdy po jezdni ulicy lub szosy poza miastem.

        • 6 0

   • Burdel jest totalny

    Pierwszeństwo na drogach pieszych i rowerowych jest określone w ustawie.
    Ustawa wyraźnie mówi, że DDR jest oddzielona, a więc te z pionową kreską nie są DDR, a pieszo rowerówkami.
    Stąd na obu rodzajach dróg

    Pierwszeństwo na drogach pieszych i rowerowych jest określone w ustawie.
    Ustawa wyraźnie mówi, że DDR jest oddzielona, a więc te z pionową kreską nie są DDR, a pieszo rowerówkami.
    Stąd na obu rodzajach dróg pieszych i rowerowych pierwszeństwo zawsze ma pieszy.
    Takie prawo tworzą jednostki wybitne - przejrzystość w pełnym zakresie!

    • 3 3

  • Tak może ale musi bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszym

   • 5 2

  • Ścieżka rowerowa (5)

   Po co są trasy/drogi rowerowe skoro i tak rowerzyści jadą po ulicy i czasami przez nich robi się korek.
   Policja powinna stać na poboczu i łapać tych rowerzystów, którzy jeżdżą środkiem ulicy.

   • 10 23

   • masz wszystko w artykule. pisać umie, a czytać już nie?

    • 15 0

   • "...czasami przez nich robi się korek" (1)

    No patrzcie państwo, a ja całe życie myślałem, że korek robi się od zbyt dużej ilości aut. A tu okazuje się, że wystarczy usunąć tego jednego rowerzystę jadącego przy krawędzi jezdni i cały problem przeciążonych ulic zniknie! Szybko, trzeba to opatentować i sprzedać na zachód.

    • 24 5

    • korek robi się z powodu zbytniej skłonności do korzystania z aut nawet na małe odległości

     ta z kolei jest wywoływana myśleniem o poprawie "przepustowości" korytarzy ruchu dla pojazdów, co utrudnia poruszanie się pieszym w skali lokalnej.

     Jednocześnie każdy przypadek przejeżdżania w poprzek takich

     ta z kolei jest wywoływana myśleniem o poprawie "przepustowości" korytarzy ruchu dla pojazdów, co utrudnia poruszanie się pieszym w skali lokalnej.

     Jednocześnie każdy przypadek przejeżdżania w poprzek takich przewymiarowanych często szerokich jezdni dla samochodów rowerem po przejściu dla pieszych jest piętnowany w dyskusjach na temat bezpieczeństwa ruchu jako "zagrożenie", podczas gdy faktycznie wiąże się z narażaniem na niebezpieczeństwo ze strony kierowców, a nie stwarzaniem zagrożenia dla pieszych.

     • 7 2

   • infrastruktura rowerowa ma właśnie być udogodnieniem, a nie ograniczeniem i okazją do zakazania jady rowerem

    Tak powinno być, że większość rowerzystów jadących chodnikiem lub w jego sąsiedztwie, podejmuje ryzyko i obowiązki wynikające z jazdy np. obok pieszych. Ci którzy jadą szybciej powinni zdecydowanie korzystać z jezdni, to

    Tak powinno być, że większość rowerzystów jadących chodnikiem lub w jego sąsiedztwie, podejmuje ryzyko i obowiązki wynikające z jazdy np. obok pieszych. Ci którzy jadą szybciej powinni zdecydowanie korzystać z jezdni, to jest logiczne i oczywiste.
    Czym się różni droga piesza i rowerowa oddzielona tzw. poziomą kreską od chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym? Dokładnie niczym, ale jest okazją do stosowania wymuszeń i dyskryminacji uczestników ruchu przez zarządców dróg i lokalnych kacyków.
    Taki piękny przykład rzeczy, która powinna być zdelegalizowana drogą prawną, to cyrki w Bojanie. To jest właśnie idealny przykład dyskryminacji: droga dla rowerów połączona z ruchem pieszych, niższej jakości, poprzecinana wjazdami itd. na ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym. Takie decyzje nie powinny być prawnie możliwe.

    • 4 2

   • trasy i drogi dla rowerów są tworzone nie po to, by rowerzystom/ kolarzom

    odbierać prawo do poruszania się po jezdni, ale by wiele osób nie mających doświadczenia w jeździe szosowej czuło się w mieście bezpiecznie po zdecydowaniu się na dojazd rowerem do dowolnego punktu w mieście.

    rozwiń...

    odbierać prawo do poruszania się po jezdni, ale by wiele osób nie mających doświadczenia w jeździe szosowej czuło się w mieście bezpiecznie po zdecydowaniu się na dojazd rowerem do dowolnego punktu w mieście.

    Niektórzy doświadczeni urbaniści zauważają, że drogi dla rowerów są tworzone dla kobiet w ciąży, początkujących rowerzystów i lokalnych decydentów, by się mogli lansować przy uruchamianiu kolejnego odcinka ddr. tradycyjni cykliści powinni nadal mieć prawo wyboru a nie obowiązek korzystania z tworzonej osobnej - wydzielonej sieci dróg rowerowych. Uspokajanie ruchu i egzekwowanie limitów prędkości to powinna być podstawa polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju.

    • 4 1

  • Owszem, ale powinien być jeszcze jeden warunek dopuszczający... (9)

   „Jeśli stan nawierzchni lub zachowanie kierowców stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia rowerzysty”

   • 15 6

   • Na wielu tych drogach nie da się jeździć i są nieprzejezdne.

    W wielu miejscach zwyczajowo znajduje się rozbite szkło, liście, hałdy piachu.

    • 5 0

   • (2)

    Ale nie ma więc trzeba się stosować do tego co jest. Won z chodnika i tyle. Na drogę. Jak się nie podoba, to rezygnacja z roweru i tyle.

    • 2 9

    • kompletne bzdury prawisz

     • 2 2

    • napisz jeszcze, że twoja wizja obejmuje perspektywę zniknięcia rowerzystów z obszaru miasta

     bo tak jak piesi i drzewa to właśnie cykliści stanowią największe zagrożenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego dla tych, którzy zawsze potrafią jeździć szybko i bezpiecznie.

     • 5 0

   • Jaki warunek? (3)

    Droga nieprzejezdna nie prowadzi dokądkolwiek, stąd nie musisz nikogo pytać o zdanie. Jedziesz jezdnią najzwyczajniej, a kierowcy jada za tobą lub wyprzedzają zgodnie z prawem i g. im do tego.

    • 4 2

    • No dobra, jak widzę to, co koledzy szosowcy uważają za nieprzejezdne, to coś we mnie pęka (2)

     A potem na nas wszystkich jest jazda, bo wielki sportowiec nie umie utrzymać równowagi na fazowanej kostce...

     • 4 3

     • kogo obchodzi co ci pęka? (1)

      a z jakiego powodu jakiś szosowiec ma jeździć po jakiejś fazowanej kostce, następnie przez wjazdy na posesję, wystające pokrywy studzienek, zakręty, spowalniacze, zygzaki, przejazdy na drugą stronę, co automatycznie

      a z jakiego powodu jakiś szosowiec ma jeździć po jakiejś fazowanej kostce, następnie przez wjazdy na posesję, wystające pokrywy studzienek, zakręty, spowalniacze, zygzaki, przejazdy na drugą stronę, co automatycznie spowalnia tego rowerzystę?
      O co chodzi? Jesteś wtedy z siebie dumny, zadowolony, spełniasz się jak ten np., co wymyślił te cuda w Bojanie?

      • 4 3

      • Borzeborze

       Serce pęka gdy czyta się o prześladowaniach, jakie spotykają rowerzystów!

       • 1 5

   • takie warunki występują prawie zawsze, jeśli nie nagminnie na naszych drogach

    • 1 0

  • jedno dziecko i pięciu dorosłych jadą chodnikiem drąc ryje na pieszych (1)

   • 3 5

   • i dobrze, większość pieszych to złośliwe chamy i prostaki

    zwłaszcza tacy przemądrzy z psami na Chwarznie. Buraki włażą z jakimś kundlami dogami na wydzieloną rowerówkę i jeszcze bezczelnie zadają pytanie "co, nie możemy tu stać?" Oni są przecież zajefajni i co że cię

    zwłaszcza tacy przemądrzy z psami na Chwarznie. Buraki włażą z jakimś kundlami dogami na wydzieloną rowerówkę i jeszcze bezczelnie zadają pytanie "co, nie możemy tu stać?" Oni są przecież zajefajni i co że cię zatrzymają, spowolnią. Co tam, wyższa kultura osiągnięta w d**ilizmie.
    Pozostaje jeździć jezdnią, bo te pieszorowerówki są okazją do zaistnienia takich przygłupów nie odstających intelektualnie od swoich podopiecznych!

    • 2 6

 • nie jest zle (10)

  troche poprawic gdzie niegdzie i bedzie napewno lepiej ,niz maja w sopocie ,albo w gdynii.
  nawet hamstwa juz troche jakby mniej na ulicy .

  • 26 15

  • Mieszkam na Pogórzu w Gdyni, i kiedyś zrobiłam test jadąc do centrum Gdańska (4)

   Do Gdańska jechałam tylko ścieżkami rowerowymi.
   Na początku Gdynia - Estakada rowerowa z większym nachyleniem niż samochodowa. Już na wstępie chciałam zejść z roweru... Następnie, Janka Wiśniewskiego i nagle

   Do Gdańska jechałam tylko ścieżkami rowerowymi.
   Na początku Gdynia - Estakada rowerowa z większym nachyleniem niż samochodowa. Już na wstępie chciałam zejść z roweru... Następnie, Janka Wiśniewskiego i nagle ścieżki się urywają na wysokości stoczni. Dziwne kontrapasy w centrum, ale jakoś do Orłowa dojechałam. Przez Sopot dałam radę, chociaż też kilka razy ścieżki znikały. Aż dojechałam do Żabianki, al. Grunwaldzka - co 100-200m zmiana strony jezdni i oczekiwanie na przejściu dla pieszych na każdych światłach. W żadnym innym kraju tego nie zobaczycie.
   Powró† do Gdyni - wolałam omijać drogi ze ścieżkami rowerowymi i wybierałam równoległą drogę dla aut, gdzie były ograniczenia max 50km/h.

   W rezultacie droga do Gdyni zajęła mi 2x mniej czasu!
   Moje wnioski - ścieżki rowerowe nie zdały egzaminu w 3mieście. I to jest chyba ten wyjątkowy przypadek, kiedy lepiej białą farbą domalować pas rowerowy wzdłuż dróg samochodowych. Tak jest w UK i innych krajach. Nie warto inwestować w ścieżki rowerowe, bo mam wrażenie że projektują je ludzie, którzy na rowerze jechali ostatni raz na komunię.

   • 14 4

   • Kurde nareszcie...

    ... głos rozsądku. Szanowni pracownicy zdiz-tów i innych tam wsluchajcie się w ten głos.

    • 4 2

   • Jak dojechałaś do Orłowa? (1)

    Przecież na długim między Redłowem a Orłowem nie ma dróg rowerowych. Trzeba grzać Zwycięstwa lub bocznymi uliczkami. Następnie, gdy już się DDR zaczyna, ze względu na jednokierunkowość dróg rowerowych trzeba na światłach

    Przecież na długim między Redłowem a Orłowem nie ma dróg rowerowych. Trzeba grzać Zwycięstwa lub bocznymi uliczkami. Następnie, gdy już się DDR zaczyna, ze względu na jednokierunkowość dróg rowerowych trzeba na światłach przeskakiwać na drugą stronę Zwycięstwa i z powrotem (rejon Klifu) - często jest to kilka minut straty.
    Oczywiście w Gdańsku jazda wzdłuż Grunwaldzkiej do Oliwy to pomyłka, ale to zaczyna się już w Sopocie od Jana z Kolna. Ścieżką wzdłuż Armii Krajowej w Sopocie to strach szybciej jechać, więc też jest kiepsko. Żabianka po drugiej stronie torów to wielka strefa 30 km/h, ale fikcyjna.
    Od Oliwy do Śródmieścia jest już w miarę OK, bo przeskakiwanie na drugą stronę Grunwaldzkiej nie jest częste. Śródmieście jest słabo rozwiązane.
    Niezasłużenie Gdańsk został oceniony niżej od Sopotu i Gdyni. Tam wszędzie po prostu nie ma sensownego systemu rowerowego, a jedynie odcinki od czasu do czasu.

    • 3 0

    • A ja jadę w kier. Klifu Zwycięstwa od Hondy, a nawet od Krośnieńskiej do Orłowskiej.

     Najzwyczajniej nie przeskakuję na lewo przy szkole, bo nie jadę w tamtym kierunku.
     Rowerowa pod Hondą jest ślepa i kończy się na środku chodnika. Powinna kończyć się na Krośnieńskiej maksymalnie, bo nie ma

     Najzwyczajniej nie przeskakuję na lewo przy szkole, bo nie jadę w tamtym kierunku.
     Rowerowa pod Hondą jest ślepa i kończy się na środku chodnika. Powinna kończyć się na Krośnieńskiej maksymalnie, bo nie ma połączenia z jezdnią, jakiejś możliwości dalszej kontynuacji jazdy zgodnie z prawem, więc zarządca sobie pogrywa najzwyczajniej i powinien dostawać mandaty za każdego tam jadącego chodnikiem rowerzystę.

     • 0 0

   • mam wrażenie, że przesadzasz. Jeździsz "treningowo" czy w stylu miejskim?

    przejazdy na drugą stronę jezdni między Sopotem a Żabianką i dalej Przymorzem występują dużo rzadziej niż piszesz o tym.

    • 2 0

  • chamstwa, jakby co

   • 0 0

  • Gdyni, nie gdynii. Sven, jak już pracujesz na pełen etat jako komentator na trojmiasto.pl, to przynajmniej rób to porządnie i sprawdzaj ortografię i literówki

   • 1 0

  • Jest bardzo źle (2)

   w dzielnicach domków np. osowej gdzie ruch rowerowy powinien dominować jest tragicznie

   • 2 2

   • zróbcie tam strefę zamieszkania

    w czym problem?

    • 1 0

   • A niby dlaczego ruch rowerowy powinien tam dominować? To tak samo, gdyby powiedzieć, że tam powinien dominować ruch pieszych w krótkich spodenkach i trampkach. W każdym przypadku, jak już pewnie zauważyłeś, to patologiczne myślenie.

    • 2 2

 • (2)

  Raczej powinien być artykuł jak jechać VW b5 z trzyliterowa blachą po obwodnicy

  • 27 15

  • obwodnica już dano nie powinna być kategoryzowana jako ekspresówka. Z automatu prędkość do 90, szerokie pobocze dla rowerów i jest ok!

   • 7 0

  • Nie ma sensu. Nawet jak przeczytają, to nie zrozumieją.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.