Jak projektować infrastrukturę rowerową? Powstał poradnik dla samorządów

2 grudnia 2020, 14:00
Krzysztof Koprowski

Jak budować drogi rowerowe faktycznie dostosowane do potrzeb rowerzystów? Wytyczne w tym zakresie przygotował Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, który wydał ok. 70-stronicowe opracowanie dla samorządowców i projektantów branży transportowej. Ponadto OMGGS zamierza bezpłatnie doradzać zrzeszonym gminom w projektach nowej infrastruktury rowerowej.Prace nad dokumentem "Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg" trwały już w 2019 r., jednak dopiero teraz doczekał się on pełnej publikacji (treść dokumentu dostępna jest pod artykułem).

Zawarte są w nim kwestie związane z zasadami dobrego projektowania infrastruktury i dróg rowerowych, planowania tras rowerowych, oznakowania oraz wymaganiami technicznymi dla różnego rodzaju szlaków rowerowych. Uwzględniono również zagadnienia związane z integracją z transportem zbiorowym.

Sklepy i serwisy rowerowe w Trójmieście


Rozwiązania bazujące na najlepszych europejskich wzorcach- Stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk wykorzystujący najlepsze europejskie wzorce, osadzając je w polskim systemie prawnym - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. Dokument jest przyczynkiem do tego, aby zacząć dyskusję o tym, jak istotna jest dobrze zaprojektowana infrastruktura, zaś jej planowanie, a później nadzór nad wykonawcami wymaga wiedzy i doświadczenia. Tę wiedzę nasi samorządowcy mogą zdobyć poprzez wspólne szkolenia z doświadczonymi oficerami rowerowymi z Trójmiasta i Tczewa. Jest to szczególnie aktualne dziś, kiedy ze względu na COVID-19 ruch rowerowy zyskuje na popularności.
Wśród wytycznych OMGGS znaleźć można m.in.:
  • unikanie stosowania kostki betonowej, z wyjątkiem stref uspokojenia ruchu (preferowane nawierzchnie dla wszystkich rodzajów dróg to asfalt i beton),
  • prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych w strefie Tempo 30,
  • dopuszczenie tzw. kontraruchu na ulicach jednokierunkowych,
  • prowadzenie prosto toru jazdy dla rowerzystów tuż przed przejazdem (brak tzw. odginania i esowania),
  • wyniesienie wyjazdów z posesji oraz zjazdów na ulice niskich kategorii do poziomu drogi rowerowej,
  • stosowanie stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery "U",
  • montaż rynienek do prowadzenia rowerów wzdłuż schodów.


Jak poruszać się rowerem? Rozwiązania rowerowe na ulicach TrójmiastaBezpłatne porady dla wszystkich gmin zrzeszonych w MetropoliiPonadto Biuro OMGGS deklaruje bezpłatne doradztwo wszystkim samorządom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym w zakresie projektów infrastruktury rowerowej.

- Dostawaliśmy sygnały, że w wielu gminach taka pomoc jest bardzo pożądana - dodaje Michał Glaser. Tylko cztery gminy [Gdańsk, Sopot, Gdynia, Tczew - dop. red.] w naszej metropolii zatrudniają osoby odpowiedzialne za politykę rowerową. Taka współpraca z całą pewnością wpłynie na poprawę jakości i właściwy rozwój infrastruktury rowerowej. To ważne, aby rowerzyści w przyszłości mogli korzystać z ujednoliconego systemu we wszystkich gminach OMGGS.
Powołana grupa doradcza dot. ruchu rowerowego jest jednocześnie pilotażem Metropolitalnego Centrum Kompetencji w zakresie transportu i mobilności, którego celem będzie w przyszłości wsparcie merytoryczne dla samorządów w zakresie jakości infrastruktury i kreowania rozwiązań mobilności społecznej na terenie całej metropolii.Jak oceniasz nowe drogi rowerowe w Trójmieście?
18%

bardzo dobrze, zbudowano je w przemyślany sposób

47%

przeciętnie, niektóre rozwiązania wymagają poprawy

35%

fatalnie, projektanci i urzędnicy nie mają żadnego pojęcia o potrzebach rowerzystów

zakończona

łącznie głosów: 238