stat

Które drogi rowerowe są najpotrzebniejsze? Podpowiedz urzędnikom

24 października 2013 (artykuł sprzed 5 lat)
Krzysztof Koprowski

Które trasy i w jakiej kolejności powinny powstać, by po Gdańsku lepiej jeździło się rowerem? Urzędnicy do końca października czekają na uwagi do dokumentu "strategii realizacji Systemu Tras Rowerowych".Projekt Systemu Tras Rowerowych (w skrócie STeR) nie jest niczym nowym. Już dwa lata temu opracowano studium STeR, zaś teraz prace są kontynuowane w ramach "strategii realizacji STeR".

Czym zatem różnią się od siebie te dwa dokumenty opracowane przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale Referatu Mobilności Aktywnej, Wydziału Programów Rozwojowych oraz Zarządu Dróg i Zieleni?

- Podstawowym celem strategii jest wskazanie optymalnej kolejności realizacji brakujących elementów systemu ustalonego w STeR, aby dać wskazówki dla przygotowania projektów rozbudowy elementów systemu oraz podstawę do ubiegana się o środki zewnętrzne na ich realizację. Strategia ma też wskazać optymalną, z punktu widzenia systemu tras rowerowych, kolejność realizacji brakujących elementów systemu ustalonego w STeR - wyjaśnia Remigiusz Kitliński, gdański oficer rowerowy.

Zdaniem urzędników pięć najpilniejszych i najważniejszych projektów tras rowerowych to: ul. Kołobrzeska zobacz na mapie Gdańska od al. Rzeczypospolitej do al. Grunwaldzkiej (w formie pasów rowerowych w jezdni), ul. Nowa Politechniczna (pisaliśmy o tej drodze w ub. r.) od al. Grunwaldzkiej do ul. Myśliwskiej (ruch dopuszczony po jezdni oraz wydzielona droga rowerowa dwukierunkowa), ul. 3 Maja zobacz na mapie Gdańska od ul. Nowe Ogrody do al. Armii Krajowej (pasy rowerowe w jezdni oraz wydzielona droga rowerowa dwukierunkowa), Trakt św. Wojciecha zobacz na mapie Gdańska od Biskupiej Górki do Parku Oruńskiego (wydzielona droga rowerowa dwukierunkowa) oraz ul. Bulońska zobacz na mapie Gdańska od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (dwie wydzielone drogi rowerowe dwukierunkowe).

Oczywiście na pięciu drogach nie kończą się plany, bo projekt zakłada realizację ich aż 40, w tym, oprócz Nowej Politechnicznej, kilka innych wzdłuż długo wyczekiwanych ulic - m.in. Nowej Wałowej czy Nowej Warszawskiej. Nie oznacza to jednak, że tylko z powodu potrzeb komunikacji rowerowej rozpocznie się budowa tych dróg dla aut czy komunikacji tramwajowej. Studium realizacji określa jedynie priorytety działań i ma być pewną wskazówką dla innych jednostek miasta odpowiedzialnych za inwestycje.

Niestety, STeR nie może też wymuszać działań na innych państwowych podmiotach takich, jak Polskie Linie Kolejowe, które przymierzają się do remontu mostu kolejowego do Portu Północnego. To właśnie w tym rejonie STeR wskazuje potrzebę budowę drogi dla pokonania Martwej Wisły.

- Faktyczna realizacja tej trasy rowerowej dla tego miejsca może polegać na rozbudowie istniejącego mostu wantowego, realizacji nowej konstrukcji mostowej bądź realizacji w ciągu projektowanego nowego mostu kolejowego. Każde z powyższych rozwiązań jest jednak bardzo kosztowne - mówi Kitliński i jednocześnie rozwiewa nadzieje na ostatnią z możliwości - Jako że miasto nie jest inwestorem i właścicielem infrastruktury kolejowej, nie ma wpływu na decyzje w zakresie projektu nowego mostu i nie może wyegzekwować zwiększenia kosztu budowy przeprawy kolejowej celem budowy drogi rowerowej.

Oprócz dróg rowerowych, dokument zawiera też kształt miejsc parkingowych oraz ich docelową liczbę. Przykładowo dla dworca głównego planuje się minimum 750 miejsc rowerowych, dla powstającego przystanku SKM Śródmieście oraz planowanego węzła Most Czerwony - po min. 1 tys. miejsc, zaś dla dworca kolejowego we Wrzeszczu - minimum 500 miejsc.

Spore liczby widnieją także przy obiektach naukowo-dydaktycznych. Aż 7 tys. miejsc powinno powstać w obrębie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie oraz ponad 8 tys. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. Parkingi przewidziano również przy budynkach instytucji kulturalnych i placówkach muzealnych, a także bibliotekach.

- Wymiary oraz pojemności parkingów obowiązują już dzisiaj przy planowaniu i projektowaniu oraz organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych, nad którymi zarząd sprawuje prezydent miasta. Ponadto wskaźniki minimalnej liczby rowerowych miejsc parkingowych dla nowych inwestycji są od kwietnia 2012 r. standardowo wpisywane do wszystkich planów miejscowych i są wiążące dla inwestycji realizowanych w oparciu o te plany - uzupełnia oficer rowerowy.

Urzędnicy czekają na uwagi
Dokument Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych jest ogólnodostępna na stronach Biura Rozwoju Gdańska (zakładka Wyłożenia projektów planów, dyskusje publiczne). Do końca października jest ona wyłożona do publicznego wglądu, gdyż urzędnicy czekają na uwagi mieszkańców. Te można wnosić w wygodny sposób, bo oprócz tradycyjnej listownej formy, przewidziano też drogę elektroniczną (na adres brg@brg.gda.pl) oraz ustnie do protokołu.
Jaką preferujesz formę dróg rowerowych?
21%

wydzieloną z jezdni, obok chodnika

69%

wydzieloną pasem zieleni lub barierkami od jezdni i chodnika

10%

w jezdni, oddzieloną od ruchu aut tylko wymalowanym oznaczeniem

zakończona

łącznie głosów: 1411