Nie będzie odwołania od wyroku ws. Mevo

8 kwietnia 2021, 14:00
W marcu tego roku mieliśmy poznać operatora Mevo 2. Więcej zdjęć (1)

W marcu tego roku mieliśmy poznać operatora Mevo 2.

fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

W marcu tego roku mieliśmy poznać operatora Mevo 2.

fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

Pod koniec marca pisaliśmy o wyroku ws. Mevo, który zapadł w Krajowej Izbie Odwoławczej na początku miesiąca. Po analizie dostarczonych dokumentów Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot postanowił nie odwoływać się od podjętej decyzji. Oznacza to unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot po analizie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej podjął decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku. To już kolejne opóźnienia w postępowaniu spowodowane odwołaniami Nextbike Polska SA w restrukturyzacji do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetargu - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Kolejne odwołania Nextbike Polska w restrukturyzacji do KIO powodują wielomiesięczne opóźnienia w postępowaniu. Wszystkie warunki przetargowe zostały opracowane tak, by mieszkańcy metropolii dostali rowery i system najwyższej jakości. Stąd w zapisach znalazła się konieczność nie tylko oceny rowerów, ale także przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem. Sposób zarządzania Mevo 1 pozostawiał wiele do życzenia, dlatego chcieliśmy, by wykonawca przedstawił komisji przetargowej sposób, w jaki zamierza zarządzać Mevo 2. Pozostali wykonawcy nie obawiali się tego zapisu, zupełnie inaczej niż w przypadku Nextbike Polska SA w restrukturyzacji.
Na początku marca Krajowa Izba Odwoławcza poleciła zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kryteriach wyboru wykonawcy. Nakazano m.in. usunąć zapis dotyczący możliwości oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów, przedstawienia sposobu zarządzania systemem ze szczegółową analizą kosztów oraz harmonogramem i przedstawienia dokumentów dot. punktów ładowania rowerów elektrycznych.

Po uszczegółowieniu ww. zapisów w dokumentacji wykonawcy dostaną ponownie zaproszenie do składania ofert. Odwołanie od wyroku KIO spowodowałoby kolejne wielomiesięczne opóźnienia w uruchomieniu Mevo.

Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike PolskaPo rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo 1 na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało.

OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity, lecz także jej spółki matki, Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20 proc. wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (82)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.