Od 30.08 mandat za szybką jazdę rowerem i hulajnogą

19 sierpnia 2021, 17:30
Joanna Skutkiewicz
Za jazdę po chodniku z prędkością, która nie jest zbliżona do prędkości pieszych, rowerzysta będzie mógł dostać mandat od straży miejskiej. Więcej zdjęć (2)

Za jazdę po chodniku z prędkością, która nie jest zbliżona do prędkości pieszych, rowerzysta będzie mógł dostać mandat od straży miejskiej.

fot. Urząd Miasta Sopotu

Za jazdę po chodniku z prędkością, która nie jest zbliżona do prędkości pieszych, rowerzysta będzie mógł dostać mandat od straży miejskiej.

fot. Urząd Miasta Sopotu

Począwszy od 30 sierpnia 2021 roku, za sprawą nowelizacji ustawy, straż miejska i straż gminna zyskują nowe uprawnienia w kwestii kontroli ruchu drogowego względem użytkowników urządzeń transportu osobistego, rowerów i elektrycznych hulajnóg. Za jazdę po chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością nie zbliżoną do prędkości pieszego oraz za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będzie można dostać mandat.Już od 20 maja obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, regulujące status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Określają one m.in. którędy i jak szybko mogą poruszać się użytkownicy w/w pojazdów.

Hulajnogi elektryczne: nowe regulacje prawne i zasady korzystaniaZa sprawą rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 roku, zmienione zostały przepisy dotyczące wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać grzywny. Od 30 sierpnia 2021 roku strażnicy miejscy i gminni będą mieli uprawnienia do nakładania mandatów na kierujących rowerami, hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego za nieustąpienie pieszemu i/lub za poruszanie się z prędkością większą niż zbliżona do prędkości pieszego na chodniku lub drodze dla pieszych.

Od 30 sierpnia 2021 roku użytkownicy hulajnóg będą mogli dostać mandat od straży miejskiej za zbyt szybką jazdę chodnikiem. Więcej zdjęć (2)

Od 30 sierpnia 2021 roku użytkownicy hulajnóg będą mogli dostać mandat od straży miejskiej za zbyt szybką jazdę chodnikiem.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Od 30 sierpnia 2021 roku użytkownicy hulajnóg będą mogli dostać mandat od straży miejskiej za zbyt szybką jazdę chodnikiem.

fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl


MSWiA: to dla bezpieczeństwa pieszychPonadto strażnicy miejscy będą mogli kontrolować kierujących m.in. rowerami i hulajnogami - zatrzymywać ich, legitymować i wydawać im polecenia dotyczące sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu.

- Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy - napisało MSWiA w uzasadnieniu nowych przepisów.
- Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy - dodano w ocenie skutków regulacji.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 30 sierpnia.
Czy uważasz, że rozporządzenie przyniesie pozytywny efekt?
21%

tak, poprawi bezpieczeństwo pieszych

32%

nie, bo będzie zbyt rzadko przestrzegane

42%

nie, bo to i tak nie powstrzyma przed zbyt szybką jazdą po chodniku

5%

nie mam zdania

zakończona

łącznie głosów: 2401

autor

Joanna Skutkiewicz

j.karjalainen@trojmiasto.pl

Opinie wybrane


wszystkie opinie (380)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Mogłeś jeszcze nie czytać