Oliwa. Powstanie droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej

22 czerwca 2020, 19:45
Joanna Skutkiewicz

Do końca sierpnia przyszłego roku powstanie kolejna droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Trasa o długości 450 m obejmie odcinek pomiędzy ul. Bitwy OliwskiejMapka i ul. PomorskąMapka.Budowa nowej drogi dla rowerów potrwa cztery miesiące od podpisania umowy, jednak przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, a otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie lipca. Inwestycja ma zostać zakończona do końca sierpnia 2021 roku.

Na oliwskim odcinku al. Grunwaldzkiej powstanie nie tylko droga rowerowa, lecz także nowy chodnik i zjazdy. Planowane jest także ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów.

Gdańsk wprowadza udogodnienia dla rowerzystówGdańsk inwestuje w drogi roweroweInwestycja jest częścią programu "Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska".
Program ten, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 obejmuje także budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. DmowskiegoMapka, z którą do niedawna wiązały się pewne kontrowersje. Jasne jest, że pomimo sprzeciwu wielu mieszkańców Wrzeszcza wobec rozbudowy pasa dla rowerów kosztem chodnika dla pieszych, droga dla rowerów powstanie w tym miejscu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Spór o drogę rowerową wzdłuż ul. Dmowskiego we WrzeszczuW ramach tego samego programu, na ul. PotokowejMapka trwa budowa drogi rowerowej z przystanku PKM do skrzyżowania z ul. Słowackiego, a także ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej, od ul. KołobrzeskiejMapka do ul. Braci LewoniewskichMapka. W tym samym terminie co droga rowerowa w Oliwie, tj. do końca sierpnia 2021 roku, zbudowana zostanie również droga rowerowa wzdłuż ul. NowatorówMapka.