Powstanie droga rowerowa wzdłuż Wielkopolskiej w Gdyni

20 grudnia 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Koprowski

Za dwa-trzy lata zniknie rowerowa "dziura" wzdłuż ul. Wielkopolskiej zobacz na mapie Gdyni w Gdyni. Urzędnicy szukają wykonawcy, który przygotuje projekt budowy drogi dla rowerów na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa. W ramach inwestycji planuje się również wykonać tunel w nasypie kolejowym.Budowa drogi rowerowej na dolnym odcinku ul. Wielkopolskiej przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Aby jednak możliwe było przeprowadzenie robót, niezbędne jest przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. I to właśnie wykonawcy dla tego zadania poszukuje gdyński Zarząd Dróg i Zieleni.

Wykonawca będzie musiał przedstawić trzy warianty prowadzenia infrastruktury rowerowej:
  1. za drzewami względem jezdni z zajęciem działek prywatnych,
  2. przed drzewami względem jezdni z "przesunięciem" całej jezdni ul. Wielkopolskiej,
  3. droga rowerowa zamiast drzew, czyli z ich wycinką lub inny wariant autorstwa wykonawcy.

Dopuszczalne jest stosowanie różnych wariantów na poszczególnych fragmentach nowej drogi. O ostatecznym wyborze wariantu (wariantów) do dalszych prac projektowych zdecydują urzędnicy.

Ponadto od zwycięzcy przetargu oczekuje się przyjęcia rozwiązań, które będą zapewniały bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz minimalizowały liczbę miejsc kolizyjnych z różnymi uczestnikami ruchu.

Tunel pod torami kolejowymiZdecydowanie najtrudniejszym elementem inwestycji będzie wydrążenie w nasypie kolejowym tunelu pieszo-rowerowego o szerokości co najmniej 5,5 m po północnej stronie obecnego wiaduktu.

Roboty budowlane, zgodnie z zaleceniami kolejarzy, będą musiały być prowadzone bez wstrzymania ruchu pociągów oraz ingerencji w infrastrukturę PKP.

Nowa droga rowerowa powinna być wykonana w technologii betonu asfaltowego drobnoziarnistego z warstwą ścieralną z mastyksu grysowego SMA, czyli - mówiąc potocznie i w bardzo dużym uproszczeniu - będzie posiadała nawierzchnię asfaltową.

Dokumentacja gotowa w grudniu przyszłego rokuO wyborze wykonawcy dokumentacji zdecydują kryteria: najniższej ceny (60 proc.), okresu udzielonej rękojmi i gwarancji (20 proc.) oraz kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia (20 proc.). Na jej przygotowanie będzie miał czas do 10 grudnia 2019 r.

Czytaj również artykuł z sierpnia: Powstanie brakujący odcinek drogi dla rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa w Orłowie
Który wariant prowadzenia drogi rowerowej wydaje się najlepszy?
25%

wariant I

18%

wariant II

31%

wariant III

26%

oczekuję jeszcze innego rozwiązania

zakończona

łącznie głosów: 312