stat

Zamknięty przejazd pod Trasą Sucharskiego

25 sierpnia 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Kamil Gołębiowski

Z utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się rowerzyści, którzy planują jechać ul. Siennicką i Lenartowicza na Stogi. Z uwagi na roboty budowlane związane z przebudową trasy tramwajowej na Stogi, przejazd pod Trasą Sucharskiego i wzdłuż ul. Wosia Budzysza bywa zamykany. Czytelnicy zalecają objazd ul. Bajki i ul. Sienną do ul. Stryjewskiego.W drodze powrotnej trzeba przed Trasą Sucharskiego skręcić w prawo i przedostać się chodnikiem w kierunku ul. Wosia Budzysza, pod Trasą Sucharskiego i w ul. Lenartowicza.

W czwartek 23 sierpnia otrzymaliśmy informację od czytelników, że zamknięty jest przejazd pod trasą Sucharskiego i ul. Wosia Budzysza w stronę Stogów. Postanowiliśmy sprawdzić sytuację na miejscu. Następnego dnia przejazd był znów otwarty, jednak płot z oznakowaniem stał przy drodze rowerowej wraz z oznakowaniem zakazu dostępu, gotowy do ponownego zamknięcia.

Brak rozwiązań tymczasowych dla rowerzystów na czas robót drogowych

Gdańsk od dawna ma problem z brakiem rozwiązań tymczasowych na czas robót drogowych. Nie ma wyraźnego oznaczenia objazdu dla osób podróżujących rowerem i przemieszczających się pieszo. W tym konkretnym przypadku nasi czytelnicy zwrócili uwagę, że dogodny dla rowerowych mieszkańców byłby dojazd ulicami Bajki i Sienną aż do ul. Stryjewskiego. Problem tkwi przede wszystkim w braku oznakowania. Nie wyznaczono również na czas robót kontraruchu rowerowego na ul. Bajki i Siennej. Jezdnia jest tam szeroka, ruch stosunkowo nieduży, ulica prowadzi na skróty. Nie potrzeba zwłaszcza pokonywania rozległego skrzyżowania pod Trasą Sucharskiego / ul. Budzysza. Innymi słowy - idealny objazd dla rowerzystów. Szkoda, że w trakcie organizowania ruchu tymczasowego pomyślano tylko o kierowcach.

Jednocześnie narzuca się obserwacja, że na ul. Siennej i ul. Bajki pomiędzy Trasą Sucharskiego i Siennicką można by śmiało wyznaczyć kontrapas rowerowy lub chociaż wyznaczyć kontraruch. Dlaczego do tej pory nie zostało to zrealizowane - jest dla nas zagadką.

Prace związane są z przebudową 3,7-kilometrowej trasy tramwajowej na Stogi wzdłuż ul. Wosia Budzysza. Całość prac ma potrwać do maja 2019r.

Centrum Kontaktu nie ma informacji

Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Dyżurnego Inżyniera Miasta. Ze względu na to, że dzwoniliśmy w piątek o godzinie 17:30 DIM nie był w stanie udzielić nam informacji o tym, czy na przykład jutro przejazd ul. Wosia Budzysza będzie możliwy, czy nie, a jeśli nie to od kiedy ten odcinek będzie zamknięty. Tylko w godzinach pracy urzędu, czyli w dni powszednie do godziny 15 informacji można zasięgnąć w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni odpowiedzialnym za organizację ruchu oraz w DRMG, czyli Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiedzialnej za inwestycje drogowe. Uważamy jednak, że w sprawach takich jak objazdy i tymczasowa organizacja ruchu dobrze byłoby, gdyby mieszkańcy mogli otrzymać potrzebne informacje w telefonicznym Centrum Kontaktu, w ramach którego dyżuruje Inżynier Miasta, również po godzinach pracy pozostałych urzędów.

Czy jesteś zadowolony z informacji i objazdów na czas robót?
12%

bardzo - nie mam nic do zarzucenia

12%

średnio - nie jest źle, ale jest wiele do poprawy

24%

słabo - dobra informacja i objazd to rzadkość

52%

fatalnie - nikt nie dba o te sprawy

zakończona

łącznie głosów: 194