Kwarantanna - dla kogo i na jakich zasadach?

14 września 2021, 10:15
Wioleta Stolarska
Skierowanie na test w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z automatycznym wysłaniem na kwarantannę. Rozpoczyna się ona w dniu wystawienia skierowania na test i trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową. Więcej zdjęć (2)

Skierowanie na test w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z automatycznym wysłaniem na kwarantannę. Rozpoczyna się ona w dniu wystawienia skierowania na test i trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową.

fot. gorynvd / 123rf.com

Skierowanie na test w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z automatycznym wysłaniem na kwarantannę. Rozpoczyna się ona w dniu wystawienia skierowania na test i trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową.

fot. gorynvd / 123rf.com

10 dni - tyle czasu obecnie trwa kwarantanna z powodu COVID-19, nakładana jest na osoby, które miały bliski kontakt z chorym na COVID-19. Zwolnieni są z niej ozdrowieńcy oraz osoby zaszczepione na COVID-19. Przypominamy zasady kwarantanny i izolacji.
Kwarantanna i izolacja - dla kogo i jak długo?Skierowanie na test w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z automatycznym wysłaniem na kwarantannę. Rozpoczyna się ona w dniu wystawienia skierowania na test i trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową. Jeśli otrzymujemy negatywny wynik testu, nie musimy przebywać już na kwarantannie, zostaje ona automatycznie anulowana po wpisaniu przez laboratorium wyniku do systemu EWP.

Kwarantanna nie jest nakładana automatycznie, kiedy test wykonujemy prywatnie.

Test na koronawirusa - Gdańsk, Gdynia, Sopot


Kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną liczymy od następującego po kontakcie z osobą chorą, pod warunkiem, że nie wystąpiły w tym czasie objawy zakażenia.

- Zwolnienie z kwarantanny następuje najczęściej na podstawie ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 wykonanego w określonym dniu kwarantanny - np. osoby powracające z obszaru poza Schengen mogą wykonać test najwcześniej w 8 dniu kwarantanny, a osoby, które odbywają kwarantannę w związku z izolacją domownika - w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby zakażonej - mówi dr Maciej Merkisz, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Z kolei koniec izolacji nastąpi po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu. Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna zakończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jak dodaje dr Merkisz, skrócenie tzw. kwarantanny zleceniowej, czyli izolacji następuje od razu po wpisaniu przez laboratorium wyniku ujemnego do systemu EWP, niezależnie od czasu trwania izolacji.

Czytaj też: Powrót do żółtych i czerwonych stref? Minister zdrowia zapowiedział nowe rozwiązania

Zwolnienie z kwarantanny następuje najczęściej na podstawie ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 wykonanego w określonym dniu kwarantanny. Więcej zdjęć (2)

Zwolnienie z kwarantanny następuje najczęściej na podstawie ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 wykonanego w określonym dniu kwarantanny.

mat. prasowe

Zwolnienie z kwarantanny następuje najczęściej na podstawie ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 wykonanego w określonym dniu kwarantanny.

mat. prasowe

Zaszczepieni na COVID-19 nie idą na kwarantannęZgodnie z prawem osoby zaszczepione podobnie jak ozdrowieńcy nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.

- Niedawno nasz syn starszy trafił na 10 dniową izolację, a młodszy w związku z tym na 17 dniową kwarantannę, my z mężem byliśmy zwolnieni z kwarantanny bo jesteśmy zaszczepieni - pisze nasza czytelniczka. - Jedynie ze względu na to, że mieliśmy jednodawkową szczepionkę sanepid prosił nas jeszcze o przesłanie certyfikatów, ale po przesłaniu dokumentów w ciągu 5 minut dostaliśmy informację o tym, że jesteśmy zwolnieni z kwarantanny. Powiedziano nam też, że młodszy syn może mieć krótszą kwarantannę jeśli w 11 dniu kwarantanny wykonamy test PCR lub antygenowy i jeśli będzie negatywny to wówczas kwarantanna zostanie skrócona - dodaje.

Gdzie się zaszczepić w Trójmieście? Lista punktów


Ozdrowieńcy w przypadku kontaktu z osobą zakażoną również nie podlegają kwarantannie.

Czytaj też: Czy Pomorzu grożą obostrzenia ze względu na liczbę szczepień?

Kwarantanna dziecka a opiekaJak zasady kwarantanny stosowane są wobec dzieci, które potrzebują opiekuna i młodzieży?

- W przypadku narażenia dziecka na zakażenie SARS-COV-2 poprzez kontakt z osobą zakażoną - dziecko podlega 10 dniowej kwarantannie. Rodzicowi - pracownikowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem podlegającym kwarantannie, przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (jeśli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, wówczas takie świadczenie za cały okres kwarantanny będzie finansowane przez ZUS). Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem (lub członkiem rodziny) poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - wyjaśnia dr Maciej Merkisz.
Czytaj też: Gdynia buduje miejsca na kwarantannę COVID-19

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie. Dotyczy to np.:
  • członków rodziny zamieszkujących z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,
  • rodziców zamieszkujących z dzieckiem poddanym kwarantannie ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Osoba, która miała kontakt z chorym na COVID-19 powinna zgłosić ten fakt inspekcji sanitarnej poprzez formularz lub telefonicznie przez infolinię. Zgłosić osobę z kontaktu może też sam zakażony. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze wypełnić internetowe zgłoszenie dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Warunek jest jednak taki, że osoba zgłaszająca posiada profil zaufany. Drugim sposobem jest telefoniczne zgłoszenie ryzyka zakażenia na całodobowej infolinii sanepidu pod numerem +48 22 25 00 115.

Kwarantanna a podróżZasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:
  • Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
  • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen:
  • Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
  • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

- Warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o tzw. kwarantanne graniczną w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, to dzieci do ukończenia 12 roku życia, podróżujące pod opieką dorosłych, nie podlegają kwarantannie - jeżeli opiekunowie/rodzice są zaszczepieni przeciwko COVID-19 - dodaje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Jesteś zaszczepiony(-a) przeciw COVID-19?
64%

tak

1%

czekam na drugą dawkę

4%

nie, ale zamierzam się zaszczepić

31%

nie i nie zamierzam się szczepić

zakończona

łącznie głosów: 1273

Opinie wybrane


wszystkie opinie (142)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.