stat

Sopot: za miesiąc uchwała w sprawie bezpieczeństwa przed klubami

17 marca 2017, 19:00
Rafał Borowski

Sopoccy radni, służby mundurowe i właściciele lokali pracują wspólnie nad Sopockim Programem Poprawy Bezpieczeństwa. W treści dokumentu znajdzie się m. in. wstęp do klubów od 21 lat, obecność ochroniarzy przed wybranymi klubami czy szkolenia personelu. Ma być rozwiązaniem zastępującym wysuniętą wcześniej propozycję zamykania lokali o 3 w nocy.Przypomnijmy: w drugiej połowie lutego, Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin skierował do władz miasta list, w którym zaproponował skrócenie godzin otwarcia lokali rozrywkowych do godz. 3 w nocy. Obecnie mogą być one otwarte do godz. 5 rano. Komendant zapewnił, że realizacja tego pomysłu powinna znacznie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na ulicach i swoją propozycję argumentował statystyką.

Jak wynika z policyjnych danych, znaczna część interwencji sopockich stróżów prawa, które dotyczą m. in. pobić, rozbojów czy zakłócania porządku, ma miejsce w piątek i sobotę właśnie pomiędzy godz. 4 a 5 rano. Należy uściślić, że chodzi tu przede wszystkim o interwencje w ścisłym centrum Sopotu, czyli w okolicach obleganego przez imprezowiczów "Monciaka".

Policyjne statystyki są zatrważające

- Z analiz (...) 29 przestępstw oraz 876 interwencji (przeprowadzonych przy ul. Bohaterów Monte Cassino w 2016 roku - przyp red.) wynika, że eskalacja negatywnych zachowań następuje w późnych godzinach nocnych, tj. pomiędzy godziną 4 a 5. Wówczas osoby nietrzeźwe opuszczają lokale rozrywkowe i idą w inne rejony miasta, gdzie swoim zachowaniem powodują zakłócenie spoczynku nocnego, dopuszczają się różnego rodzaju wykroczeń lub przestępstw - napisał insp. Bolin.
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przyznał, że policyjne statystyki są niepokojące, kierując wniosek komendanta do Rady Miasta, aby ta zajęła się jego analizą i procedowaniem ewentualnych zmian. Wcielenie w życie propozycji komendanta wymagałoby bowiem zmian w prawie lokalnym, które mogą uchwalić wyłącznie radni.

Prezentacja pierwszych efektów procedowania wniosku komendanta

Na piątkowej sesji rady miasta, Marcin Stefański, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta Rady Miasta Sopotu, przedstawił radnym stan prac nad propozycją zamknięcia klubów o godz. 3 w nocy.

Oprócz radnych z komisji, w dotychczasowych konsultacjach nad nią wzięli udział zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i właściciele sopockich dyskotek, pubów i restauracji zdecydowanie sprzeciwiający się zamykaniu ich lokali o dwie godziny wcześniej.

W toku rozmów właściciele lokali zaproponowali kolejne rozwiązania, które ich zdaniem powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na ulicach. Co więcej, znaczna część z nich zadeklarowała gotowość do partycypowania w pokryciu kosztów propozycji.

Co zamiast wcześniejszego zamykania lokali?

Strony wypracowały wspólne propozycje. Zostały zawarte w dokumencie funkcjonującym pod roboczą nazwą Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa:


  • wstęp do sopockich klubów dla osób wieku od 21 lat lub posiadających legitymację studencką

  • obecność ochrony na ulicy przed każdym klubem, który może pomieścić więcej niż 200 osób

  • efektywny i szybki system komunikacji pomiędzy ochroną a sopocką policją

  • szkolenia dla ochrony przeprowadzone przez policję

  • szkolenia dla personelu klubów (jak postępować z nietrzeźwymi, agresywnymi klientami, jak być wyczulonym na nadużycia wobec młodych osób, itd.) przeprowadzone przez Straż Miejską i pełnomocnika ds. uzależnień


Uchwała jeszcze przed wakacjami

Wiele wskazuje na to, że członkowie komisji zamierzają dać szansę właścicielom lokali, aby wpłynęli oni na poprawę bezpieczeństwa na ulicach bez konieczności wcześniejszego wypraszania gości o godz. 3 w nocy. Sprawdzianem, który zweryfikuje ich starania, będą najbliższe tygodnie. Uchwalenie Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa zaplanowano na kwiecień.

- Wstępnie wolę udziału w Sopockim Programie Poprawy Bezpieczeństwa zadeklarowało ponad 20 największych sopockich klubów. Liczę, że na kolejnym posiedzeniu komisji, uda się podpisać list intencyjny z wszystkimi klubami w centrum miasta i od kwietnia realizować nowe założenia - wyjaśnia Stefański.
Jak dodaje, później wszystko jest możliwe.

- Przez dwa miesiące będziemy się wspólnie ze strażą miejską i policją przyglądać, jak to funkcjonuje w praktyce. Jednocześnie wnioskujemy do SKM o dodatkowy kurs kolejki, która około godz. 2 w nocy rozwiozłaby gości - uzupełnia.
Czy popierasz Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa?
42%

tak, wydaje się skuteczny i lepszy niż zamykanie lokali o godz. 3 w nocy

30%

trudno powiedzieć, najbliższy sezon letni zweryfikuje jego postanowienia

28%

nie, proponowane rozwiązania na pewno nie poprawią bezpieczeństwa na ulicach

łącznie głosów: 941