Ekstraklasa. Kluby mogą obniżyć piłkarzom pensje o połowę

27 marca 2020, 16:00
ras.

Ekstraklasa SA na wniosek klubów, podjęła uchwałę o zasadach ograniczania wynagrodzenia piłkarzy w związku z zawieszeniem rozgrywek spowodowanym przez koronawirus. Kluby mają prawo obniżyć wynagrodzenia o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł. Obniżki mają obowiązywać nie krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r.Piłkarskie władze podejmują kolejne ruchy w celu ratowania sytuacji klubów w związku trwającym od 13 marca zawieszeniem rozgrywek spowodowanych pandemią. Krótko po ogłoszeniu przez Polski Związek Piłki Nożnej pakietu pomocowego, Ekstraklasa SA wydała komunikat dotyczący uchwały zezwalającej klubom na obniżki pensji piłkarzom.

W skrócie: kluby mają zgodę, aby obniżyć zawodnikom kontrakty o połowę, ale nie niżej niż do 10 tys. zł. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać przynajmniej do końca sezonu 2019/20 i nie krócej niż do pierwszego meczu ligowego rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności. Zaznaczono też, że uchwałę podjęto na wniosek wszystkich klubów, więc także Arki Gdynia i Lechii Gdańsk.

Koronawirus. Pakiet pomocowy od PZPN. Miliony złotych dla kubów piłkarskichPoniżej komunikat Ekstraklasy SA, wyróżnienia pochodzą od redakcji:

Rada nadzorcza Ekstraklasy SA, na wniosek wszystkich klubów, podjęła uchwałę o zasadach ograniczania wynagrodzenia zawodników w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami w kraju spowodowanymi przez pandemię wirusa SARS-CoV-2.

Wskutek wprowadzonych w Polsce ograniczeń kluby nie mogą prowadzić zorganizowanych treningów i rozgrywać meczów. W rezultacie, świadczenie usług profesjonalnych przez zawodników na rzecz klubów w dotychczasowym kształcie zostało znacząco ograniczone, a kluby nie osiągają zaplanowanych przychodów. Przyjęta uchwała ma na celu minimalizowanie negatywnych wpływów pandemii na sytuację finansową klubów, a zwłaszcza uchronienie ich przed bankructwem, zachowanie miejsc pracy i ochronę wynagrodzeń, a także zapewnienie integralności rozgrywek.

Uchwała rady nadzorczej Ekstraklasy reguluje, że kluby są uprawione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do minimum pierwszego meczu ligowego w Ekstraklasie rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, jednak nie krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r. - zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Na bazie uchwały rady nadzorczej zarząd Ekstraklasy zwróci się do zarządu PZPN o przyjęcie stosownych regulacji w Federacji w tym zakresie, obejmujących także zasady wyłączające możliwości rozwiązania kontraktów przez zawodników wskutek obniżek wynagrodzeń dokonanych na bazie uchwalonych zasad. Ta pomoc ze strony Związku jest obecnie traktowana przez kluby jako priorytetowa, gdyż zapewnia wsparcie w bieżącym sezonie i daje szanse na przetrwanie tego trudnego okresu.

ras.