Lechia Rugby

Lechia Rugby

Mikołaj Wieczorkowski

Mikołaj Wieczorkowski

Informacje dodatkowe:

pierwsza i trzecia linia młyna