Typowanie zakończone 3 pkt.

Tak typowano 279 typowań

91% DGT Politechnika Gdańska
1% REMIS
8% AZS Uniwersytet Gdański