2,5 mln zł na promocję spalarni. Sześć firm chętnych

22 maja 2020, 7:00
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat

Sąd oddalił skargę ws. budowy spalarni śmieci w Gdańsku

Symulacja budowy spalarni w Szadółkach.

Sześć firm stanęło do przetargu na świadczenie przez trzy lata usług public relations wraz z edukacją ekologiczną dla gdańskiej spalarni odpadów. Jest o co walczyć, bo kwota jaką spółka Port Czystej Energii planuje na to wydać to 2,5 mln zł.Spalarnia odpadów, której budowa oficjalnie rozpoczęła się dwa tygodnie temu szuka firmy do prowadzenia - przez trzy lata - usług reklamowych, marketingowych i działań edukacyjnych związanych z inwestycją.

Gdy ogłaszano przetarg na to zadanie mowa była o tym, że postępowanie dotyczy progu unijnego powyżej 214 tys. euro (ok. 1 mln zł). Konkretna kwota nie padała. Teraz wiadomo już, że inwestor spalarni spółka Port Czystej Energii planuje na to przeznaczyć 2,5 mln zł netto.

Sześć ofert złożonych w przetargu. Najwyższa za ponad 3 mln zł20 maja otwarto oferty w przetargu.

- W postępowaniu wzięło udział sześciu wykonawców. Obecnie komisja przetargowa przystąpiła do badania i oceny ofert, które są bardzo zbliżone do siebie cenowo, a pięć z nich nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, czyli 2 mln 500 tys. zł netto. Świadczy to o precyzyjnie przygotowanej dokumentacji przetargowej - mówi Dorota Tanaś-Michalak z Portu Czystej Energii.
Spółka nie podaje na razie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Jej przedstawiciele tłumaczą, że jest on zależny od kilku czynników, m.in. od tego czy wpłyną odwołania.

- Na wybór wykonawcy będzie miała wpływ nie tylko cena, ale również doświadczenie w realizacji kampanii edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem lub ochroną środowiska oraz liczba obsługiwanych projektów unijnych. Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat - informuje Dorota Tanaś-Michalak.

Agencje PR w TrójmieścieNajniższa oferta złożona w przetargu opiewała na blisko 2,03 mln zł netto. Najwyższa to oferta złożona przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (GPEC) - 3,1 mln zł netto.

Warsztaty w szkołach, szkolenia, prowadzenie biura prasowegoWybrany do współpracy wykonawca będzie realizował zadania w ramach usługi stałej i usług zlecanych doraźnie. W ramach usług doraźnych przygotowane zostaną m.in. tablice informacyjne związane z przyznanym dofinansowaniem Unii Europejskiej, przeprowadzona zostanie trzyletnia kampania edukacyjna, w tym szereg warsztatów w placówkach oświatowych i w klubach seniora, szkolenia dla nauczycieli, filmy i publikacje edukacyjne.

- Prowadząc aktywną działalność edukacyjną, chcemy zwiększać świadomości otoczenia w zakresie ograniczonych zasobów środowiska oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami w naszych domach. W województwie pomorskim, jak również w regionie objętym projektem, wytwarzanych jest znacznie więcej odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu, które mogą być przetwarzane termicznie, niż moce przerobowe naszej instalacji. Dlatego nadal najważniejsza jest edukacja zwiększająca świadomość, że najbardziej pożądanym działaniem każdego z nas jest ograniczenie powstawania odpadów, w tym przede wszystkim tych nienadających się do powtórnego wykorzystania i recyklingu - mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii

Utylizacja odpadów w TrójmieścieW ramach usługi stałej wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie biura prasowego, opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej, prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych czy rejestr przebiegu budowy poprzez kamery ustawione na placu budowy.

Wcześniej Port Czystej Energii nie zatrudniał agencji PR, a prowadzone w niewielkim zakresie działania realizował samodzielnie.

- Planowane przez spółkę działania PR to obowiązek wszystkich beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Im większy projekt, tym kampania edukacyjno - informacyjna powinna być bardziej kompleksowa - wyjaśnia Kiszkurno.

Spalarnia ma być gotowa za 3 lataBudowa gdańskiej spalarni, do której trafiać będą odpady resztkowe (czyli te wrzucane do czarnych pojemników, nienadające się do recyklingu) z ponad 30 pomorskich gmin, pochłonie blisko 507 mln zł netto, z czego 271 mln zł pokrywa dofinansowanie unijne. Spalarnia ma być gotowa w 2023 roku. Przetwarzane w niej odpady "powrócą" do mieszkańców w postaci energii elektrycznej i ciepła.

Czytaj też: Budowa spalarni wymaga wymiany gruntu

- Inwestycja realnie wpłynie na zahamowanie nadmiernych podwyżek i ustabilizowanie opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - twierdzi wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

Nieruchomości Szadółki

Rodzinne duże mieszkanie w sercu Jasienia
670 000 zł
Gdańsk Szadółki
Osiedle Zielone - komfortowe 3 pokoje
2 100 zł
Gdańsk Szadółki
2pokoje / Jasień / parking w cenie
380 000 zł
Gdańsk Szadółki
Czy miejskie spółki potrzebują agencji i kampanii PR-owych?
15%

tak, w dzisiejszych czasach to normalne

13%

trudno powiedzieć, niektóre tak, a inne nie

19%

nie, działania promocyjne powinny prowadzić własnymi siłami

53%

nie, nie jest to do niczego potrzebne

zakończona

łącznie głosów: 642