294 mln zł pożyczki na budowę spalarni

24 września 2020, 15:45
Ewelina Oleksy

Umowę na przyznanie ponad 294 mln zł pożyczki podpisały w czwartek w Warszawie władze Gdańska i spółki Port Czystej Energii. Pieniądze przeznaczone są na dofinansowanie budowy spalarni w Szadółkach. Aktualnie trwa tam wymiana gruntów pod inwestycję, co przyczynia się do wzmożonych uciążliwości zapachowych, na które od kilku tygodni skarżą się mieszkańcy.O wyjeździe do Warszawy po pieniądze na budowę spalarni odpadów poinformowała na początku czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska prezydent Aleksandra Dulkiewicz, tłumacząc tym swoją nieobecność na dalszej części obrad.

Wraz z władzami spółki Port Czystej Energii 24 września podpisała umowę poręczenia dla pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie wynosi ona 294 372 748,48 zł.

- Dobrze, że projekty, takie jak budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, mają wsparcie instytucji rządowych, zajmujących się ochroną środowiska. Jest to potwierdzenie ogromu korzyści, jakie środowisko oraz mieszkanki i mieszkańcy Gdańska oraz gmin sąsiednich odniosą w niedalekiej przyszłości z eksploatacji nowoczesnej gdańskiej spalarni - mówi prezydent Dulkiewicz.

Wszystko o wysypisku na SzadółkachPodpisana umowa całkowicie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem finansowania budowy. Unia Europejska dołożyła do budowy spalarni 270 mln zł , o czym informowaliśmy w lutym.

Budowa spalarni pochłonie ponad 565 mln zł- Zapewnienie finansowania to jeden z najważniejszych i strategicznych kamieni milowych realizacji każdej inwestycji. Do tej pory wszystkie wydatki operacyjne i inwestycyjne w zakresie budowy instalacji realizowane są dzięki bezpośredniemu wsparciu gminy miasta Gdańska, która dokapitalizowała spółkę w zakresie udziału własnego w projekcie oraz udzieliła pożyczki pomostowej na realizację pierwszych prac budowlanych - mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Pożyczka w czasie wzmożonych uciążliwościPrzyznanie blisko 295 mln zł pożyczki niefortunnie zbiegło się w czasie z mocniejszymi niż zwykle uciążliwościami zapachowymi z Szadółek.

Czytaj też: Dlaczego śmierdzi z Szadółek i kiedy przestanie?

Od kilku tygodni mieszkańcy żalą się na codzienny fetor, którego źródłem są m.in. prace prowadzone na budowie spalarni. Zakład Utylizacyjny na bieżąco informuje, jakie podejmuje działania, by problem zminimalizować. Jednocześnie jego przedstawiciele przyznają, że może to potrwać jeszcze kilka lat i że to właśnie spalarnia, która ma powstać do 2023 r., będzie najważniejszym elementem tej układanki.

WIOŚ zakończył kontrolę spółki od spalarniWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zakończył tymczasem kontrolę spółki Port Czystej Energii. Obejmowała ona kwestie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

- W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że aktualnie na terenie działalności spółki roboty budowlane związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wykonywane są w oparciu o ostateczne pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę poprzedzone było uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponowną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informuje nas dr inż. Edyta Witka-Jeżewska, pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. - W trakcie wstępnego etapu realizacji powyższej inwestycji, w czasie badań, natrafiono na nasyp antropogeniczny, składający się z ziemi przemieszanej z odpadami. Ze względu na parametry geotechniczne powyższych mas antropogenicznych zapadła decyzja o ich usunięciu. Obecnie na przedmiotowym terenie trwają prace związane z wymianą gruntów, podczas których stosuje między innymi środki dezodoryzujące, natlenianie oraz urządzenia odgazowujące - dodaje.

Ochrona środowiska, surowce wtórne, utylizacjaŻadnej kary nie nałożono. WIOŚ wskazuje jednak, że spółka Port Czystej Energii, po otrzymaniu protokołu kontroli, skorzystała z ustawowego prawa wniesienia do niego uwag. Aktualnie prowadzona jest analiza prawna dostarczonych dokumentów.

Wcześniej kontrolę przeszedł też Zakład Utylizacyjny. W jej wyniku za fetor wydobywający się znad składowiska odpadów nałożono symboliczny, bo nieprzekraczający 500 zł, mandat.
Czy spalarnia śmieci to potrzebna inwestycja w Gdańsku?
39%

tak, bo domknie system gospodarowania odpadami i zminimalizuje fetor

32%

poczekajmy z oceną na jej uruchomienie

29%

nie, to tylko zwiększy obecne problemy

zakończona

łącznie głosów: 851