30 tys. legalnych cudzoziemców na Pomorzu

26 listopada 2021, 7:00
ms
Obywatele Ukrainy stanowią 60 proc. wszystkich cudzoziemców legalnie mieszkających na Pomorzu. Więcej zdjęć (2)

Obywatele Ukrainy stanowią 60 proc. wszystkich cudzoziemców legalnie mieszkających na Pomorzu.

graf. Trojmiasto.pl

Obywatele Ukrainy stanowią 60 proc. wszystkich cudzoziemców legalnie mieszkających na Pomorzu.

graf. Trojmiasto.pl

Ponad 30 tys. obcokrajowców legalnie mieszka na Pomorzu - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ich faktyczna liczna jest jednak prawdopodobnie znacznie wyższa.Do najliczniejszych grup obcokrajowców, którzy osiedlili się w województwie pomorskim należą obywatele: Ukrainy - 18,4 tys. osób, Białorusi - 2,6 tys. osób, Rosji - 1,2 tys. osób, Niemiec - 800 osób oraz Indii - 700 osób. Ponad 6 tys. osób stanowią obywatele innych państw.

Najczęściej spotykany cudzoziemiec: mężczyzna w młodym wiekuNieco ponad 70 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt to osoby poniżej 40. roku życia, a 25 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Pięć procent to osoby starsze niż 59 lat.

Wśród obcokrajowców na Pomorzu najwięcej jest mężczyzn w średnim weku. Więcej zdjęć (2)

Wśród obcokrajowców na Pomorzu najwięcej jest mężczyzn w średnim weku.

graf. Trojmiasto.pl

Wśród obcokrajowców na Pomorzu najwięcej jest mężczyzn w średnim weku.

graf. Trojmiasto.pl

Dość wyraźnie widać przewagę mężczyzn. Wśród obcokrajowców oficjalnie mieszkających na Pomorzu 58 proc. stanowią mężczyźni - jest ich 18 tys. Kobiet jest natomiast ok. 13 tys., czyli 42 proc.

Różne rodzaje zezwoleń na pobytCudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród najliczniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców w województwie pomorskim przeważają zezwolenia na:

  • pobyt czasowy (do trzech lat) - 70 proc.,
  • pobyt stały - 15 proc.
  • zarejestrowany pobyt obywatela UE - 12 proc.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Tymczasem bardzo wielu pracowników ze Wschodu, którzy w Polsce wykonują pracę dorywczą lub są zatrudnieni w niewielkich firmach usługowych, przebywa w naszym kraju właśnie na podstawie trzymiesięcznych wiz.
Czy znasz osobiście obcokrajowca mieszkającego w Trojmieście?
37%

tak, nawet wielu, pracujemy razem

12%

tak, utrzymuję z nimi kontakty towarzyskie

3%

tak, to rodzice kolegów ze szkoły/przedszkola moich dzieci

15%

tak, korzystam z ich usług lub pracują w miejscach, które codziennie odwiedzam

33%

spotykam takie osoby, ale nikogo nie znam osobiście

zakończona

łącznie głosów: 1695

ms

Opinie wybrane


wszystkie opinie (376)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.