30 tys. litrów wody w miesiącu na mycie ul. Długiej

5 maja 2021, 20:00
Arnold Szymczewski
1000 litrów wody zużywa się jednorazowo na umycie ulicy Długiej. Więcej zdjęć (2)

1000 litrów wody zużywa się jednorazowo na umycie ulicy Długiej.

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

1000 litrów wody zużywa się jednorazowo na umycie ulicy Długiej.

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Od początku maja do końca września nie tylko zamiatane, ale także myte pod ciśnieniem są takie ulice jak DługaMapka i Długi TargMapka, Długie i Rybackie Pobrzeże w centrum Gdańska. Czy ulice niewchodzące w skład ścisłego śródmieścia też mogą liczyć na specjalne traktowanie?Choć o długiej zimie nikt już nie pamięta, cały czas przypominają nam o niej takie szczegóły, jak zalegający na ulicach i chodnikach piach. Wielkie sprzątanie po zimie zaczęło się w Trójmieście już kilka tygodni temu, mimo to wciąż jeszcze trwa.

Przypomnijmy: sprzątanie chodników przylegających do nieruchomości leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku. Rzadko jednak zdarza się, żeby chodnik traktowany był wodą pod ciśnieniem.

Inaczej ma się to w przypadku reprezentacyjnych gdańskich ulic.

Jak mówi Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ:

- Prestiżowe miejsca potrzebują specjalnego traktowania, także w zakresie
sprzątania. Dlatego od maja do końca września część ciągów pieszych jest nie
tylko zamiatana, ale także dodatkowo regularnie myta. To ponad 40 tys. m kw.
chodników oraz 10 przejść podziemnych.

Które ulice myte są regularnie wodą pod ciśnieniem?Codziennie zmywane są m.in. takie ulice jak: Długa i Długi Targ, DługieMapka i Rybackie Pobrzeże, StągiewnaMapka i Wartka. Z kolei dwa razy w tygodniu myte są: Grobla IMapka i IV, KaletniczaMapka, KramarskaMapka, MariackaMapka, most Krowi i OłowiankaMapka. Są to ulice wchodzące w tzw. sektor A, w którego skład wchodzą obszary Starego i Głównego Miasta, a także teren Wyspy Spichrzów. Co ciekawe, pojemność zbiornika wody w samochodzie, który pracuje przy myciu ulic, wynosi 1000 l. Taka pojemność wystarcza na jednorazowe umycie ulicy Długiej.

- Prace ruszają wczesnym rankiem, kiedy ruch pieszy jest niewielki. Zmywanie odbywa się przy użyciu wody pod ciśnieniem, a w przypadku silnych zabrudzeń z użyciem certyfikowanego detergentu. Wszelkiego rodzaju plamy i zanieczyszczenia usuwane są w zależności od lokalizacji raz lub dwa razy w tygodniu - dodaje Magdalena Kiljan.
Do ulic, które są myte codziennie, można zaliczyć m.in. Długą i Długi Targ, Długie i Rybackie Pobrzeże, Stągiewną i Wartką. Więcej zdjęć (2)

Do ulic, które są myte codziennie, można zaliczyć m.in. Długą i Długi Targ, Długie i Rybackie Pobrzeże, Stągiewną i Wartką.

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Do ulic, które są myte codziennie, można zaliczyć m.in. Długą i Długi Targ, Długie i Rybackie Pobrzeże, Stągiewną i Wartką.

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Oprócz zamiatania i mycia najbardziej reprezentatywnych gdańskich ulic GZDiZ zleca swoim podwykonawcom także regularne sprzątanie przejść podziemnych.

- Regularne sprzątanie przejść podziemnych to także ich mycie. W pierwszej kolejności zlecamy zamiatanie, a następnie zmywanie przy użyciu szczotek, agregatu ciśnieniowego oraz środków dezynfekujących. Oprócz schodów i posadzki myte są również ściany, pochylnie, podjazdy dla wózków, a także poręcze i balustrady - tłumaczy Magdalena Kiljan.
Sprzątanie i mycie obejmuje 10 najbardziej uczęszczanych przejść podziemnych, m.in. przy SKM ŚródmieścieMapka, pod ul. Okopową przy Bramie Wyżynnej Mapkaczy pod Dworcem PKPMapka. Harmonogram mycia tuneli uzależniony jest od natężenia ruchu turystycznego. W sezonie niskim (kwiecień i wrzesień) myte są raz w miesiącu, w sezonie średnim (maj i sierpień) dwa razy, a w okresie wakacji cztery razy w miesiącu.

Jak często sprzątane są ulice w innych dzielnicach?Jeśli chodzi o sprzątanie ulic i chodników w innych dzielnicach niż Śródmieście, tu sprawa ma się nieco inaczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach odpowiedzialność za utrzymanie chodników przylegających do nieruchomości leży po stronie jej właściciela lub zarządcy. W efekcie pod nadzorem GZDiZ pozostaje zaledwie 10 proc. gdańskich ulic, które sprzątane są według ustalonego z wykonawcą harmonogramu.

- Częstotliwość sprzątania wypracowana została na podstawie wieloletnich obserwacji. W obrębie jednej dzielnicy niektóre chodniki sprzątane są codziennie, inne dwa razy w tygodniu, a jeszcze inne raz w tygodniu lub rzadziej. Cały czas monitorujemy sytuację i jeśli zachodzi taka potrzeba, zwiększamy lub zmniejszamy liczbę sprzątań w danej lokalizacji - zapewnia Magdalena Kiljan.
W ramach sprzątania chodników wykonawca ma obowiązek:

  • zebrania wszelkich odpadów, tj. m.in.: niedopałków papierosowych, kapsli, korków, papierów, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, metalowych, szklanych, części pojazdów, w tym również ogumienia, gruzu, szmat, drewna i gałęzi, porzuconego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, worków (pojemników) z odpadami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, banerów i tablic reklamowych oraz usunięcia wszelkiego rodzaju nielegalnie umieszczonych plakatów, ogłoszeń i ulotek;
  • usunięcia piasku, zalegającej ziemi, liści i owoców opadłych z drzew i krzewów, skoszonej trawy;
  • usunięcia odchodów;
  • usunięcia wyrastającej trawy i chwastów.

Gdzie zgłosić brudne i zaniedbane chodniki oraz ulice?

Gdańsk: Każdy gdańszczanin może zgłosić brudne ulice do Gdańskiego Centrum Kontaktu na adres e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni: gzdiz@gdansk.gda.pl i pod numerami tel.: 58 52 44 544, 58 52 44 548, 58 52 44 549.

Gdynia: W Gdyni brudne ulice należy zgłaszać do Zarządu Dróg i Zieleni na adres e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl lub pod numerami tel.: 58 761 20 00, 58 761 20 01.

Sopot: W Sopocie zgłoszenia również przyjmuje Zarząd Dróg i Zieleni, adres e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, numery tel.: 58 551 03 51, 58 551 52 82.


Jak oceniasz czystość Śródmieścia w Gdańsku?
35%

jest bardzo źle, wszędzie jest brudno

35%

neutralnie - nie jest źle, ale nie jest też dobrze

21%

dobrze, uważam, że zaledwie kilka ulic wymaga dopieszczenia

9%

bardzo dobrze, nie mamy się czego wstydzić

zakończona

łącznie głosów: 938

Opinie wybrane


wszystkie opinie (158)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.