Dziewięć wariantów rozbudowy układu drogowego na Oruni

25 lutego 2019 (artykuł sprzed 2 lat)
Michał Brancewicz

W tym roku powstanie studium określające, jakie ulice i skrzyżowania należy wybudować lub rozbudować, by polepszyć możliwości poruszania się mieszkańcom Oruni. W grę wchodzi przede wszystkim stworzenie nowych połączeń z Traktem św. Wojciecha zobacz na mapie Gdańska oraz budowa nowej drogi na Chełm zobacz na mapie Gdańska, a także przebudowa ulic Małomiejskiej i Podmiejskiej.Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska szuka firmy, która opracuje studium transportowe dla dzielnic Orunia, św. Wojciech i Lipce. Podczas prac wykonawca będzie opierał się na dziewięciu wariantach.


  • Wariant 0 - wariant wyjściowy, etapowe podłączenie ulicy Sandomierskiej do skrzyżowania z ulicami Trakt św. Wojciecha i Podmiejską
  • Wariant 1 - budowa wiaduktu nad Traktem św. Wojciecha w ciągu ulic Nowej Sandomierskiej (w śladzie ulicy Serbskiej) i odcinka ulicy Nowej Podmiejskiej - do ulicy Małomiejskiej (w śladzie ulicy Nakielskiej) wraz z oceną funkcjonowania przekroju typu 1x2 plus buspas.
  • Wariant 2 - budowa wiaduktu nad Traktem św. Wojciecha w ciągu ulic Nowej Sandomierskiej, w śladzie ulicy Serbskiej, i Nowej Podmiejskiej - do skrzyżowania z ulicą Havla, w śladzie ulicy Nakielskiej i Małomiejskiej wraz z oceną funkcjonowania przekroju typu 1x2 plus buspas.
  • Wariant 3 - budowa trasy P-P (północ-południe), od skrzyżowania z ul. Kadmową do skrzyżowania z Witosa - Cienistą, wariant badający wpływ trasy P-P.
  • Wariant 4 - nowe przebicie między Traktem św. Wojciecha a ulicą Żuławską w rejonie ulicy Bocznej (równolegle do niej).
  • Wariant 5 - nowe przebicie między Traktem św. Wojciecha a ulicą Żuławską w rejonie ul. Ukośnej (równolegle do niej).
  • Wariant 6 - nowe przebicie między ul. Trakt św. Wojciecha a ulicą Lipce w rejonie ulicy Niegowskiej (równolegle do niej).
  • Wariant 7 - zakładający budowę skrzyżowania ulicy Nowej Sandomierskiej i Nowej Podmiejskiej z ul. Trakt św. Wojciecha w poziomie niwelet ulic Nowa Sandomierska - Nowa Podmiejska wraz z podłączeniem ul. Nowej Podmiejskiej do ul. Małomiejskiej - przekrój uliczny 1x2 plus buspas.
  • Wariant 8 - włączenie ul. Cienistej do ul. Trakt św. Wojciecha.

- Są to proponowane warianty rozwiązań, które posłużą do określenia optymalnego, z punktu widzenia osiągnięcia oczekiwanych efektów transportowych, harmonogramu rozwoju układu ulicznego w tym rejonie - mówi Agnieszka Zakrzacka z DRMG.
Dopiero po sporządzonej analizie będzie wiadomo, czy i które elementy nowego układu drogowego w ogóle powstaną oraz w jakiej perspektywie czasowej.

- Studium wykaże także w jaki sposób polepszyć warunki ruchu na skrzyżowaniu ul. Trakt św. Wojciecha - ul. Sandomierska - ul. Podmiejska - zapowiada Zakrzacka. - Opracowane materiały wykorzystane zostaną również przy sporządzaniu koncepcji i dokumentacji projektowej dla bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w postaci wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej, a także wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej.

Orunia zyska dwa bezkolizyjne przejazdy


Wybrany wykonawca będzie miał pięć miesięcy (od dnia podpisania umowy) na opracowanie całego studium.
Która inwestycja drogowa na Oruni jest najpilniejsza?
16%

przebudowa skrzyżowania Traktu z Podmiejską

26%

budowa nowego połączenia z Chełmem

44%

rozbudowa Małomiejskiej i Podmiejskiej

7%

połączenie Cienistej z Traktem

7%

inna

zakończona

łącznie głosów: 1495