stat

Duże zmiany w bazylice Mariackiej

14 maja 2017, 18:50
Katarzyna Moritz
artykuł historyczny

Bazylika Mariacka zobacz na mapie Gdańska zyskała nowe, większe o 6 mln zł dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzięki niemu czeka nas tam rewolucja: prezbiterium wraz z ołtarzem będą - jak przed wiekami - na poziomie posadzki.W kwietniu proboszcz bazyliki Mariackiej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na kwotę 12 mln zł. Ale wcześniej złożył też dokumenty do Ministerstwa Kultury, by w ramach programu Infrastruktura i Środowisko uzyskać unijne fundusze na podobny zakres prac.

Różnica w dofinansowaniu od ministra kultury okazała się większa o 6 mln zł. Dlatego w niedzielę w bazylice Mariackiej wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz ks. prałat Ireneusz Bradtke, proboszcz bazyliki, poinformowali o tym fakcie, a mniejsze dofinansowanie zwrócono marszałkowi.

Zaplanowane prace, jak już informowaliśmy, zakładają remont najpilniejszych rzeczy, czyli cieknącego dachu o powierzchni około 1 ha, osypujących się elewacji, renowację okien (prace są już w toku).


- Bazylika Mariacka jest koroną miasta i to dosłownie. To największy obiekt ceglany w Europie. Wiosek na dofinansowanie, który przeszedł w konkursie, opiewa na 18 mln zł, a pełny koszt realizacji prac to 21,3 mln zł. Poza najpilniejszymi remontami, będziemy mieli renowację posadzki czyli płyt nagrobnych (jest ich około 500), nastąpi też znaczna przebudowa prezbiterium, konserwacja ołtarza głównego i budowa multimedialnej sali wystawowej. Dzięki temu będziemy mieli nową instytucję kultury - wyjaśnia Jarosław Sellin.
Takie sale są przy wielu obiektach sakralnych na świecie. Gdańska sala powstanie w dawnej kotłowni mieszczącej się obok bazyliki. Będzie służyć do spotkań, wernisaży, prelekcji, projekcji filmów, będą w niej prezentowane też pozostałe zabytki, które do tej pory nie zostały umieszczone w kościele. Turyści od tej sali będą zaczynać zwiedzanie bazyliki.

- Będzie rewolucja. Obecnie w bazylice jest wzniesione na 1,8 m w 1962 roku prezbiterium, w efekcie Soboru Watykańskiego II. Zamysłem naszym jest, aby zrównać je do poziomu pierwotnego, podniesienie zlikwidować, a ołtarz będzie na niewielkim podwyższeniu, które nie naruszy struktury posadzki, czyli płyt nagrobnych bazyliki. Ponadto ołtarz główny, który niedawno obchodził 500-lecie wprowadzenia do bazyliki, też będzie przywrócony do pierwotnego kształtu, czyli obniżony, będzie też można otwierać i zamykać jego wszystkie skrzydła. Te prace będą bardzo spektakularne, wrócimy do klimatu bazyliki - wyjaśnia ks. Ireneusz Bradtke.
- Po odbudowie, po II wojnie światowej, ani prac, ani badań na tak dużą skalę nie prowadzono w świątyni. Natomiast jeżeli chodzi o posadzkę, to będzie ona remontowana po raz pierwszy. Jest to jedyna nekropolia, nienaruszona w znacznej części, od XVIII wieku - wyjaśnia Anna Kriegseisen, konserwator zabytków, pełnomocnik do prowadzenia prac konserwatorskich w bazylice Mariackiej.
Przy bazylice została też powołana rada naukowo-konserwatorska, której przewodniczy prof. Aleksander Piwek. Powstała ona po to, by przywrócić jednolitą strategię przywracania świetności temu miejscu. Temu służy też akcja Pokolenia dla Bazyliki. W jej ramach można wykupić gwiazdę, która zostanie zawieszona na sklepieniu świątyni. Dzięki temu donatorzy mogą upamiętnić ważne wydarzenia z życia swojego lub bliskiej osoby.

Do 18 mln zł unijnego dofinansowania, 2,5 mln zł na odnowę świątyni dołożono też z budżetu Gdańska, a ok. 1 mln zł przekazały Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej i wspólnota parafialna.

Przed kilkoma laty pozyskano prawie 13 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2 mln zł na tzw. wkład własny dołożyło miasto Gdańsk) - dzięki tym środkom wyremontowano liczącą 82 metry wieżę świątyni wraz z jej dachem.

Byłeś kiedyś w bazylice Mariackiej?
89%

tak, wielokrotnie

6%

tak, raz z ciekawości

1%

nie, ale wybieram się

4%

nie i nic mnie tam nie ciągnie

łącznie głosów: 1240