Blisko 131 mln zł z Polskiego Ładu dla Trójmiasta

25 października 2021, 13:45
Ewelina Oleksy
Dzięki dotacji rozbudowana zostanie m.in. ul. Chwarznieńska w Gdyni. Więcej zdjęć (7)

Dzięki dotacji rozbudowana zostanie m.in. ul. Chwarznieńska w Gdyni.

fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Dzięki dotacji rozbudowana zostanie m.in. ul. Chwarznieńska w Gdyni.

fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Dwie inwestycje w Gdyni, jedna w Gdańsku i jedna w Sopocie otrzymały dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. O wynikach podziału pieniędzy poinformował w poniedziałek wojewoda pomorski. Gdańsk dostał najwięcej w skali Pomorza, bo ponad 80 mln zł.Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ogłosił wyniki pierwszej edycji rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W jego ramach gminy zgłaszały listę inwestycji potrzebujących dofinansowania. W sumie kwota dofinansowania dla woj. pomorskiego wyniosła 1 213 204 616,88 zł (ponad miliard złotych)

Trójmiastu przyznano z tego w sumie 130,95 mln zł. Gdańsk dostał najwyższą kwotę dofinansowania w skali całego województwa.

Jakie dofinansowanie dla Trójmiasta?

  • Gdańsk - 80 750 000 zł na przebudowę fragmentu DW 218 - ul. KielnieńskaMapka na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I,
  • Gdynia - 30 000 000 zł na rozbudowę ul. ChwarznieńskiejMapka w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowę drogi rowerowej w ul. RolniczejMapka oraz 5 000 000 zł na przebudowę ul. StarowiejskiejMapka oraz remont odcinka ul. AbrahamaMapka od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 LutegoMapka w Gdyni,
  • Sopot - 15 200 000 zł na przebudowę układu drogowego w ul. 3 MajaMapka.- Każdego roku, dzięki programowi, samorządy będą mogły racjonalnie planować gminne inwestycje - podkreślił wojewoda Dariusz Drelich, ogłaszając wyniki pierwszego naboru programu. - Największym beneficjentem jest Gdańsk. 80 mln zł dla Gdańska zostało przyznane na inwestycję strategiczną nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale i całego Pomorza. Termin rozpoczęcia dofinansowanych inwestycji to 6 miesięcy. Za 6 miesięcy powinny zostać ogłoszone przetargi. Mamy nadzieję, że te inwestycje będą gotowe w ciągu najbliższych 2-3 lat.
O podziale pieniędzy decydowała komisja powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzili m.in. przedstawiciele ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

"Cieszymy się, ale stracimy więcej, niż zyskaliśmy"Do wyników programu odniosła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Bardzo się cieszymy, że jeden z trzech projektów, o które wnioskowaliśmy, otrzymał dofinansowanie. Dofinansowany projekt jest o tyle istotny, że wraz z powstaniem obwodnicy metropolitalnej ruch na ul. Kielnieńskiej zasadniczo się zwiększy. To projekt, o który zabiegamy z mieszkańcami Osowej od wielu lat. Ale myślę, że trzeba też wyraźnie powiedzieć, że gdańscy podatnicy co roku do budżetu centralnego przekazują 3,5 mld zł, a w zamian dostają 80 mln zł na ul. Kielnieńską. Druga sprawa jest taka, że od przyszłego roku przez Polski Ład w budżetach gmin będzie mniej środków. W samym tylko Gdańsku rocznie to będzie mniej o ok. 300 mln zł. Więc otrzymujemy 80 mln zł, kiedy zabiera się 300 mln zł - skomentowała Dulkiewicz.
Dulkiewicz poinformowała, że inwestycję na ul. Kielnieńskiej będzie można rozpocząć "po otrzymaniu promesy".

Zobacz też:

Jak powinna wyglądać Kielnieńska?- Dziś trudno to nazwać jeszcze promesą. Ale gdy taką otrzymamy, w ciągu 6 miesięcy musi być ogłoszony przetarg. Jesteśmy na końcu prac projektowych, pewnie w ciągu najbliższych tygodni będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Jestem po rozmowie z wojewodą, prosiłam o ścisłą współpracę w zakresie przygotowania procedury - powiedziała Dulkiewicz.
Zapowiedziała też, że Gdańsk będzie składał kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu.

"Trudno zachować optymizm"Władze Gdyni szacują utratę dochodów z tytułu podatku dochodowego w ramach założeń Polskiego Ładu na 133,7 mln zł. Miasto zestawia to z 35 mln zł dofinansowania, które dostało.

- Trudno zachować optymizm, skoro z tyłu głowy cały czas mamy to, jaki jest faktyczny bilans Polskiego Ładu dla Gdyni. Środki z szumnie zapowiadanego Programu Inwestycji Strategicznych pomogą przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych w mieście, ale nawet po zsumowaniu ich z jednorazową subwencją ogólną nie oddadzą nam kwoty, którą stracimy tylko w przyszłym roku przez niekorzystne dla samorządów zmiany podatkowe. To druga strona medalu, którą rząd sprytnie pomija w swojej narracji, jednocześnie spędzając sen z powiek gminnym skarbnikom - mówi Aleksandra Mendryk, skarbnik miasta Gdyni.
Czy powstanie dofinansowanych inwestycji wpłynie na poprawę jakości twojego życia?
16%

tak, bardzo

26%

ocenię, jak już powstaną

21%

raczej nie

37%

nie, w ogóle mnie one nie dotyczą

zakończona

łącznie głosów: 1700

Opinie wybrane


wszystkie opinie (511)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.