Budżet Obywatelski: część zwycięzców już znamy

27 listopada 2020, 13:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kierowcy będą musieli zwolnić w Wielkim Kacku

Choć głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wciąż trwa, zwycięstwo wszystkich projektów ogólnomiejskich z zakresu zieleni jest już przesądzone. Łączna ich wartość nie przekracza bowiem środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Głosowanie jednak będzie trwało do samego końca i "pozwoli poznać preferencje mieszkańców w kwestii poszczególnych projektów".



W lipcu br. urzędnicy chwalili się rekordowym zainteresowaniem Budżetem Obywatelskim - zgłoszono łącznie aż 600 projektów. W październiku okazało się, że po weryfikacji do kosza trafiło ponad 260 projektów.

"Cięcia" dotknęły również projekty zgłoszone w tzw. Zielonym Budżecie Obywatelskim, czyli tegorocznej nowości - wydzielonej puli środków rezerwowanej wyłącznie dla zadań związanych z nasadzeniami i renowacją zieleni, realizacją parków kieszonkowych oraz ogrodów deszczowych.

Projekty warte 750 tys. zł przy budżecie na ponad 1 mln zł



Początkowo w kategorii ogólnomiejskiej Zielonego BO wpłynęło 12 projektów na łączną kwotę 4 mln 718 tys. zł, przy czym jeden wnioskodawca złożył dwa niemal identyczne wnioski dotyczące budowy ogrodu sensorycznego i fontanny w pobliżu parku Oruńskiego, które przekroczyły maksymalny budżet pojedynczego projektu oraz były przewidziane na terenie inwestycyjnym miasta (łączna kwota tych projektów to 2 mln 880 tys. zł).

Po weryfikacji projektów przez urzędników do głosowania skierowano ostatecznie tylko sześć z nich na łączną kwotę 750 tys. zł. Jednocześnie na realizację wszystkich "zielonych" projektów ogólnomiejskich zarezerwowano w budżecie miasta kwotę 1 mln 80 tys. zł.

Wszystkie projekty automatycznie przechodzą do realizacji



To oznacza, że realizacja wszystkich projektów ogólnomiejskich w tym zakresie dojdzie do skutku, niezależnie od liczby zdobytych głosów. W regulaminie BO - uchwale Rady Miasta Gdańska - istnieje wprawdzie zapis o minimum 200 punktach (głosach), lecz nie dotyczy on projektów Zielonego BO.

- Do realizacji projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, tj. uzyskania co najmniej 200 punktów poparcia. W przypadku niespełnienia tego warunku projekt nie będzie realizowany. Spełnienie tego wymogu nie jest konieczne do realizacji projektów w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego - czytamy w uchwale Rady Miasta Gdańska z 30 stycznia 2020 r.

Urzędnicy: chcemy poznać preferencje mieszkańców



Jaki jest zatem sens poddania pod głosowanie projektów, gdy lista zwycięzców jest znana jeszcze przed rozpoczęciem głosowania?

- Przeprowadzenie głosowania pozwoli nam poznać preferencje mieszkańców również w kwestii poszczególnych projektów z zakresu Zielonego BO. Będzie to również swoista forma promocji projektów dotyczących ekologii. Dzięki czemu zwiększy się świadomość mieszkanek i mieszkańców co do możliwości zgłaszania ekologicznych rozwiązań w ramach BO. Liczymy, że przełoży się to na większą liczbę zgłoszonych ekoprojektów w kolejnej edycji BO - przekonuje Marta Formella z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego.
Urzędnicy tłumaczą, że nie ma możliwości prawnej pominięcia głosowania, a kwestia puli na działania w zakresie zieleni może ulec zmianie w przyszłości.

- To, czy w przyszłym roku powinna być tak wysoka kwota na projekty zielone BO, sprawdzimy w procesie ewaluacji - dodaje Marta Formella. - Regulamin przewiduje natomiast, że kwota, która zostanie, będzie przekazana do kolejnej edycji BO.

Głosowanie na projekty do 30 listopada, wyniki do 7 grudnia



Przypomnijmy, tegoroczne głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego trwa do 30 listopada i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej gdansk.pl/budzet-obywatelski. Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów:
  • 5 punktów na projekty dzielnicowe,
  • 1 punkt na projekt ogólnomiejski,
  • 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego BO,
  • 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego BO.

Ogłoszenie wyników głosowania powinno nastąpić do 7 grudnia.
Czy brałe(a)ś udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?
67%

tak, oddałe(a)m już głos

19%

nie, ale zamierzam to zrobić

14%

nie, nie będę brał(a) udziału w głosowaniu

zakończona

łącznie głosów: 1736