Ciało ks. Bogdanowicza spoczęło w krypcie kapłanów w Bazylice Mariackiej

28 października 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
ms

Ciało ks. Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej, złożono w krypcie kapłanów. Mszę żałobną św. w jego intencji odprawił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.Część homilii wygłoszonej podczas mszy, arcybiskup poświęcił życiu i dziedzictwu księdza Bogdanowicza. Mówił o pozostawionym przez niego symbolicznym testamencie, którzy duchowni i wierni muszą wypełnić.

- Słuchaliście z uwagą jego słów, budowaliście się przykładem jego życia i posługiwania przenikniętego Bożym i ojczystym duchem - w ten sposób opisywał relacje między ks. Bogdanowiczem a jego parafianami abp. Sławoj Leszek Głódź.
W swoim kazaniu arcybiskup podkreślał, że ks. Bogdanowicza żegna jako jego biskup, z którym współpracował przez dziewięć lat.

- Chociaż czasem mógł być odbierany jako surowy i wymagający, to przecież wynikało z jego zatroskania o zbawienie jego parafian - tłumaczył metropolita.
Po mszy świętej ks. Stanisław Bogdanowicz został pochowany w krypcie kapłanów, która mieści się przy wieży w Bazylice Mariackiej. Tej samej, w której przez 35 lat był proboszczem - 60. w historii tej świątyni.

W tym czasie działał zarówno na rzecz Bazyliki Mariackiej jako unikatowego zabytku w skali światowej (skrupulatnie odzyskiwał rozproszone po kraju i Europie zabytki pochodzące z tej świątyni), ale i angażował się w opozycję antykomunistyczną. W czasach PRL był oparciem dla prześladowanych ludzi "Solidarności", sam był też skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lat za "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości" po zarekwirowaniu przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Złożenie trumny z ciałem ks. Stanisława Bogdanowicza było ostatnim akcentem dwudniowych uroczystości żałobnych po śmierci tego kapłana. Rozpoczęły się one jeszcze w piątek, o godzinie 16 wprowadzeniem trumny do Bazyliki Mariackiej. O godz. 18 pod przewodnictwem obecnego proboszcza bazyliki, ks. Bratke, odbyła się msza święta, w której uczestniczyli współpracownicy ks. Bogdanowicza oraz grupy duszpasterskie i wspólnoty parafialne.

Nabożeństwo z udziałem kapłanów dekanatu poprowadził wcześniej ks. bp. Zbigniew Zieliński. O godz. 21 odprawiono kolejną mszę, tym razem pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Szlachetki.

Ks. Stanisław Bogdanowicz zmarł 20 października, w wieku 77 lat.

ms

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Lech Wałęsa

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Kwiaty

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Jacek Karnowski

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl

Uczestnicy

fot. Lucyna Pęsik/ Trójmiasto.pl