Co grozi za niesprzątanie liści sprzed posesji?

11 listopada 2021, 18:00
Arnold Szymczewski
Pamiętajmy, że liście należy wrzucić do specjalnych pojemników na odpady organiczne. Więcej zdjęć (1)

Pamiętajmy, że liście należy wrzucić do specjalnych pojemników na odpady organiczne.

fot. Mateusz Słodkowski/Trojmiasto.pl

Pamiętajmy, że liście należy wrzucić do specjalnych pojemników na odpady organiczne.

fot. Mateusz Słodkowski/Trojmiasto.pl

Za oknem możemy dostrzec już złotą, polską jesień. Warto więc przypomnieć o obowiązku sprzątania liści z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego, oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Mandat za niesprzątanie liści wynosi 100 zł, ale konsekwencje w niektórych przypadkach mogą być dużo większe.Liście trzeba sprzątać z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego, oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Taki obowiązek m.in. w Gdańsku nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości Uchwała nr XVII/423/19 z dn. 28 listopada 2019 r.

Liście muszą trafiać do pojemników na odpady bioWłaściciele nieruchomości, jeżeli nie posiadają kompostownika, mogą odpady zielone wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić również w workach, które należy zostawić obok pojemników.

Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych:

  • spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców powinny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera; firma podstawi kontener na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail;
  • wskazane jest, aby przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powiadomił firmę odbierającą odpady z danej nieruchomości o konieczności odbioru worków z odpadami zielonymi pozostawionych w miejscu gromadzenia odpadów co najmniej 2 dni robocze przed dniem ich harmonogramowego odbioru;
  • odpady zielone można również zbierać w workach i pozostawić w miejscach gromadzenia odpadów, skąd zostaną zabrane odrębnym transportem; nie należy ich wrzucać do brązowych pojemników na odpady bio;
  • worki należy ustawić w miejscu gromadzenia odpadów niezawiązane, w sposób zapewniający dostęp powietrza do zgromadzonych w workach odpadów zielonych.

Mandat 100 zł za niesprzątanie liściJeżeli jesteśmy właścicielem lub zarządcą nieruchomości, to naszym obowiązkiem jest uprzątnięcie liści z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego, oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Co ważne - chodnik musi bezpośrednio przylegać do ogrodzenia naszej nieruchomości. Jeśli pomiędzy nimi jest choćby niewielki pas zieleni, obowiązek dbania o chodnik ma gmina bądź spółdzielnia.

- Za niesprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników grozi mandat w wysokości 100 zł. Obowiązek ten nie dotyczy miejsc, w których obowiązuje płatny postój - mówi Robert Kacprzak z gdańskiej straży miejskiej.
Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem od 20 do 500 zł. Każdy, kto kompostuje odpady zielone na swój użytek, musi pamiętać, że kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla otoczenia.

Poważne konsekwencje z powodu nieposprzątanych liściJeśli z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości.

- Osoba poszkodowana może domagać się od niego z powództwa cywilnego odszkodowania albo zwrotu kosztów leczenia - przestrzega Robert Kacprzak.

Każda działka ROD musi być wyposażona w kompostownikNa koniec jeszcze informacja dla posiadaczy działek ROD. Zgodnie z zapisami w § 42 regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Ponadto członek Polskiego Związku Działkowców ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności te pochodzące z części roślin - czyli także liście.
Jak oceniasz stan czystości chodników w Trójmieście?
34%

bardzo źle, nikt nie sprząta

40%

neutralnie, nie jest dobrze, ale nie jest też bardzo źle

26%

całkiem dobrze, nie mam większych uwag

zakończona

łącznie głosów: 809

Opinie wybrane


wszystkie opinie (146)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.