Cztery miesiące remontu wiaduktu na Spacerowej nad Obwodnicą Trójmiasta

26 lipca 2021, 7:00
Maciej Korolczuk
Najnowszy artukuł na ten temat Rusza remont wiaduktu na Spacerowej

Cztery miesiące ma potrwać przebudowa wiaduktu na SpacerowejMapka w Gdańsku. Na przetarg ogłoszony przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziało pięć firm. Najtańsza oferta (1,98 mln zł) nieznacznie przekroczyła zakładany przez drogowców budżet.



85-metorwy wiadukt w ciągu ul. Spacerowej to główny ciąg komunikacyjny między Osową a Oliwą. Codziennie przejeżdża nim kilkadziesiąt tysięcy aut, co nie pozostaje bez wpływu na leciwą konstrukcję obiektu.

Wiadukt poddano niedawno inwentaryzacji, podczas której stwierdzono uszkodzenia elementów samego pomostu, jak i wyposażenia technicznego m.in. korozję i uszkodzenia barier i balustrad, nieszczelność dylatacji, nierówności i koleiny w jezdni, a także zarysowania, przecieki łaty i zanieczyszczenie nawierzchni.

Zarządca obiektu, którym są drogowcy z GDDKiA, podjął więc decyzję o remoncie wiaduktu.

- Projektowane prace remontowe mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego pomostu obiektu oraz sprawności wyposażenia technicznego mającego wpływ na trwałość obiektu i komfort użytkowania obiektu. W ramach prac remontowych wprowadza się również korektę szerokości jednego z poboczy technicznych przy zachowaniu pierwotnych parametrów wszystkich pasów ruchu i całkowitej szerokości obiektu - czytamy w dokumentacji przetargowej.
Drogowcy - zdając sobie sprawę ze znaczenia wiaduktu, którego zamknięcie na czas prac spowodowałoby całkowity paraliż komunikacyjny między Osową a Oliwą - zastrzegli, że prace remontowe wykonawca musi przeprowadzić "pod ruchem" pojazdów.


To oznacza, że mieszkańcy w czasie prowadzenia remontu będą mogli przejeżdżać nad obwodnicą i korzystać z łącznic, ale na pewno trzeba liczyć się z utrudnieniami.

- W związku z powyższym zaprojektowano prowadzenie robót w systemie połówkowym w dwóch etapach, wyłączając z użytkowania części przekroju poprzecznego wiaduktu i drogi dojazdowej w każdym z etapów. W pierwszym etapie ruch samochodowy będzie prowadzony prawą stroną drogi przy zawężeniu jezdni do dwóch pasów o szerokości 2,75 m. Analogiczne rozwiązanie proponowane jest dla drugiego etapu robót remontowych z prowadzeniem ruchu samochodowego lewą stroną drogi - informują drogowcy.
Drogowcy podkreślają, że zakres projektowanych robót nie będzie miał negatywnego wpływu na ruch na samej obwodnicy. W celu zabezpieczenia aut jadących pod wiaduktem na czas prowadzonych prac zostanie on wyposażony w system ekranów ochronnych mocowanych do konstrukcji wiaduktu. Tylko na czas ich montażu i demontażu możliwe są czasowe utrudnienia na trasie S6 (ale wyłącznie w nocy).

Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Oferty wszystkich przekroczyły zakładany budżet. Więcej zdjęć (7)

Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Oferty wszystkich przekroczyły zakładany budżet.

mat. prasowe

Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Oferty wszystkich przekroczyły zakładany budżet.

mat. prasowe

Pięć ofert w przetargu



GDDKiA na remont mostu zamierza przeznaczyć niecałe 1,9 mln zł. Na ogłoszony przetarg odpowiedziało pięć firm. Najniższą ofertę złożyła spółka Polwar z Gdańska (1,98 mln zł). Pozostałe wahały się od 2 do 3,3 mln zł.

Remont wiaduktu ma potrwać maksymalnie cztery miesiące.
Czy remont spowoduje duże utrudnienia w ruchu między Osową a Oliwą?
10%

nie, brawa dla inwestora za wymóg prowadzenia prac "pod ruchem"

8%

trudno powiedzieć

82%

tak, to będą trudne miesiące dla mieszkańców tych dzielnic

zakończona

łącznie głosów: 1228

Opinie wybrane


wszystkie opinie (138)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.