Dolne Miasto i Chełm. Kolejne dzielnice do rewitalizacji

20 grudnia 2021, 11:35
as
Ulice Królikarnia, Chłodna, Reduta Dzik i Sempołowskiej zostaną przebudowane. Więcej zdjęć (2)

Ulice Królikarnia, Chłodna, Reduta Dzik i Sempołowskiej zostaną przebudowane.

Drmg

Ulice Królikarnia, Chłodna, Reduta Dzik i Sempołowskiej zostaną przebudowane.

Drmg

Nowa nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, montaż małej architektury, zieleń, monitoring czy przebudowa podziemnych sieci - tak w dużym skrócie wyglądać będą prace, które niebawem rozpoczną się na ulicach KrólikarniaMapka, ChłodnaMapka, Reduta DzikMapka i SempołowskiejMapka. To kolejne roboty na Dolnym Mieście, które wykonywane są z Programu Rewitalizacji. W ramach tego samego programu, gruntownej modernizacji zostanie poddany nieużywany budynek przy ul. Styp-RekowskiegoMapka na Chełmie. Roboty mają potrwać 12 miesięcy w przypadku Chełmu i 15 w przypadku Dolnego Miasta.Od 2017 roku 21 kamienic przeszło remont w ramach rewitalizacji obejmującej Dolne Miasto i Stare Przedmieście. Prace dotyczyły 20 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz jednego budynku komunalnego.

- Do zrealizowania pozostało jeszcze osiem budynków wspólnotowych oraz dziewięć komunalnych. Wszystkie remonty zaplanowane w ramach rewitalizacji zostaną wykonane w terminie do czerwca 2023 roku - mówi Agnieszka Siedlecka z zespołu komunikacji społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj także: Dolne Miasto pięknieje. Odnowione kamienice, brukowane drogi i PPP

Cztery ulice do remontu w ramach Programu RewitalizacjiMiasto przygotowuje się do rewitalizacji kolejnych ulic Dolnego Miasta. Metamorfozę przejdą ul. Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie robót, które mają potrwać 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie. Jednak to nie wszystko.

- W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: gazowa, wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik przewidziano także nasadzenia nowych drzew - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach. Otwarcie ofert nastąpi w połowie stycznia.

Gruntowny remont budynku przy ul. Styp-RekowskiegoOprócz remontu i przebudowy czterech wspomnianych wyżej ulic - w ramach Programu Rewitalizacja - nowe życie zyska także nieużywany dziś budynek przy ul. Styp-Rekowskiego na Chełmie. Do końca grudnia zostanie podpisana umowa na jego przebudowę. W nowym budynku powstanie Dom Sąsiedzki i Centrum Wsparcia Rodziny.

- W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie obiekt nie jest użytkowany ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Ponadto obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy - dodaje Aneta Niezgoda.
Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16, zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Więcej zdjęć (2)

Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16, zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi.

Drmg

Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16, zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi.

Drmg

Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek. Prace mają potrwać 12 miesięcy. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma Xemar Sp.z.o.o. Koszt inwestycji to ponad 8 mln złotych.

- Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm - kończy Aneta Niezgoda.
Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.
Jak oceniasz Program Rewitalizacji?
16%

negatywnie, pieniądze wyrzucone w błoto

20%

neutralnie, raczej nie mam większych zastrzeżeń

64%

pozytywnie, cieszę się, że taki program istnieje w naszym mieście

zakończona

łącznie głosów: 1020

as

Opinie wybrane


wszystkie opinie (132)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.